ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

IT (ไอที) คืออะไร

IT (ไอที) คืออะไร
IT (ไอที) คืออะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศ IT : Information Technology (ไอที อินฟอเมชั่น เทคโนโลยี) มาจากคำว่า “เทคโนโลยี” รวมกับคำว่า “สารสนเทศ”
เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุ หรือ แม้กระทั่งสิ่งที่จับต้องไม่ได้
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ความรู้ ที่ได้มีการบันทึก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ทั้งส่วนบุคคลและสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ในระบบสารสนเทศประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่
     1. บุคลากร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจวิธีการในการดำเนินการ บุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     2. ขั้นตอนการปฏิบัติ หมายถึง ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศได้
     3. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์ เป็นอุปกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลสารสนเทศ จะถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสารสนเทศ
     4. ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ระบบ System Software (ซิสเต็มซอฟแวร์) และซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่น Application Software (แอพลิเคชั่น ซอฟแวร์) เป็นชุดคำสั่งที่เรียงเป็นลำดับขั้นตอน มีหน้าที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ และประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
     5. ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคล วัตถุหรือสถานที่ ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะใช้เป็นเครื่องช่วยในการวางแผนงานการบริหารจัดการ ดังนั้นข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มีความเที่ยงตรง สามารถเชื่อถือได้ มีความเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ และมีความสมบูรณ์ชัดเจน


อ้างอิง
jamesjames1234.com

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ไม่สามารถแก้ไขบทความและเพิ่มบทความได้ใน Wordpress
โดย Parichat อ 23 ม.ค. 2018 4:24 pm บอร์ด Wordpress Developing Knowledge
0
10
อ 23 ม.ค. 2018 4:24 pm โดย Parichat
[ปัญหา] ต้องการดึง element จากหน้าเว็บเพื่อมาใช้ในการวนลูป
โดย Panchalee อ 23 ม.ค. 2018 3:53 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
0
11
อ 23 ม.ค. 2018 3:53 pm โดย Panchalee
ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัคร Web Programmer หลายอัตรา
โดย Ntp Nda อ 23 ม.ค. 2018 1:56 pm บอร์ด Programming - PHP
0
8
อ 23 ม.ค. 2018 1:56 pm โดย Ntp Nda
คู่ชีวิต
โดย Before Dong อ 23 ม.ค. 2018 11:04 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
1
12
อ 23 ม.ค. 2018 11:08 am โดย Before Dong
งานประจำวันที่ 23 มกราคม 2561
โดย Parichat อ 23 ม.ค. 2018 9:56 am บอร์ด MT21 - ปาริชาติ รัตโณภาส
2
12
อ 23 ม.ค. 2018 7:14 pm โดย Parichat
งานประจำวันที่ 23 มกราคม 2561
โดย Jom07 อ 23 ม.ค. 2018 9:40 am บอร์ด MT23 - สุพรรษา พูลตา
2
29
อ 23 ม.ค. 2018 3:06 pm โดย AePongsak
งานประจำวันที่ 23 มกราคม 2561
โดย Four อ 23 ม.ค. 2018 9:39 am บอร์ด MT22 - อิษยา งามสอาด
1
21
อ 23 ม.ค. 2018 11:26 am โดย Four
สอบถามเกี่ยวกับการตั้งค่า Jabber phpBB3.2.x
โดย AePongsak จ 22 ม.ค. 2018 5:54 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS CRM
0
15
จ 22 ม.ค. 2018 5:54 pm โดย AePongsak
เสือชีตาห์ Vs โปรแกรมเมอร์
โดย Before Dong จ 22 ม.ค. 2018 11:14 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
1
29
จ 22 ม.ค. 2018 11:31 am โดย Before Dong
งานประจำวันที่ 22 มกราคม 2561
โดย Parichat จ 22 ม.ค. 2018 9:57 am บอร์ด MT21 - ปาริชาติ รัตโณภาส
1
8
จ 22 ม.ค. 2018 7:20 pm โดย Parichat
งานประจำวันที่ 22 มกราคม 2561
โดย Four จ 22 ม.ค. 2018 9:48 am บอร์ด MT22 - อิษยา งามสอาด
1
34
จ 22 ม.ค. 2018 11:23 am โดย Four
งานประจำวันที่ 22 มกราคม 2561
โดย Jom07 จ 22 ม.ค. 2018 9:47 am บอร์ด MT23 - สุพรรษา พูลตา
2
23
จ 22 ม.ค. 2018 11:01 am โดย AePongsak
งานประจำวันที่ 19 มกราคาม 2561
โดย Parichat ศ 19 ม.ค. 2018 8:52 am บอร์ด MT21 - ปาริชาติ รัตโณภาส
1
8
ศ 19 ม.ค. 2018 7:33 pm โดย Parichat
งานประจำวันที่ 19 มกราคม 2561
โดย Jom07 ศ 19 ม.ค. 2018 8:43 am บอร์ด MT23 - สุพรรษา พูลตา
1
26
ศ 19 ม.ค. 2018 9:20 am โดย Jom07
งานประจำวันที่ 19 มกราคม 2561
โดย Four ศ 19 ม.ค. 2018 8:42 am บอร์ด MT22 - อิษยา งามสอาด
4
25
ศ 19 ม.ค. 2018 6:43 pm โดย Four
ตัวแปรชนิด Tuple
โดย Four พฤ 18 ม.ค. 2018 5:18 pm บอร์ด Python Knowledge
0
40
พฤ 18 ม.ค. 2018 5:18 pm โดย Four
ขอสอบถามเรื่องความแตกต่างของฟังก์ชั่นvariant_pow()กับฟังก์ชั่น pow()
โดย Parichat พฤ 18 ม.ค. 2018 1:58 pm บอร์ด Programming - PHP
0
35
พฤ 18 ม.ค. 2018 1:58 pm โดย Parichat
อยากได้โปรแกรม command แบบ cmd ที่เก็บ history ได้ค่ะช่วยเเนะนำหน่อย
โดย thatsawan พฤ 18 ม.ค. 2018 11:18 am บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
2
66
พฤ 18 ม.ค. 2018 7:18 pm โดย thatsawan
0vsNULL
โดย Before Dong พฤ 18 ม.ค. 2018 10:32 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
1
49
พฤ 18 ม.ค. 2018 2:51 pm โดย Before Dong
งานประจำวันที่ 18 มกราคม 2561
โดย Parichat พฤ 18 ม.ค. 2018 9:38 am บอร์ด MT21 - ปาริชาติ รัตโณภาส
1
14
พฤ 18 ม.ค. 2018 7:16 pm โดย Parichat