Last post like Like

by mindphp
24/02/2021 6:27 pm
Forum: Joomla Development
Topic: ช่วยแนะนำรูปแบบการเขียน Google Structured ของ joomla
Replies: 1
Views: 36

Re: ช่วยแนะนำรูปแบบการเขียน Google Structured ของ joomla

Google Structured เป็นการเพิ่ม สองแบบ เพิ่มแบบ โค้ด script json ไว้ที่ส่วนหัวของเอกสารแต่ละหน้าก็ได้ ตัวอย่าง <script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "SoftwareApplication", "name": "Temperature c...
by eange08
09/02/2021 7:37 pm
Forum: Joomla Developing Knowledge
Topic: สอบถามการ return ไปแสดงตรง footer
Replies: 2
Views: 101

Re: สอบถามการ return ไปแสดงตรง footer

ขอบคุณค่ะ ทำได้แล้วนะคะ public function onDisplayFooter(&$html) { $db = Factory::getDbo(); $query = $db->getQuery(true) ->select('u.manifest_cache') ->from('#__extensions AS u') ->where("u.element=".$db->quote('com_m')); $db->setQuery($query); $row= $db->loadAssoc(); foreach ($row as $...
by chakirin.bfds
22/02/2021 6:12 pm
Forum: ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
Topic: Note pad++ สามารถสร้างไฟล์Str.ได้ไหม
Replies: 1
Views: 33

Re: Note pad++ สามารถสร้างไฟล์Str.ได้ไหม

ในเครื่องwindow มีแต่Note Pad++ สามารถใช้สร้างไฟล์Str. ได้ไหม แล้วถ้าไม่ได้สามารถลงNote pad ปกติอย่างไร Screenshot (37).png ตอน save ลองตั้งชื่อไฟล์ตามด้วย .str ดูครับ
by thatsawan
15/02/2021 6:48 pm
Forum: Share Knowledge
Topic: สิทธิการลาคลอดตามกฎหมายแรงงานใหม่
Replies: 1
Views: 42

Re: สิทธิการลาคลอดตามกฎหมายใหม่

กฏหมายที่มา เป็นกฏหมายอะไรคะ อ้างอิงด้วยค่ะ
by Jiratchaya
24/01/2021 10:37 pm
Forum: Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
Topic: วิธีคำนวณ Average Cost และ Stock คงเหลือ
Replies: 0
Views: 122

วิธีคำนวณ Average Cost และ Stock คงเหลือ

รายได้ - ต้นทุน = กำไร คงปฏิเสธไม่ได้กับการต้องมานั่งปวดหัวกับการคำนวณรายรับ - รายจ่าย ในแต่ละวันหรือแต่ละเดือน แต่เพื่อให้ได้มาซึ่งการคำนวณที่ถูกต้อง มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลประโยนช์ที่จะได้รับในการนั่งคิดวิเคราะห์รายการเหล่านั้น ซึ่งการคำนวณต้นทุนต่างๆ เป็นสิ่งที่ทำให้เ...
by thatsawan
12/02/2021 12:05 am
Forum: ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
Topic: ขอวิธีตั้งค่าหน้ากระดาษการปริ้นซองจดหมายให้อยู่กึ่งกลางหน่อยค่ะ
Replies: 1
Views: 116

Re: ขอวิธีตั้งค่าหน้ากระดาษการปริ้นซองจดหมายให้อยู่กึ่งกลางหน่อยค่ะ

พิมพ์ใน format A4 แนวนอนปกติ ตอนกดปริ้น ใส่ชองกระดาษที่เครื่อง เวลาพิมพ์ ไม่ต้องเลือกรูปแบบชอง กดปริ้น a4 ปกติ
by eange08
05/02/2021 4:30 pm
Forum: Joomla Development
Topic: ถ้าดึง version ของ extension จะต้องดึงข้อมูลที่ไหน
Replies: 2
Views: 95

ถ้าดึง version ของ extension จะต้องดึงข้อมูลที่ไหน

ถ้าดึง version ของ extension จะต้องดึงข้อมูลจากที่ไหนค่ะ
by tsukasaz
05/02/2021 4:40 pm
Forum: Joomla Development
Topic: ถ้าดึง version ของ extension จะต้องดึงข้อมูลที่ไหน
Replies: 2
Views: 95

Re: ถ้าดึง version ของ extension จะต้องดึงข้อมูลที่ไหน

ข้อมูล version ของ extension ในระบบ Joomla ดูได้จากไฟล์ xml ในโฟลเดอร์ของ extension นั้นๆ หรือ ดึงข้อมูลจากในตาราง extensions ครับ ข้อมูลในตาราง extensions จะอยู่ในช่อง manifest_cache Joomla Development-1.png
by eange08
03/02/2021 2:21 pm
Forum: JavaScript & Jquery Ajax
Topic: สอบถามทำ jquery เปิด-ปิดช่องตามที่เลือกจาก radio
Replies: 2
Views: 193

