{ต้องการโฆษณาโทร: 086-703-1560}

บทความ

Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

         JoomShopping 4.11  จะทำให้คุณง่ายต่อการทำเว็บสำหรับ shopping ซึ่งตัว JoomShoppinนี้ จะมีส่วนของ upload รูปภาพ และวิดีโอ สินค้า และ JoomShopping ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงอีกด้วย ซึ่งเราสามารถใช้งานในส่วนของ joomla shopping ได้โดย

1. ทำการดาว์นโหลด JoomShopping มาติดตั้งในเว็บ Joomla ของผู้ใช้ก่อนเมื่อทำการติดตั้งสำเร็จแล้วผู้ใช้จะพบกับหน้า  Joomshopping ซึ่งจะประกอบไปด้วย ส่วนในการจัดการต่างๆ คือ

- หมวดหมู่ (Categories)

- สินค้า (Products)

- รายการสั่งซื้อสินค้า (Orders)

- ลูกค้า (Clients)

- ตัวเลือก (Options)

- การกำหนดค่า (Configuration)

- ติดตั้งและประปรุง (Install & Update)

- เกี่ยวกับเรา (About us)

2.หมวดหมู่  (Categories) ในส่วนนี้จะเป็นส่วนหมวดหมู่สินค้าโดยสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้าและปรับปรุงหมวดหมู่สินค้าได้

3.สินค้า (Products) ส่วนนี้จะเป็นส่วนของสินค้าในการเพิ่มข้อมูลสินค้จะสามรถเพิ่มข้อได้หลายๆ แบบไม่ว่าจะเป็น น้ำหนักสินค้า รูปภาพ รูปร่างขนาด 

4.รายการสินค้า (Orders) เมื่อทำการเลือกสินค้าผู้ใช้ก็จะสามารถเช็คได้ไว้ในรายการสินค้าของผู้ใช้มีสินค้าอะไรบ้างที่ได้ทำการเลือกไว้และจะมีส่วนของตระกร้าสินค้าที่สามารถเลือกดูสินค้าไว้ในตระกร้าได้

5.ลูกค้า (Clients) จะมีส่วนของการจัดลูกค้า

ตัวเลือก (Options) เป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับ JShopping ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยจะประกอบไปด้วย

     - Menufacturers เป็นตัวเลือกของทางผู้ผลิต ซึ่งเราสามารถเพิ่มเองได้

     - Couppons เป็นส่วนของการลดราคา เราสามารถสร้างคูปองมาเองได้

     - Currencies เป็นส่วนของสกุลเงิน โดยที่ค่าตั้งต้นของโปรแกรมนั้นเป็นเงิน ยูโร ไม่มีเงินบาท เราสามารถสร้างสกุลเงินไทย(บาท)เองได้

     - Taxes เป็นส่วนกำหนดของภาษี

     - Payment เป็นการกำหนดส่วนของการชำระเงิน

     - Shipping methods เป็นการกำหนดวิธีการจัดส่ง สามารถเพิ่มเองได้

    - Shipping prices ราคาการจัดส่ง ซึ่ง Shipping prices กับ Shipping methods จะมีความสัมพันธ์กัน

     - Delivery Time เป็นเวลาการจัดส่งสินค้า

     - Order Status เป็นการกำหนดโค้ดของสถานะของสินค้า เช่น Confirmed มีโค้ดคือ C เป็นต้น

     - Country list เป็นรายชื่อประเทศ 

     - Attributes เป็นการกำหนดแอตตริบิวส์ของสินค้า ในค่าตั้งต้นของโปรแกรมจะมีค่ามาให้สองค่าคือ color size เราสามารถเพิ่มเองได้ 

     - User Group เป็นการกำหนดกลุ่มของลูกค้า

     - Product Comment เป็นความคิดเห็นของสินค้า

     - Language เป็นการกำหนดด้านภาษา

    - Import&Export เป็นการ Import & Export ไฟล์ออกมาในรูปแบบ exel

     - Addons เป็นส่วนของโปรแกรมเสริม JShopping

    - Statistic เป็นค่าสถิติของร้านค้าของเรา

7. การกำหนดค่า (Configuration)

    1.General ในส่วนของ General เป็นการตั้งค่าเบื้องต้น เช่น email tamplate

      2.Category/Product เป็นส่วนของการตั้งค่าหมวดหมู่สินค้า และสินค้าโดยที่ส่วนของการปรับตั้งค่าในส่วนนี้จะแบ่งส่วนย่อยๆ ออกเป็น 3 ส่วน คือ

