โพสต์ที่ถูก Like ล่าสุด

โดย jataz2
24/07/2017 2:45 pm
บอร์ด: พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
หัวข้อ: ทำ app ปิดเสียงโฆษณาใน TV
ตอบกลับ: 0
แสดง: 13

ทำ app ปิดเสียงโฆษณาใน TV

ใครพอจะทำ app ที่ฝังไว้กับ TV ตอนที่เราดูรายการที่เราชอบ เมื่อโฆษณา จะปิดเสียง TV อัตโนมัติ พอรายการกลับมาก็เปิดเสียงคืนมา เอาเป็นว่าแยกแยะออกว่าเปิดเสียง TV เฉพาะรายการที่เราดู พอถึงโฆษณาก็ปิดเสียง เบื่อมากตอนนี้ เราไม่ได้ไปแก้ไขโฆษณาเขา แค่ทำ customize ที่เครื่อง TV เราเองคงไม่ผิดอะไร
โดย pleng
24/07/2017 12:43 pm
บอร์ด: Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
หัวข้อ: การ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express
ตอบกลับ: 0
แสดง: 19

การ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express

การ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express

สินค้าเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน คำนิยามของสินค้าคงเหลือ คือสินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.ถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ 2.อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย 3.อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ สินค้าคงเหลือเป็นบัญชีที่มียอดเคลื่อนไหวตลอดดังนั้นเมื่อสิ้นเดือนก็อาจจะมีการตรวจนับยอดคงเหลือว่ายอดในโปรแกรมบัญชีกับยอดในคลัง ตรงกันหรือไม่ ในบทความนี้ก็จะพูดถึงขั้นตอนการ Export (เอคซฺพอร์ทฺ') รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express (อิคซฺเพรส) ออกมาเพื่อนำเอกสารไปตรวจสอบ

ขั้นตอนการ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express
1.เข้าไปที่เมนูรายงาน>>1.พิมพ์รายงาน
Export Product1.png

2.การแสดงรายงานสินค้าคงคลัง
หมายเลขที่ 1 >> 4.รายงานสินค้าคงคลัง
หมายเลขที่ 2 >> 3.สรุปยอดเคลื่อนไหวสินค้า
หมายเลขที่ 3 >> เลือกรูปแบบการพิมพ์รายงาน
หมายเลขที่ 4 >> ใส่รายละเอียดที่ต้องการจะทราบข้อมูล
หมายเลขที่ 5 >> กดพิมพ์
Export Product2.png

กดเลือกการแสดงผล
o จอภาพ >>แสดงผลทางจอภาพ
o เครื่องพิมพ์ >>ปริ้นเอกสาร
o แฟ้มข้อมูล >>แฟ้มข้อมูลที่แก้ไขได้ .txt
Export Product3.png

3.การ Export รายงานสินค้า
หากกดเลือกจอภาพ โปรแกรมจะแสดงยอดเคลื่อนไหวสินค้าเป็นแบบรายงาน
หรือถ้าหากต้องการจะ Save (เซฟ) ไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF (พีดีเอฟ) สามารถทำตามได้ดังนี้
กดที่ไอคอนเครื่องปริ้น
Export Product4.png

หมายเลขที่ 1 >> เลือกรูปแบบการพิมพ์เป็นแบบ PDF
หมายเลขที่ 2 >> กดตกลง
Export Product5.png

4.การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล
หมายเลขที่ 1 >> เลือกที่เก็บไฟล์
หมายเลขที่ 2 >> ตั้งชื่อไฟล์
หมายเลขที่ 3 >> กดบันทึก
Export Product6.png
โดย Before Dong
22/07/2017 6:53 pm
บอร์ด: Joomla Development
หัวข้อ: nav menu ไม่เป็น responsive จะทำให้เป็น responsive ทำยังไงครับ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 40

Re: nav menu ไม่เป็น responsive จะทำให้เป็น responsive ทำยังไงครับ

ได้แล้วครับ โดยการ เอา Code

Code: เลือกทั้งหมด

<nav class="navigation" role="navigation">
                        <div class="navbar pull-left">
                            <a class="btn btn-navbar collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse">
                                <span class="element-invisible"><?php echo JTEXT::_('TPL_PROTOSTAR_TOGGLE_MENU'); ?></span>
                                <span class="icon-bar"></span>
                                <span class="icon-bar"></span>
                                <span class="icon-bar"></span>
                            </a>
                        </div>
                        <div class="nav-collapse">
                            <jdoc:include type="modules" name="user3" style="xhtml"/>
                        </div>
                    </nav>

