{ต้องการโฆษณาโทร: 086-703-1560}

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
LAN คืออะไร   
     LAN ย่อมาจาก Local Area Network คือระบบเครือข่าย แบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในระยะจำกัด เช่น ในอาคารเดียวกัน หรือบริเวณเดียวกันที่สามารถลากสายถึงกันได้โดยตรง ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ล หรือ ที่เรียกกันว่า สายแลน เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ อัตราเร็วของเครือข่าย  LAN อยู่ที่ระหวาง 1-100 Mbps ทั้งนี้ความเร็วขอมูลขึ้นอยู่กับ ตัวกลางสายส่งที่ใช้ เทคนิคการส่งสัญญาณ และข้อกำหนดของผู้ให้บริการเน็ตเวิร์ค
LAN คืออะไร แลน คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบแลน มี 3 รูปแบบ คือ
    1.Bus มีการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 10-100 MB/sจะเชื่อมต่อกันบนสายสัญญาณเส้นเดียวกัน โดยจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า T-Connector เป็นตัวแปลงสัญญาณข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และ Terminator ในการปิดหัวท้ายของสายในระบบเครือข่ายเพื่อดูดซับข้อมูลไม่ให้เกิดการสะท้อนกลับของสัญญาณ
    2.Star เป็นระบบที่มีเป็นการต่อแบบรวมศูนย์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต่อสายเข้าไปที่อุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch จะทำหน้าที่เปรียบศูนย์กลางที่ทำหน้าที่กระจายข้อมูล โดยข้อดีของการต่อในรูปแบบนี้คือ หากสายสัญญาณเกิดขาดในคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆจะสามารถใช้งานได้ปรกติ แต่หากศูนย์กลางคือ Hub หรือ Switch เกิดเสียจะทำให้ระบบทั้งระบบไม่สามารถทำงานได้ทั้งระบบ
    3.Ring เป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีเครื่อง Server หรือ Switch ในการปล่อย Token เพื่อตรวจสอบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใดต้องการส่งข้อมูลหรือไม่และระหว่างการส่งข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆที่ต้องการส่งข้อมูลจะต้องทำการรอให้ข้อมูลก่อนหน้านั้นถูกส่งให้สำเร็จเสียก่อน

ข้อดีของระบบ LAN
    เนื่องจาผู้ใช้คอมพิเตอร์ในวง LAN เดียวกันสามารถใช้ทรัพยากรที่มีในวง LAN ร่วมกันได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ หรือสแกนเนอร์ เป็นต้น การขนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องต่อเครื่องในระบบ ทำได้รวดเร็วกว่าการขนย้ายข้อมูลด้วยแผ่นดิสเก็ต เป็นระบบพื้นฐานในการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

ข้อเสียของระบบ LAN
    ถ้าสายเคเบิ้ลขาดจะไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้