            -    List product/product เป็นการตั้งค่าทั่วไปให้กับรายการสินค้าและสินค้า เช่น การแสดงภาษี การแสดงเวลาในการจัดส่ง แสดงราคา และน้ำหนักของสินค้าเป็นต้น

           -    List product เป็นการตั้งค่าในการแสดงรายการสินค้า ในหน้าเว็บ โดยในหัวข้อนี้เราสามารถปรับตั้งค่าให้แสดงว่าสินค้ามีกี่แถว จะแสดงยังไง พูดง่ายๆ คือ จัดการรายการสินค้าของเราทางหน้าเว็บไซค์นั้นเอง

          -    Product เป็นการตั้งค่าของสินค้า ที่อยู่ในรายการสินค้า ยกตัวอย่างเช่น จะให้แสดงโลโก้ผู้ผลิต หรือแสดงรายชื่อผู้ผลิต แสดงรหัสสินค้าเป็นต้น

      3.Check Out เป็นการตั้งค่าการชำระเงิน

      4.Fields Registration เป็นการตั้งค่าส่วนของข้อมูลที่ต้องกรอก โดยมี 3 ส่วนคือ

         -    Register เป็นส่วนของการลงทะเบียน

         -    Address เป็นส่วนของที่อยู่

         -    Change my details  เป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของส่วนที่เรา ล็อกอินเข้าไปในเว็บไซค์แล้ว

          โดยที่ display จะให้แสดงหรือไม่  ส่วน Require เป็นส่วนที่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียด

      5.Currency เป็นส่วนการตั้งค่าของสกุลเงิน

      6.Image/Video เป็นการตั้งค่าในส่วนรูปภาพที่ไปแสดง ปรับขนาด ตั้งแต่รายการสินค้า สินค้า และขนาดของวีดีโอ

      7.Static text ข้อความที่คงที่ เป็นการเขียนข้อความใน JShopping ใน JShopping จะมีหัวข้อมาให้แล้ว เช่น Order finish เมื่อมีการสั่งซื้อเสร็จจะให้มีข้อความขึ้นมา ก็ให้ไปตั้งค่าตรงส่วนนี้

      8.SEO เป็นการตั้งค่าในส่วนของเว็บของคุณให้ติดอันดับในกุเกิ้ลได้ง่ายๆ ใน JShoping สามารถใส่ Keyword ได้หลายส่วน

      9.Shop info เป็นการตั้งค่าข้อมูลของร้านค้า มี 4 ส่วนย่อยๆ

         -    Shop info เป็นการตั้งค่าข้อมูลร้านเบื้องต้น เช่น การใส่ชื่อร้าน การตั้งค่าที่อยู่ และรูปแบบของวันที่ เป็นต้น

         -    Contact Info เป็นข้อมูลการติดต่อ

         -    Bank ข้อมูลของธนาคาร

         -    Intermediary Bank ธนาคารที่เป็นสื่อกลาง

     10.Shop Function เป็นการตั้งค่าในส่วนของฟังก์ชั่น ของร่านค้า มี 2 ส่วน

         -    General เป็นส่วนของการตั้งค่าทั่วไปเช่นจะให้มี Wishlist ไหม หรือในร้านค้านั้นจะให้มีส่วนลดหรือปล่าว

         -    Product เป็นการตั้งค่าในส่วนของสินค้า

8. ติดตั้งและประปรุง (Install & Update)

9. เกี่ยวกับเรา (About us)

 

 

การแสดงผล

 ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของหน้าเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมได้ในบางส่วน

1. หมวดหมู่สินค้า

 

 2.สินค้า

3.รายละเอียดสินค้า

 

 4.Shopping Cart

5.With List

6.การเลือกชำระเงิน

7. การจัดข้อมูลผู้ใช้

8 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้

9.รายการสินค้าที่ทำการซื้อ

10.รายละเอียดการซื้อ 

 

 

 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

Block และ inode เป็นระบบการเก็บไฟล์ของ Linux ,unixอันดับแรกต้องทำความเข้าใจโครงสร้างของระบบไฟล์ก่อน ซึ่งไฟล์ต่าง ๆ ระบบ จำเป็นที่จะต้องจัดเก็บลงบนสิ่งบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์ ซีดี ดีวีดี แต่สื่อที่เป็นที่นิยมมากที่สุด คือ ดิสก์