ไปครอบ

Code: เลือกทั้งหมด

<jdoc:include type="modules" name="user3" style="xhtml"/>
โดย Before Dong
22/07/2017 4:16 pm
บอร์ด: Joomla Development
หัวข้อ: nav menu ไม่เป็น responsive จะทำให้เป็น responsive ทำยังไงครับ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 40

nav menu ไม่เป็น responsive จะทำให้เป็น responsive ทำยังไงครับ

จาก nav menu ในภาพแรก พอย่อขนาดหน้าจอ แล้ว nav menu ไม่เป็น responsive อะครับ
รูปภาพ

ภาพตอนลดขนาด
รูปภาพ

CODE HTML

Code: เลือกทั้งหมด

<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>">
<head>
   <link rel="stylesheet" href="user.css" />
   <meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1">
   <jdoc:include type="head" />
</head>
<body id="page_bg">      
      <div class="container" id="con-border-logo">
            <div class="container">
               <div class="col-sm-10" id="center_div_top" > <jdoc:include type="modules" name="top" style="xhtml"/> </div>
            </div>
      
               <h4>LOGOHERE</h4>
            <div class="container" >
               <div class="col-md-12">
                  <div  id="center_div">
                  <jdoc:include type="modules" name="user3" style="xhtml"/>
                   </div>
                  
               </div>
            </div>   
               <div class="container">
                  <div class="span12"></div>
               </div>            
      </div>
      
      <div class="container" id="con-border">

         <div class="container" id="div_bread">
            <div class="span12">  <jdoc:include type="modules" name="breadcrumb" style="xhtml"/> </div>
         </div>
         
         
         <div class="container" id="maincontent">
             


              <div class="span12" >
                    <div >
                      <jdoc:include type="modules" name="left" style="xhtml"/>
                       <jdoc:include type="message" />
                       <jdoc:include type="component" />
                   </div>
              </div>

          </div>
         
         <div class="container" id="div_right">
            <div class="span12" ><jdoc:include type="modules" name="right" style="xhtml"/></div>
         </div>
         
         
         
            <div class="container" >
               <div class="col-md-12" id="div_foot">
                  <jdoc:include type="modules" name="footer" style="xhtml"/>
               </div>
            </div>      
      
      </div>
      
      
      
      <div class="footer">
         <jdoc:include type="modules" name="debug" style="xhtml"/>
      </div>
      
</body>
</html>


CSS

Code: เลือกทั้งหมด

#con-border-logo{
margin-top:25px;
height:90px;
background: linear-gradient(#f5f5f5, #ebebeb); /* Standard syntax */
border-radius:10px 10px 0px 0px;
padding-top: 25px;
border-color: white;
border-width: 5px;
border-style: solid;
}
#con-border{
margin-top:5px;
background: linear-gradient(#f5f5f5, #ebebeb); /* Standard syntax */
padding-top: 5px;
border-color: white;
border-width: 5px;
border-style: solid;
border-radius:0px 0px 10px 10px;
margin-bottom:30px;
}
#col-right{
float: center;
}

#center_div{
padding-top: 40px;
display: flex;
justify-content: center;

}.li-color{
display:block;

}

#center_div_top{
display: flex;

}

#div_foot{

}


#page_bg{
    background: #0C3A6D
}
#div_content{
margin-top:300px;
}ul.nav {
    border-radius:5px;
    background-color:white;

}

div#maindivider{
    margin-bottom: 10px;
    overflow: hidden;
}

#maincontent{
 border-style: solid;
 border-color: #ebebeb;
 background:white;
  border-width: 1px;
}

#maincontent> .span12{
 margin-left:0px;
}

div.moduletable {

}

โดย thatsawan
22/07/2017 4:45 pm
บอร์ด: Joomla Development
หัวข้อ: nav menu ไม่เป็น responsive จะทำให้เป็น responsive ทำยังไงครับ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 40

