ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
DSL คืออะไร
    DSL ย่อมาจาก Digital Subscriber Line คือเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์ โดยการสื่อสารนี้จะใช้ย่านความถี่ที่ไม่มีการใช้งานในระบบโทรศัพท์ ซึ่งทำให้เราสามารถเล่น Internet พร้อมกับพูดคุยโทรศัพท์ได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ระบบ DSL เป็นระบบที่ Online 24 ชั่วโมง ซึ่งเราไม่จำเป็นต้อง Dial-up เหมือนกับโมเด็มทั่ว ๆ ไป เป็นระบบที่มีคุณสมบัติในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
    เทคโนโลยี DSL มีหลายเทคโนโลยี
    ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
    HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line)
    RADSL (Rate Adaptive Asymmetric Digital Subscriber Line)
    SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)
    VDSL (Very high-bit-rate Digital Subscriber Line)
    หน้าที่ของ  DSL
     ระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิมติดต่อกับที่อยู่อาศัยหรือธุรกิจขนาด เล็ก ด้วยสายโทรศัพท์ที่เรียกว่า Twisted pair โดยระบบโทรศัพท์แบบนี้เป็นการสับและส่งสัญญาณแบบอะนาล็อก อุปกรณ์นำเข้าสัญญาณจะแปลงเสียงเป็นกระแสไฟฟ้าด้วย amplitude และความถี่เพื่อส่งไปยังปลายทาง ในการรับสัญญาณจะแปลงสัญญาณแบบอะนาล็อก ให้เป็นเสียง ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์มี modem ในการแปลงสัญญาณ อะนาล็อก ให้เป็นค่า 0 และ 1 จึงเรียกว่า ระบบดิจิตอล
     จากการส่งสัญญาณอะนาล็อก โดยผ่านสายทองแดงแบบ Twisted pair สามารถใช้กับโมเด็มขนาด 56 Kbps ทำให้ ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกจำกัด ด้วยระบบสายโทรศัพท์ดังกล่าว
     Digital Subscriber Line (DSL) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ ข้อมูลไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสัญญาณอะนาล็อก โดยให้ข้อมูลแบบดิจิตอลแล้วส่งผ่านไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง และยินยอมให้ส่งไปยังผู้ใช้สามารถใช้  ขนาด bandwidth ที่กว้าง ในขณะที่มีการแบ่ง bandwidth บางส่วนสำหรับการส่งสัญญาณ อะนาล็อก เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ในสายเดียวกัน

     ADSL คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่นำมาใช้งานอินเตอร์เน็ตตามบ้าน และองค์กรขนาดย่อม ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานมากที่สุด เนื่องมาจากคุณภาพและราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมกับความต้องการ อีกทั้งการเชื่อมต่อแบบ DSL ไม่มีจุดอ่อนต่อการถูกดักจับ Packet เหมือนกับการใช้งานเคเบิลโมเด็ม
     ตัวอย่างการประยุกต์เทคโนโลยี DSL ไปใช้งาน
1.Broadcast Audio & TV
ดูรายการถ่ายทอดสดผ่าน TV, คอมพิวเตอร์
2.Distance Learning
การเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต แบบ Interactive
3.Interactive Network
เล่นเกมส์ online
4.Online Shopping
Shopping แบบ online
5.VDO Conference
การประชุมทางไกล การอบรมทางไกล
6.Video & Music on Demand
ดูหนัง ฟังเพลงแบบ online สามารถเลือกได้ตามใจคุณ
7.VPN : Virtual Private Network 
การรับส่ง ติดต่อข้อมูลระหว่างสาขา


ข้อมูลอ้างอิง
http://www.com5dow.com
http://www.yt.ac.th
http://www.thaiall.com
http://www.tteen.net
กระทู้ล่าสุด - PHP, Python, Joomla, Javascript, CRM, ERP
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
โดย
jquery เพิ่ม,ลบ,เปิดปิด(สลับค่า)style
โดย pond ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:53 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
2
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:53 pm โดย pond
วรินทร์ วังทอง[web master,online marketing]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:48 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:48 pm โดย chbbk
วริทธิ์ธร ทิพย์ธารัตน์[Database Administrator,System Administrator,Network Engineer]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:46 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:46 pm โดย chbbk
พิชิตชัย ไตรรัตน์[Programmer]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:44 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:44 pm โดย chbbk
ราชัญ หมายชม[Web Designer,HTML/CSS Editor]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:43 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:43 pm โดย chbbk
กฤษฎา ศรีนุช[it support,programmer]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:41 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:41 pm โดย chbbk
วรินทร์ วังทอง[web master,online marketing]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:38 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:38 pm โดย chbbk
ธงชัย เชิดเชี่ยว[IT support,IT Helpdesk Support,IT Service]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:36 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:36 pm โดย chbbk
วัชระ แสงโพธิ์ดา[IT Support,System Engineer,IT Helpdesk]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:34 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:34 pm โดย chbbk
ณัฐพงษ์ บุญคำภาว์[Php programmer,Web programmer]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:33 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:33 pm โดย chbbk
ณฐกมล เนียมเจริญ[Web programmer,Web design,Programmer]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:31 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:31 pm โดย chbbk
อธิปัตย์ แซ่เตีย[โปรแกรมเมอร์]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:29 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:29 pm โดย chbbk
เฉลิมพันธ์ ศรีวิลัย[วิศวกรโทรคมนาคม,it support,NOC]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:26 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:26 pm โดย chbbk
กีรบุตร ทวีคูณปัญญา[IT SUPPORT,ASSISTANT MANAGER]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:25 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:25 pm โดย chbbk
กิตติพงษ์ ปินตา[android programmer,web developer]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:11 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 4:11 pm โดย chbbk
ชเนตตรี สุขสวัสดิ์[Web Master,AE,IT]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 3:52 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 3:52 pm โดย chbbk
ณชนกพรรณ แก้วลี[Web content / Web admin,Digital marketing / Online marketing,Business Analyst]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 3:51 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 3:51 pm โดย chbbk
ทวีวงศ์ บวบทอง[Programmer,MIS,ERP]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 3:50 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 3:50 pm โดย chbbk
ภณิดา ผลละออ[Software Support,Tester]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 3:48 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 3:48 pm โดย chbbk
ณัชนันท์ สุริยา[IT Support,์NOC]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 3:47 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 3:47 pm โดย chbbk