ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
SQL Server 2008 R2 สามารรถติดตั้งกับ WINDOWS ดังนี้ Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XPคามต้องการแรมขั้นต่ำ 512 MB for SQL Server Express with ToolsหรือSQL Server Express...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ps aux | grep openerpตัวอย่างroot@ubuntu-openerp:/etc# ps aux | grep openerpubuntu   18896  0.7  9.6 827472 97720 ?        Sl   13:25   0:11 python /opt/openerp/server/openerp-server -c /etc/openerp-server.confroot     20958  0.0  0.0   9384   880 pts/0    S+   13:50  ...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1000 (ER_HASHCHK)     1001 (ER_NISAMCHK)     1002 (ER_NO)1003 (ER_YES)     1004 (ER_CANT_CREATE_FILE)     1005 (ER_CANT_CREATE_TABLE)1006 (ER_CANT_CREATE_DB)     1007 (ER_DB_CREATE_EXISTS)     1008 (ER_DB_DROP_EXISTS)1009 (ER_DB_DROP_DELETE)     1010...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
.htaccess  คือ ไฟล์ที่ถูกเรียกใช้เกี่ยวกับการ config ระบบเริ่มต้นเพื่อใช้ในการควบคุมไฟล์ต่างๆผู้ที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไดเรคทอรี่เฉพาะจากอินเตอร์เน็ต  สามารถแก้ไข Config ของระบบบางอย่างเพื่อให้ใช้งานได้เหมาะสมกับเว็บไซต์เรา  ภายในไฟล์อาจจะประกอบไปด้วย 1 หรือหลายๆคำสั่ง โดยไฟล์ .htaccess จะถูกเจาะจงวางใว้แค่บาง directory และจะบังคับใช้คำสั่งภายใน directory และ sub...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Tip ในการพัฒนา โมดูล prestashop ปรับแต่ง เปิดไฟล์ /config/defines.inc.phpdefine('_PS_MODE_DEV_', false);define('_PS_DEBUG_PROFILING_', false);define('_PS_MODE_DEMO_', false);แก้เป็น define('_PS_MODE_DEV_',...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
เตรียมยกเลิก MSN ใช้ Skype แทน ใกล้ปิกฉากแล้ว สำหรับ โปรแกรมแชท ชื่อดัง เมื่อ สิบปีก่อน อย่าง MSN หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ ใหม่อย่าง เจ้า Windows Live Messenger ของค่าย {--mlinkarticle=2159--}Microsoft {--mlinkarticle--} Microsoft ...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
เตรียมตัวเข้าสู่ php 5.3 ถามว่าทำไมต้อง 5.3 คำตอบคือโดนบังคับ โดยบังคับจากไหน โดนบังคับจาก Joomla 3.0 และ phpbb3.0.12 ซึ่งทิศทางการพัฒนาของเค้าไปในทิศทางเดียวกัน คือต้องการ php เวอร์ชั่น 5.3. เป็นอย่างน้อย เพื่อใช้งาน Opensource...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ผมติดตั้ง XAMPP บน ubuntiu 12.04  มาบทความนี้{--mlinkarticle=2363--}วิธีติดตั้ง XAMPP บน Ubuntu 12.04 Desktop Install WebServer{--mlinkarticle--}ก็ไม่เจอปัญหาอะไร แต่หลังจจาก SET securityด้วยคำสั่งsudo /opt/lampp/lampp securityทำให้ user...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
การใช้งาน rpm อาพีเอ็ม คือ package ไว้สำหรับ installing, uninstalling, upgrading, querying, and verifying ถ้าเครื่องยังไม่มี  RPM Packagesสามารถหาได้จาก แผ่นติดตั้งของ CentOS หรือ...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