โครงสร้างของดิสก์ สามารถ เอ็กเซสข้อมูลแบบสุ่มได้ สามารถแบ่งพาร์ติชั่นในการเก็บข้อมูล ให้เป็นอิสระต่อกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถมีระบบปฏิบัติการที่ต่างกันได้ด้วย การเก็บข้อมูล ภายในดิสก์จะถูกแบ่งเป็น เซ็กเตอร์ เริ่มจาก 0  ซึ่งถือว่าเป็นเซ็กเตอร์เริ่มต้น ของการบูดเครื่องคอมเพื่อใช้งานในตอนท้ายจะประกอบไปด้วย ตารางพาร์ดิชัน ทำหน้าที่เก็บแอดเดรสเริ่มต้น และแอดเดรสสุดท้ายของแต่ล่ะ พาร์ติชั่นเอาไว้ และแยกย่อยลงไปแน่แต่ล่ะพาร์ติชั่น จะประกอบไปด้วย Boot Block  โปรแกรมในนี้จะทำการโหลดระบบปฏิบัติการในแต่ล่ะพาร์ติชั่น ดังนั้น แต่ล่ะพาร์ติชั่นจะมี Boot Block เป็นของตนเอง โครงสร้างภายในแต่ละพาร์ติชั่นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ หรือ จะไม่มีระบบปฏิบัติการก็ได้ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูลของไฟล์ก็จะมีหลายวิธีในการจัดเก็บ ในที่นี้เราจะรู้กันสองแบบคือ แบบ การเก็บแบบต่อเนื่อง (Block) และ ไอโหนด inode

Block     วิธีนี้ไฟล์ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นบล็อก ๆ ที่มีขนาดเท่ากัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูล ถ้าข้อมูลของไฟล์ได้เก็บบล็อกสุดท้ายไม่เต็ม ไฟล์ต่อไปก็ต้องเก็บในบล็อกถัดไปเท่านั้น ไม่สามารถเก็บในบล็อกของไฟล์อื่นได้ ระบบสามารถบันทึกข้อมูลด้วยการบันทึกบล็อกแรก และบล็อกสุดท้ายก็เพียงพอล้ว เพราะภายใจมีการจัดเก็บต่อเนื่องกันอยู่แล้ว การค้นหาข้อมูลไม่เสียเวลาในการค้นหาเนื่องจากข้อมูลมีการเรียงกันต่อเนื่อง ไม่ต้องเข้าไปค้นหาทุก ๆ บล็อก แค่หาบล็อกแรกพบก็สามารถอ่านข้อลได้หมดทุกไฟล์

 

 

Inode ใช้ในระบบ ปฏิการยูนิกส์โดยสร้างตารางเล็ก เรียนกว่าไอโหนด ให้กับแต่ละไฟล์ มีหน้าที่ก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์นั้นเอาไว้ ค่าจำพวก file permission, file owner และอื่นๆของแต่ละไฟล์ หาก partition หนึ่งมี จำนวน inode อยู่ 1,000 หมายความว่า partition นั้นจะมีไฟล์ได้เพียง 1,000 ไฟล์เท่านั้น แม้จะมี disk space เหลือ แต่หาก inode เต็ม ก็จะไม่สามารถสร้างไฟล์ใหม่เพิ่มได้อีก จำนวน inode ที่ต้องการสามารถกำหนดได้ตอน format partition โดยปกติจะใช้ค่า default ไม่ได้เลือก แต่ในบางกรณีจำเป็นต้องเลือกค่าต่างๆ เช่น สมมติจะใช้ partition นี้ในการเก็บ data file ของ squid และ รู้ว่า squid สร้างไฟล์ย่อยจำนวนมากทีเดียว ก็ควร format partition นี้โดยกำหนดให้จำนวน inode มีค่ามากหน่อย เป็นต้น

 

 

 