Re: nav menu ไม่เป็น responsive จะทำให้เป็น responsive ทำยังไงครับ

ดูจาก code เเล้วน่าจะเป็น bootstrap เเต่ไม่ทราบเวอร์ชั่น
ถ้าเวอร์ชั่น ล่าสุดสามารถศึกษาได้จาก
https://getbootstrap.com/examples/navbar/
https://bootsnipp.com/snippets/featured ... bar-search


ถ้าไม่่ใช้ bootstrap
ลองดู http://cssmenumaker.com/menu/responsive ... pdown-menu
กด ดาวน์โหลด code มาได่้เลย
โดย AePongsak
22/07/2017 10:59 am
บอร์ด: ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS CRM
หัวข้อ: สอบถามการติดตั้ง phpbb บน server
ตอบกลับ: 2
แสดง: 38

สอบถามการติดตั้ง phpbb บน server

ถึงขั้นตอน Configuration file ไม่ทราบว่าทำยังไงต่อ่าครับ

รูปภาพ
โดย dawthana
21/07/2017 4:23 pm
บอร์ด: Microsoft Office Knowledge & line & Etc
หัวข้อ: การสร้างงาน presentation (พรีเซ้นท์เทชั่นท์) แบบ online
ตอบกลับ: 1
แสดง: 33

Re: การสร้างงานเอกสาร งาน presentation (พรีเซ้นท์เทชั่นท์) หรือการออกแบบ postcards (โปสการ์ด)ต่างๆ แบบ online

ส่วนของ text จะเป็นการเลือกฟ้อนต์ การวางตัวหน้างสือในรูปแบบต่างๆ
c-6.png

ส่วนของ bkground เป็นการเปลี่ยนสีหรือภาพพื้นหลัง
c-15.png

ส่วนของ uploads จะเป็นการเอารูปจากคอมพิวเตอร์ของเราเอง
c-7.png

เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถดาวน์โหลดได้
c-16.png

แต่ไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ .pdf
c-17.png

c-18.png
โดย dawthana
21/07/2017 3:51 pm
บอร์ด: Microsoft Office Knowledge & line & Etc
หัวข้อ: การสร้างงาน presentation (พรีเซ้นท์เทชั่นท์) แบบ online
ตอบกลับ: 1
แสดง: 33

การสร้างงาน presentation (พรีเซ้นท์เทชั่นท์) แบบ online

การสร้างงานเอกสาร งาน presentation (พรีเซ้นท์เทชั่นท์) หรือการออกแบบ postcards (โปสการ์ด)ต่างๆ แบบ online
การสร้างงานเอกสารหรือการนำเสนองานนั้นคนส่วนมากจะใช้โปรแกรม Microsoft Office (ไมโครซอฟท์ ออฟฟิต) ในการทำแต่การใช้โปรแกรม Microsoft Office นั้นจะต้อติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา วันนี้จึงมาแนะนำการสร้างงานเอกสารหรืองานพรีเซ้นท์บนเว็บไซต์ออนไลน์
เว็บไซต์นั้นชื่อว่า https://www.canva.com/ เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่จะช่วยให้เราสร้างหรืออกแบบงานของเราให้สวยงานมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้ Template ที่ให้เลือกทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินซื้อ
เมื่อเข้าเว็บไต์มาจะได้หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้ ให้ทำการ login สารมารถเข้าสู่ระบบผ่านได้ทั้ง facebook (เฟซบุ๊ค) และ google (กูเกิล)
c-1.png

เมื่เข้าสู่ระบบได้แล้วจะมีในส่วนของการเลือกขนาดงานที่ต้องการทำ
c-2.png

หากรูปแบบที่ปรากฏขึ้นมายังไม่ใช่ขนาดที่ต้องการให้กดที่ More... จะสามารถเลือกดูงานเอกสารได้หลายหลายขนาดมากยิ่งขึ้น
c-3.png

เมื่อเลือกขนาดได้แล้ว ในส่วนของ layouts ให้เลือก template ที่ต้องการได้เลย ถ้า template free จะเขียนที่มุมล่างด้านขวาว่า free แต่ถ้าไม่มีคำว่า free แสดงว่าเป็นแบบเสียเงินซื้อ ตัวอย่างเลือกการทำ presentation โดยภายในกรอบสีฟ้าเป็นการดูงานที่ทำแบบนำเสนอ
c-4.png