แก้้ปัญหา error: Failed dependencies:        /usr/bin/wish is needed by....บน CentOS  และ Ubuntuให้ติดตั้ง tk ลงไปก่อน ดาวน์โหลด tkwget http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/tk-8.4.13-5.el5_1.1.i386.rpmติดตั้ง tkyum install tk-8.4.13-5.el5_1.1.i386.rpmทำตามขั้นตอน Total size: 3.2 MTotal download...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Build PHP ใช้งานเอง ฉบับทำมือให้ซ้ำใครสอนขั้นตอนการ Build php และเพิ่มความสามารถ ที่ต้องการเข้าไปเอง https://wiki.php.net/internals/windows/stepbystepbuild

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ก่อนการพัฒนา ส่วนของ ของ Virtuemart 2.0 เราก็ต้องทำความรู้จัก หรือ ลักษณะการเขียนโค้ด ของ Virtuemart 2.0 กันก่อน ตัวอย่างการตั้งชื่อ Function function exampleMethod($data = 0) { if (!$product_id) $product_id =...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
บันทึก วิธีทำให้ VM (Virtual machines) เข้า OS อัตโนมัต เมื่อเปิดเครื่อง Host 1. เชื่อมต่อไปที่ Host ด้วย VSphere 2. จะได้หน้าจอดังรูป 2.1 ให้เลือก เครื่อง ที่เราต้องการทำงานด้วย 2.2 เลือก tab Configuration 2.3 เลือก เมนู Virtual Machine...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
InnoDB Full-Text Search มาแล้วใน Mysql 5 ขอเก็บไว้ก่อน ค่อยมาทำความเข้าใจแบบลึกซึ้งกับมันอีกที InnoDB Full-Text Search is in MySQL 5.6.4 InnoDB full-text search (FTS) is finally available in MySQL 5.6.4 release. The feature has been on...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
        $otp            = 'str 1 ';        $sql_join     =     " str 2  " .        $otp            .= 'str 3 ';            echo $sql_join; ดูผิด มันควรจะ Error แต่ไม่ กลับได้ Output str 2 str 1 str 3

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้ต้องใช้  Debian แต่ ดันรัน command nslookup, dig,... ไม่ได้ ทางแก้คือupdate แล้ว install dnsutils ใหม่ ตามคำสั่ง apt-get update && apt-get install dnsutilsเท่านี้ก็กลับมาให้ nslookup หรือ dig และอื่นๆได้แล้ว # nslookup...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ใช้ php โต้ตอบกับ Lotus Domino โดยสร้างหน้าเว็บ ด้วย php โดยติดต่อ Lotus ผ่่าน COM object, the Lotus Notes API, and XML.สร้างสามาใช้ได้ทั้ง COM object , API , extension=php5_notes.dllตัวอย่างโค้ด <?php $dbpath="mailtest.nsf"; $searchword="demo"; //Perform...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Error dropping database (can't rmdir './ชื่อฐานข้อมูล/', errno: 17)ต้อง command เข้าไปลบ directory ออกทั้งหมดrm -rf //var/lib/mysql/ชื่อฐานข้อมูล/ปัญหา เกิดจาก ไฟล์ต่างๆ ของฐานข้อมูลมีปัญหา ซึ่งทำให้ลบด้วยคำวั่ง Drop database ไม่ได้

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ปัญหา ฐานข้อมูลผิดพลาด  ของ บอร์ด SMF บน Host ที่กำลังทำงานอยู่ ฐานข้อมูลผิดพลาด ลองอีกครั้ง ถ้าเกิดการผิดพลาดอีกครั้ง ให้แจ้งผู้ดูแลระบบด้วย วันนี้ได้มีโอกาสย้ายบอร์ด SMF ฐานข้อมูลให้ เกือบ 1G โดยลองย้ายด้วยการ backup และ restore ด้วย command ไม่ได้...