ข้อมูลอ้างอิง
http://th.wikipedia.org
http://hexon.wikispaces.com
กระทู้ล่าสุด - PHP, Python, Joomla, Javascript, CRM, ERP
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
โดย
คมกฤษณ์ เพ็ชรตน[IT Helpdesk/IT Support/Network,ขายบ้าน/คอนโด]
โดย chbbk ส 28 พฤษภาคม 2016 12:31 am บอร์ด รวม Profiles
0
1
ส 28 พฤษภาคม 2016 12:31 am โดย chbbk
นวปรัชญ์ สิรเที่ยงจรรยา[IT]
โดย chbbk ส 28 พฤษภาคม 2016 12:29 am บอร์ด รวม Profiles
0
1
ส 28 พฤษภาคม 2016 12:29 am โดย chbbk
นิรุฒิ มั่นน้อย​[Graphic design,Web etc.,IT support]
โดย chbbk ส 28 พฤษภาคม 2016 12:27 am บอร์ด รวม Profiles
0
1
ส 28 พฤษภาคม 2016 12:27 am โดย chbbk
ศราวุธ ขอเจริญ[IT Hardware,IT Software,Programmer]
โดย chbbk ส 28 พฤษภาคม 2016 12:25 am บอร์ด รวม Profiles
0
1
ส 28 พฤษภาคม 2016 12:25 am โดย chbbk
กษิวัฒน์ แสงเทศ[เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ,โปรแกรมเมอร์]
โดย chbbk ส 28 พฤษภาคม 2016 12:24 am บอร์ด รวม Profiles
0
0
ส 28 พฤษภาคม 2016 12:24 am โดย chbbk
อดิศร โชคถาวร[Technical Support,Network Admin,Network Engineer]
โดย chbbk ส 28 พฤษภาคม 2016 12:22 am บอร์ด รวม Profiles
0
1
ส 28 พฤษภาคม 2016 12:22 am โดย chbbk
ธัญญารัตน์ ขวัญอยู่[ธุรการ,Programmer,It support]
โดย chbbk ส 28 พฤษภาคม 2016 12:20 am บอร์ด รวม Profiles
0
1
ส 28 พฤษภาคม 2016 12:20 am โดย chbbk
นฤเทพ จิตรรังศรี[IT Support,PHP Developer,IT Engineer]
โดย chbbk ส 28 พฤษภาคม 2016 12:19 am บอร์ด รวม Profiles
0
1
ส 28 พฤษภาคม 2016 12:19 am โดย chbbk
ชีวานนท์ พลวิริยะภูวะดล[IT Support & IT Suppervisor,IT Service Support network infrastructure,sale softwere & Project]
โดย chbbk ส 28 พฤษภาคม 2016 12:17 am บอร์ด รวม Profiles
0
1
ส 28 พฤษภาคม 2016 12:17 am โดย chbbk
ยุภาวดี พอสียา[เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ไอที Network,พนักงานธนาคาร,เจ้าหน้าที่ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์]
โดย chbbk ส 28 พฤษภาคม 2016 12:15 am บอร์ด รวม Profiles
0
1
ส 28 พฤษภาคม 2016 12:15 am โดย chbbk
ไพโรจน์ บุญศิริสุขะพงษ์[About Game,Game Content,GM,Technical Support ,Help Desk,IT Support]
โดย chbbk ส 28 พฤษภาคม 2016 12:13 am บอร์ด รวม Profiles
0
1
ส 28 พฤษภาคม 2016 12:13 am โดย chbbk
อมรเทพ เอี่ยมแฟง[Web programmer,programmer,it support]
โดย chbbk ส 28 พฤษภาคม 2016 12:08 am บอร์ด รวม Profiles
0
1
ส 28 พฤษภาคม 2016 12:08 am โดย chbbk
เฉลิมพงศ์ แซ่เตียว[IT Support,Programmer,ออกแบบหน้า Ui,Ux]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:59 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:59 pm โดย chbbk
อรพรรณ ม้าสุวรรณ[ธุรการ,Web admin]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:57 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:57 pm โดย chbbk
ศิวรีย์ แก้วดี[IT Support,Helpdesk Support,Sale Engineer]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:56 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:56 pm โดย chbbk
กัญญารัตน์ ผาใต้[เจ้าหน้าที่ธุรการ, Import,Purchase,IT,Data Center, Production Control]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:54 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:54 pm โดย chbbk
วชิราวุธ คำบอน[Tester,Test Executor,It Support, Help desk]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:52 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:52 pm โดย chbbk
อชิระ ชมสุวรรณ[System Engineer,Senior IT Support,System Analyst]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:51 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:51 pm โดย chbbk
สลักจิต อำนวยวิทยากุล[System analyst,Programmer]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:49 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:49 pm โดย chbbk
นวธันย์ อินทิวงษ์[IT Support,โปรแกรมเมอร์,Graphic Design]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:47 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 11:47 pm โดย chbbk