ในส่วนของ elements เป็นการเลือกองค์ประกอบต่างๆ
c-5.png

หมายเลข 1 เป็นรูปภาพที่ทางเว็บไซต์มีให้เลือกฟรี ทั้งหมด
การเลือกรูปภาพมานั้นสามารถทำการปรับแต่ง filter ตัดภาพเอาเฉพาะบางส่วน หมุนภาพ และปรับความโปร่งแสงของภาพได้
c-8.png

หมายเลข 2 เป็นรูปแบบการวางรูปภาพในแบบต่างๆ
หมายเลข 3 เป็นรูปแบบการวางรูปภาพในแบบต่างๆ คล้ายกับหมายเลข 2
หมายเลข 4 เป็นรูปทรงต่างๆ สามารถเปลี่ยนสีของรูปทรงได้
c-9.png

หมายเลข 5 เป็นรูปแบบเส้นต่างๆ
c-10.png

หมายเลข 6 เป็นรูปภาพวาดต่างๆ สามารถทำให้รูปที่นำมาวางมีความโปร่งแสงได้
c-11.png

หมายเลข 7 เป็น icon ต่างๆ สามารถปรับให้วัตถุอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังภาพได้
c-12.png

หมายเลข 8 เป็นรูปแบบกราฟต่างๆ สามารถปรับได้ทั้งฟ้อนต์ ขนาดตัวหนังสือ สีได้
c-13.png

หมายเลข 9 เป็นรูปวาดต่างๆของ canva
c-14.png
โดย nuattawoot
21/07/2017 12:10 pm
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: อยากจะนับรอบ ของ loop for in ทำยังไงได้บ้างค่ะ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 43

Re: อยากจะนับรอบ ของ loop for in ทำยังไงได้บ้างค่ะ

Code: เลือกทั้งหมด

fruits = ['banana', 'apple',  'mango']
print 'Current fruit :', len(fruits)

ผลที่ได้ Current fruit : 3
---------------------------------------------------------------

Code: เลือกทั้งหมด

fruits = ['banana', 'apple',  'mango']
for i,e in enumerate(fruits,start=1):
    print('%d:%s'%(i,e))


ผลที่ได้
1:banana
2:apple
3:mango
โดย pleng
18/07/2017 2:29 pm
บอร์ด: Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
หัวข้อ: การรับเงินมัดจำจากลูกค้า ในโปรแกรมบัญชี Express
ตอบกลับ: 0
แสดง: 45

การรับเงินมัดจำจากลูกค้า ในโปรแกรมบัญชี Express

การรับเงินมัดจำจากลูกค้า ในโปรแกรมบัญชี Express

ในการขายสินค้าหากมีการรับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า แล้วทางกิจการต้องการให้ลูกค้าวางเงินมัดจำ กิจการต้องทำจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินมัดจำจากลูกค้า
ซึ่งในโปรแกรมบัญชี Express (อิคซฺเพรส) ก็มีเมนูเกี่ยวกับการรับเงินมัดจำจากลูกค้า เรามาดูกันเลยนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการรับเงินมัดจำจากลูกค้า ในโปรแกรมบัญชี Express
1.เข้าไปที่เมนูขาย>>1.รับเงินมัดจำ
Deposit1.png

2.การกรอกรายละเอียด
หมายเลขที่ 1 กดเพิ่มข้อมูล
หมายเลขที่ 2 เลขที่เอกสาร
หมายเลขที่ 3 วันที่ทำการ
หมายเลขที่ 4 เลือกลูกค้า
หมายเลขที่ 5 เลือกพนักงานขายที่รับผิดชอบ
หมายเลขที่ 6 เลือกประเภทราคา มี 3 ประเภท 0.ไม่มีVAT 1.รวมVAT 2.แยกVAT
หมายลเขที่ 7 เพิ่มคำอธิบาย
หมายเลขที่ 8 เลือกวิธีการรับเงิน มี 2 วิธีคือ รับเป็นเงินสด และรับเป็นอื่นๆ
หมายเลขที่ 9 กดบันทึก
Deposit2.png

3.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีได้ที่ เมนูบัญชี>>1.ลงประจำวัน>>1.รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี>>สมุดรายวันรับ
Deposit3.png
โดย Before Dong
20/07/2017 2:44 pm
บอร์ด: ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS CRM
หัวข้อ: ติดตั้ง Component MJUpgrade ใน joomla1.5 แล้วขึ้น Error ตอนอัพโหลด
ตอบกลับ: 1
แสดง: 51