หมวดหมู่รอง

Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
Phpbb เว็บบอร์ดฟรี ที่ดีที่สุดในโลก
กระทู้ล่าสุด - PHP, Python, Joomla, Javascript, CRM, ERP
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
โดย
B - ขึ้น error ตอบกดปุ่ม Sent RFQ by email หน้าสร้าง RFQ
โดย rinrada ส 27 ส.ค. 2016 5:10 pm บอร์ด โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด
2
8
ส 27 ส.ค. 2016 5:10 pm โดย rinrada
งานประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2559
โดย pond ส 27 ส.ค. 2016 9:50 am บอร์ด M035 - โอภาส แซ่ซิ้น
1
6
ส 27 ส.ค. 2016 9:50 am โดย pond
ค้นหารูปง่ายๆเพียงไม่กี่คลิก
โดย NickAriya12 ศ 26 ส.ค. 2016 5:09 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
11
ศ 26 ส.ค. 2016 5:09 pm โดย NickAriya12
งานที่ทำในวันที่ 24 สิงหาคม 2559
โดย MP06 ศ 26 ส.ค. 2016 4:02 pm บอร์ด MP06 - ลัคคนา
0
2
ศ 26 ส.ค. 2016 4:02 pm โดย MP06
ทำความรู้จักกับ google classroom
โดย NickAriya12 ศ 26 ส.ค. 2016 3:19 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
15
ศ 26 ส.ค. 2016 3:19 pm โดย NickAriya12
ทำความรู้จักกับ google วาดเขียนใน google drive
โดย NickAriya12 ศ 26 ส.ค. 2016 1:23 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
36
ศ 26 ส.ค. 2016 1:23 pm โดย NickAriya12
งานประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2559
โดย atipornh ศ 26 ส.ค. 2016 10:13 am บอร์ด MP05 - อติพร หิรัญมุทราภรณ์
3
21
ศ 26 ส.ค. 2016 10:13 am โดย atipornh
งานประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2559
โดย pond ศ 26 ส.ค. 2016 9:49 am บอร์ด M035 - โอภาส แซ่ซิ้น
1
8
ศ 26 ส.ค. 2016 9:49 am โดย pond
รายงานประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2559
โดย NickAriya12 ศ 26 ส.ค. 2016 9:08 am บอร์ด MT13 อารียา
1
13
ศ 26 ส.ค. 2016 9:08 am โดย NickAriya12
งานประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2559
โดย M032 ศ 26 ส.ค. 2016 9:06 am บอร์ด M032 - วิไลลักษณ์ สุโพธิ์
1
4
ศ 26 ส.ค. 2016 9:06 am โดย M032
No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:1417
โดย jataz2 พฤ 25 ส.ค. 2016 3:49 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
0
28
พฤ 25 ส.ค. 2016 3:49 pm โดย jataz2
ขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะ พอดีเขียน PHP ไมไ่ด้เลย แต่ต้องทำโปรเจคของที่ฝึกงานเครียดมาก
โดย l3aitoey พฤ 25 ส.ค. 2016 3:01 pm บอร์ด Programming - PHP
1
44
พฤ 25 ส.ค. 2016 3:01 pm โดย mindphp
ทำความรู้จัก google ข่าวสาร
โดย NickAriya12 พฤ 25 ส.ค. 2016 2:23 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
26
พฤ 25 ส.ค. 2016 2:23 pm โดย NickAriya12
ทำความรู้จัก NoSQL
โดย pnut พฤ 25 ส.ค. 2016 11:02 am บอร์ด SQL Knowledge
0
41
พฤ 25 ส.ค. 2016 11:02 am โดย pnut
รายงานประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559
โดย pnut พฤ 25 ส.ค. 2016 10:28 am บอร์ด MT14 -ณัฐพงษ์
1
3
พฤ 25 ส.ค. 2016 10:28 am โดย pnut
งานประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559
โดย M032 พฤ 25 ส.ค. 2016 10:21 am บอร์ด M032 - วิไลลักษณ์ สุโพธิ์
1
5
พฤ 25 ส.ค. 2016 10:21 am โดย M032
งานประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559
โดย pond พฤ 25 ส.ค. 2016 10:19 am บอร์ด M035 - โอภาส แซ่ซิ้น
2
10
พฤ 25 ส.ค. 2016 10:19 am โดย pond
รายงานประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559
โดย NickAriya12 พฤ 25 ส.ค. 2016 10:01 am บอร์ด MT13 อารียา
1
9
พฤ 25 ส.ค. 2016 10:01 am โดย NickAriya12
คำสั่ง MySQL เช็คว่า user ไหนเข้าจาก Host หรือ IP ไหนได้บ้าง
โดย mindphp พ 24 ส.ค. 2016 8:59 pm บอร์ด SQL Knowledge
0
66
พ 24 ส.ค. 2016 8:59 pm โดย mindphp
คู่มือ การเพิ่ม Customtags
โดย pnut พ 24 ส.ค. 2016 4:17 pm บอร์ด MT14 -ณัฐพงษ์
0
3
พ 24 ส.ค. 2016 4:17 pm โดย pnut