Re: สอบถามทำ jquery เปิด-ปิดช่องตามที่เลือกจาก radio

ทำ javascript ได้แล้วนะคะ :) หน้า html ที่เป็น radio ให้ใส่เรียก fucntion ในไฟล์ javascript <input type="radio" class="radio" name="reg_status" value="0" onclick="opennoappv_remark(this.value);" /> หน้า html ที่เป็นท่อน Not Approve Remark <tr class=&...
by thatsawan
11/10/2020 11:26 am
Forum: PHP Knowledge
Topic: วิธีเปิด Debug SQL Explain and Load time บน phpBB 3.3.x
Replies: 1
Views: 346

วิธีเปิด Debug SQL Explain and Load time บน phpBB 3.3.x

ในเวอรชั่นก่อนวิธีการเปิดจะอยู่ที่ไฟล์ config.php @define('PHPBB_INSTALLED', true); @define('PHPBB_DISPLAY_LOAD_TIME', true); @define('PHPBB_ENVIRONMENT', 'production'); @define('DEBUG_CONTAINER', true); @define('DEBUG', true); แต่ใน เวอรชั่น phpBB 3.3.x config/production/config.yml ใส่ code เพิ่มเข...
by thatsawan
02/02/2021 10:32 am
Forum: Programming - C/C++ & java & Python
Topic: python : encoding with 'idna' codec failed(UnicodeError: label empty or too long)
Replies: 3
Views: 153

Re: python : encoding with 'idna' codec failed(UnicodeError: label empty or too long)

กำลังเขียน Python เพื่อตรวจเช็คเว็บไซต์(url) ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อลองทดสอบ url โดยตัด www. ออก เช่น จาก https:// www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A...
by mindphp
01/02/2021 6:21 pm
Forum: ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
Topic: ไม่สามารถติดตั้ง FastID Driver-2021 ได้
Replies: 1
Views: 92

Re: ไม่สามารถติดตั้ง FastID Driver-2021 ได้

เช็คว่าเรื่องเป็น 64bit หรือ 32bit ลองให้ถูกตัว https://drive.google.com/file/d/1EVj1InC5fiGyJXpqi65dyT5X-3XwTDb4/view?fbclid=IwAR3-5xCRPYOy1DX7wQvt_BHXZVtb8GQK1LWxme8Gum3Wfhvle1fxjgRTt2I
by thatsawan
29/01/2021 3:20 pm
Forum: Programming - PHP
Topic: PHP ดึงค่าที่อยู่ใน input แบบ array ออกมาอย่างไร
Replies: 2
Views: 220

Re: ดึงค่าที่อยู่ใน input แบบ array ออกมาอย่างไร

ลองเเบบนี้ $strings = request_var('nameth', array(''), true); $request->variable('nameth', array('' => ''), true); $action_ary = request_var('nameth', array('' => 0)); https://wiki.phpbb.com/Function.request_var
by mindphp
28/01/2021 8:34 pm
Forum: Programming - C/C++ & java & Python
Topic: ติดปัญหา check status code of url(ที่มีภาษาไทย) แล้วแจ้ง 403 ครับ
Replies: 1
Views: 123

Re: ติดปัญหา check status code of url(ที่มีภาษาไทย) แล้วแจ้ง 403 ครับ

ตัวอย่าง URL ที่ Browser อ่านออก https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/8029-should-you-calculate-vat-with-tenants.html ของ URL นี้ https:/...
by mindphp
27/01/2021 5:04 pm
Forum: ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
Topic: เครดิตในภาษากฎหมายหมายถึงอะไร
Replies: 1
Views: 164

Re: เครดิตในภาษากฎหมายหมายถึงอะไร

เครดิต หมายถึง เก็บไว้ใช้ต่อ เช่น เราเสียค่าภาษีซือ 7000 บาท คิดภาษีขายไป 700 บาท หักลบกันแล้ว มีเครดิต ภาษี อยู่ 6,300 บาท ไว้เป็นเครดิต ในเดือนต่อๆ ไปได้เมื่อขายของเพิ่มได้ ถ้าขายได้ไม่เกิน 6,300 เราก็เอาเครดิตนั้นมาใช้ ได้โดยไม่ตรงเสีย ภาษาให้ สรรพากรเพิ่ม
by mindphp
27/01/2021 4:49 pm
Forum: Programming - PHP
Topic: ทำอย่างไรเช็คค่า token เดิมในรอบที่กดเลือกภาพมากกว่า 1 ภาพได้
Replies: 1
Views: 180

Re: ทำอย่างไรเช็คค่า token เดิมในรอบที่กดเลือกภาพมากกว่า 1 ภาพได้

เก็บ token ในลักษณะเป็น array ด้วยค่าเดียวกับกับ array ทุกตัวที่ส่งไป ตัวอย่าง https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=20&t=29272