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
งานประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2556
โดย boo_kyoshii พ 09 ต.ค. 2013 10:13 am บอร์ด M012 - ศิริวรรณ นิจภากร
1
19
พ 09 ต.ค. 2013 7:10 pm โดย boo_kyoshii
Apache ให้แยกการทำงาน
โดย Anonymous อ 08 ต.ค. 2013 3:09 pm บอร์ด Linux - Web Server
1
1700
ศ 18 ต.ค. 2013 11:21 am โดย บุคคลทั่วไป
ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2556
โดย boo_kyoshii อ 08 ต.ค. 2013 10:04 am บอร์ด M012 - ศิริวรรณ นิจภากร
1
16
อ 08 ต.ค. 2013 8:24 pm โดย boo_kyoshii
งานประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2556
โดย M007 อ 08 ต.ค. 2013 9:29 am บอร์ด M007 - นางสาวชาลินี เกษรรัตน์
3
29
อ 08 ต.ค. 2013 8:26 pm โดย mindphp
งานประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2556
โดย boo_kyoshii จ 07 ต.ค. 2013 11:47 am บอร์ด M012 - ศิริวรรณ นิจภากร
2
23
จ 07 ต.ค. 2013 9:19 pm โดย mindphp
งานประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2556
โดย M007 จ 07 ต.ค. 2013 9:09 am บอร์ด M007 - นางสาวชาลินี เกษรรัตน์
4
22
จ 07 ต.ค. 2013 7:07 pm โดย mindphp
สรุปความคืบหน้า Stock Cal
โดย mindphp จ 07 ต.ค. 2013 12:56 pm บอร์ด Joomla 3.0 Simple Project
9
28
พ 23 ต.ค. 2013 10:58 am โดย tsukasaz
โปรแกรม วิเคราะห์ การซื้อหุ้น
โดย mindphp จ 07 ต.ค. 2013 12:55 pm บอร์ด Joomla 3.0 Simple Project
1
12
พ 09 ต.ค. 2013 11:39 am โดย mindphp
----------------------------------------
โดย mindphp จ 07 ต.ค. 2013 12:45 pm บอร์ด Joomla 3.0 Simple Project
0
3
จ 07 ต.ค. 2013 12:45 pm โดย mindphp
รวบรวมงาน - M007
โดย M007 อ 06 ต.ค. 2013 11:42 am บอร์ด M007 - นางสาวชาลินี เกษรรัตน์
0
46
อ 06 ต.ค. 2013 11:42 am โดย M007
ช่วยหนูหน่อยมีปัญหาแต่ไม่รู้ไปแก้ไขยังไงอ่ะค่ะ
โดย mimi ศ 04 ต.ค. 2013 4:05 pm บอร์ด Programming - PHP
5
2020
อ 06 ต.ค. 2013 9:17 am โดย tsukasaz
งานประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2556
โดย M007 ส 05 ต.ค. 2013 9:28 am บอร์ด M007 - นางสาวชาลินี เกษรรัตน์
2
16
ส 05 ต.ค. 2013 6:44 pm โดย mindphp
งานประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2556
โดย boo_kyoshii ส 05 ต.ค. 2013 9:47 am บอร์ด M012 - ศิริวรรณ นิจภากร
1
19
ส 05 ต.ค. 2013 7:09 pm โดย boo_kyoshii
ช่วยหน่อยครับ ธนาคารจำลอง
โดย heroxbay ส 05 ต.ค. 2013 1:34 am บอร์ด Programming - PHP
3
3829
พ 08 ม.ค. 2014 2:53 pm โดย yedped
แก้ปัญหา PC ไม่สามารถติดตั้ง BlueStacks เพื่อติดตั้งไลน์บนเครื่องคอม Error 25000
โดย mindphp ศ 04 ต.ค. 2013 11:14 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
1
42086
อ 01 เม.ย. 2014 8:21 pm โดย บุคคลทั่วไป
วีดีโอ สอนติดตั้ง BlueStacks เพื่อเล่น Line คน PC
โดย mindphp ศ 04 ต.ค. 2013 11:03 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
2
5397
ส 10 ก.ย. 2016 11:37 am โดย konnarak
VDO สอนติดตั้ง และเข้าใช้งาน ไลน์ บนเครื่องคอม
โดย mindphp ศ 04 ต.ค. 2013 10:46 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
1510
ศ 04 ต.ค. 2013 10:46 pm โดย mindphp
งานประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2556
โดย M007 ศ 04 ต.ค. 2013 10:19 am บอร์ด M007 - นางสาวชาลินี เกษรรัตน์
2
10
ศ 04 ต.ค. 2013 11:58 pm โดย mindphp
งานประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2556
โดย boo_kyoshii ศ 04 ต.ค. 2013 9:48 am บอร์ด M012 - ศิริวรรณ นิจภากร
1
18
ศ 04 ต.ค. 2013 7:39 pm โดย boo_kyoshii
Free Hosting รองรับ PHP และ MySQL 200MB
โดย hostinger พฤ 03 ต.ค. 2013 8:49 pm บอร์ด Web Hosting Review - Free Host Share Host VPS
1
2518
พ 06 พ.ย. 2013 8:34 pm โดย hostinger