Re: ติดตั้ง Component MJUpgrade ใน joomla1.5 แล้วขึ้น Error ตอนอัพโหลด

Before Dong เขียน:ผมจะติดตั้ง component MJUpgrade ตอนอัพโหลดไฟล์แล้วกด Install ขึ้น Error ดังภาพแก้ไขยังไงหรอครับ
รูปภาพ


แก้ไขได้แล้วโดยการไปเปิด permission
โดย dawthana
23/01/2017 2:47 pm
บอร์ด: Python Knowledge
หัวข้อ: ทำความรู้จักกับภาษา python (47) : Regular Expression (รีกูวล่า)
ตอบกลับ: 1
แสดง: 82

ทำความรู้จักกับภาษา python (47) : Regular Expression (รีกูวล่า)

Regular Expression (รีกูวล่า)
Regular Expression.png

ในภาษาpython (ไพทอน)มี Regular Expression ไว้สำหรับช่วยใหเราค้นหาตาม pattern (แพทเทิล) ที่กำหนดโดยจะต้องทำการโหลดโมดูล re (รี) เพื่อใช้งานความสามารถของ Regular Expression ได้
ฟังก์ชันที่ใช้ในการทำ Regular Expression
ฟังก์ชันในการค้นหาคำที่ต้องการด้วย
- re.match(pattern, string, flags=0)
- re.search(pattern, string, flags=0)
- re.sub(pattern, string, flags=0)
ประกอบด้วย Parameter ในการค้นหาข้อความที่ต้องการ
Pattern รูปแบบที่กำหนดเพื่อหาความเหมือนในข้อความ และต้องขึ้นต้นด้วย r’expression เสมอ
String ข้อความที่ต้องการค้นหา
Flags รูปแบบในการค้นหา

Option Flags รูปแบบในการค้นหา
re.I (อาร์อี.ไอ) คือไม่สนใจว่าจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่
re.L (อาร์อี.แอล) คือการแปลความหมายนี้มีผลอต่อกลุ่มตัวอักษร (w\ และ \W) เช่นเดียวกับกลุ่ม (\b และ \B)
re.M (อาร์อี.เอ็ม) คือกำหนด $ ตรงตามจบบรรทัด และกำหนด ^ ขึ้นต้นด้วยบรรทัด
re.S (อาร์อี.เอส) คือใช้เครื่องหมาย . ตรงตามตัวอักษรใดๆ รวมถึงขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย
re.U (อาร์อี.ยู) คือตรงตามข้อความ Unicode หรือ สามารถค้นหาแบบ Unicode ได้ด้วย
re.X (อาร์อี.เอ็กซ์) คือไม่สนใจช่องว่าง

Regular expression Patterns
^ ใช้กำหนดจุดเริ่มต้น คือต้องเริ่มต้นจาก เช่น ^python
$ ใช้กำหนดจุดสิ้นสุด คือต้องลงท้าย เช่น python$
. ตรงตัวอักษรใดๆ ยกเว้นการขึ้นบรรทัดใหม่
[…] ใช้กำหนดขอบเขตของตัวอักษรที่ต้องมี เช่น [ABC]
[^…] ใช้กำหนดขอบเขตของตัวอักษรที่ห้ามมี เช่น [^ABC] คือห้ามมี ABC
*ใช้แทนจำนวนที่มีค่าเท่าไหร่ก็ได้ และถ้าไม่มีก็ได้
? ใช้แทนจำนวนที่มีค่าไม่เกิน 1 ตัว และถ้าไม่มีก็ได้
{n} ใช้แทนจำนวนที่มี n ตัว
{n,} ใช้แทนจำนวนที่มีอย่างน้อย n ตัว
{n,m} ใช้แทนจำนวนที่มีอย่างน้อย n ตัว แต่ไม่เกิน m ตัว
alb ใช้กำหนดว่าต้องมีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง เช่น alb
(re) ใช้กำหนดกลุ่มข้อความที่ต้องการค้นหา
\d ใช้แทน [0-9]
\D ใช้แทน [^0-9] คือ ห้ามมี 0-9
\s ใช้แทน [\t\n\r\f\v]
\S ใช้แทน [^\t\n\r\f\v] คือห้ามมี [\t\n\r\f\v]
\w ใช้แทน [a-z A-Z 0-9]
\W ใช้แทน [^a-z A-Z 0-9] คือห้ามมี [a-z A-Z 0-9]

ตัวอย่างการใช้ Regular expression
[Pp]ython หมายถึง ค่าที่ต้องการจะเป็นคำว่า Python หรือ python ก็ได้
rub[ye] หมายถึง คำที่ต้องการจะเป็นคำว่า ruby (รูบี้) หรือ rube (รูบี้) ก็ได้
[aeiou] หมายถึงคำที่ต้องการจะต้องมี a e i o u ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้
[0-9] หมายถึง คำที่ต้องการจะต้องมีตัวเลข
[a-z] หมายถึง คำที่ต้องการจะต้องเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น
[A-Z] หมายถึง คำที่ต้องการจะต้องเป็นตัวอักษรใหญ่เท่านั้น
[a-z A-Z 0-9] หมายถึง คำที่ต้องการจะต้องเป็น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก หรือตัวเลข
[^aeiou] หมายถึง คำที่ต้องการจะต้องไม่มี a e i o u ตัวใดตัวหนึ่ง
[^0-9] หมายถึง คำที่ต้องการจะต้องไม่มีตัวเลข
^Python หมายถึง ข้อความจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า Python
Python$ หมายถึง ข้อความจะต้องจบด้วยคำว่า Python

ศึกษาข้อมูลมาจาก https://www.youtube.com/watch?v=zF3V2ZH5kwA&list=PLLi1ciqQAf8TVFbJpl7XY23lzdKrpxsMM&index=47
โดย lookbon
03/08/2012 9:10 pm
บอร์ด: พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
หัวข้อ: GIMP (โปรแกรม ตกแต่งรูปภาพขั้นโปร แต่แจกฟรี !)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1127

GIMP (โปรแกรม ตกแต่งรูปภาพขั้นโปร แต่แจกฟรี !)

GIMP (โปรแกรม ตกแต่งรูปภาพขั้นโปร แต่แจกฟรี !) : อีกหนึ่งโปรแกรมสำหรับงานตกแต่งรีทัช (Retouch) ไฟล์รูปภาพแบบโปรแกรมยอดนิยม Photoshop ตัวนี้นอกจากจะทำงานได้ไม่แพ้เจ้าพ่อตัวนั้นแล้ว ยังมีจุดเด่นที่ฟรี ใช้งานได้อย่างสบายใจแถมยังมีลูกเล่นหลากหลาย (Plug-in) เพิ่มสีสันให้ตัวโปรแกรมอีกต่างหาก ละครับผม …

รูปภาพ


Download Installer : Click here
โดย md040
11/11/2016 3:04 pm
บอร์ด: Graphic design
หัวข้อ: ใส่ภาพลายนำ้ด้วยโปรแกรม GIMP กิมป์ เวอร์ชั่น 2.8
ตอบกลับ: 0
แสดง: 120

ใส่ภาพลายนำ้ด้วยโปรแกรม GIMP กิมป์ เวอร์ชั่น 2.8

ในการเขียนบทความนั้น ถ้าต้องการให้บทความสมบูรณ์มากขึ้น ก็อาจมีการใส่ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพประกอบที่นำภาพมาจากเว็บไซต์ ก็ต้องมีการใส่อ้างอิงถึงเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของภาพ
แต่ถ้าเป็นรูปภาพที่เราสร้างขึ้นมาเองนั้น จำเป็นต้องใส่ลายนำ้ เพื่อป้องกันการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ ในบทความนี้จะเป็นการใส่ลายนำ้ที่เป็นไฟล์รูปภาพด้วยโปรแกรม GIMP (กิมป์)

GImpIcon.png

GIMP เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ซ สำหรับปรับแต่งภาพ ที่สามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการใส่ลายนำ้
1.นำรูปภาพที่ต้องการเข้าเมนู File >> Open... >> เลือกภาพที่ต้องการ >> Open.
Menu_285_3.resized.png

จะได้ภาพที่ต้องการขึ้นมาบนหน้าจอการทำงาน
Workspace 1_286_2.png

2. นำเข้าภาพที่ต้องการทำเป็นภาพลายนำ้ด้วยเมนู Open >> Open as Layers... >> เลือกภาพที่ต้องการ >> Open.
11.png

จะเห็นว่าภาพลายนำ้จะขึ้นมาซ้อนกับรูปก่อนหน้านี้ สามารถย้ายตำแหน่งได้ด้วยการ กด Ship ค้างไว้และคลิกเม้าส์ลากเพื่อย้ายตำแหน่งของภาพลายนำ้ได้ และสามารถกำหนดขนาดของภาพลายน้ำได้ด้วยการ คลิกขวา >> Layers >> Scale Layers >> ปรับขนาดตามต้องการ
Selection_292_2.png

3. การบันทึกภาพ ให้เป็นไฟล์ทั่วไป (.png, .jpg เป็นต้น) ที่สามารถนำไปใช้งานได้เลยทำได้โดยไปที่เมนู File >> Export as.. >> เลือกนามสกุลของไฟล์รูปภาพที่ต้องการที่ All export image >> Export
Export Image_296_2.png

หลังจากนั้นสามารถนำภาพไปใช้ได้เลย
สามารถศึกษาการปรับแต่งรูปด้ววิธีต่างๆได้จากในบอร์ดเลยค่ะ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : วิธีปรับขนาดรูปภาพ แบบง่ายและรวดเร็วบน Ubuntu ด้วยโปรแกรม nautiluss
โดย MuMaMArk
17/07/2017 5:31 pm
บอร์ด: Joomla Development
หัวข้อ: เพิ่ม Plugin ใน HikaShop
ตอบกลับ: 9
แสดง: 232

Re: เพิ่ม Plugin ใน HikaShop

ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเยอะเลยครับ ขอบคุณความรู้ดีๆที่มาแบ่งปันกัน ชอบมาก
โดย Ik Kat
17/07/2017 3:52 pm
บอร์ด: ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS CRM
หัวข้อ: สอบถามวิธีแก้ error ไฟล์ภาษาใน phpBB3.1.10 ค่ะ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 54

สอบถามวิธีแก้ error ไฟล์ภาษาใน phpBB3.1.10 ค่ะ

phpbb01.png


Code: เลือกทั้งหมด

Language file ./language/th/mods/info_acp_dic.php couldn't be opened.

BACKTRACE

FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()

FILE: [ROOT]/phpbb/user.php
LINE: 672
CALL: trigger_error()

FILE: [ROOT]/phpbb/user.php
LINE: 679
CALL: phpbb\user->set_lang()

FILE: [ROOT]/phpbb/user.php
LINE: 585
CALL: phpbb\user->set_lang()

FILE: [ROOT]/mod_dictionary.php
LINE: 18
CALL: phpbb\user->add_lang()


ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาค่ะ

Code: เลือกทั้งหมด

http://www.mindphp.com/download/all-download/documents/329-phpbb-3-1-10.html


ขอบคุณค่ะ
โดย nuattawoot
17/07/2017 2:50 pm
บอร์ด: Mobile Programming - Android, iOS, Window Phone
หัวข้อ: แนะนำความสามารถใหม่ของ Android Studio 3.0
ตอบกลับ: 0
แสดง: 63

แนะนำความสามารถใหม่ของ Android Studio 3.0

แนะนำความสามารถใหม่ของ Android Studio 3.0
Android Studio 3.0 มีการปรับปรุงใน 3 ส่วนสำคัญได้แก่ เพิ่มชุด Performance Profiling Tools ช่วยให้ตรวจสอบปัญหาได้เร็วขึ้น, รองรับภาษา Kotlin อย่างเป็นทางการ และปรับปรุง Gradle build ในแอพพลิเคชันขนาดใหญ่ให้มีความเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเพิ่มฟีเจอร์ที่น่าสนใจ อีกมากมาย

  - รองรับภาษา Kotlin ภาษาใหม่ พร้อมกับเครื่องมือในการ Convert Java File เป็น Kotlin File
  - รองรับการพัฒนา Instant App ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดแอพพลิเคชันได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้ง
  - มี Icon Wizard ช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่ง Icon ที่จะแสดงในแบบต่างๆของ Android O ได้
  - มี XML Fonts รองรับการปรับแต่ง Fonts ในแอพพลิเคชันเมื่อใช้งานกับ Android O พร้อมรองรับ Downloadble Fonts
  - รองรับ Android Things สำหรับอุปกรณ์ IoT
  - อัปเดต IntelliJ Platform 2017.1 เพิ่มฟีเจอร์ของภาษา Java 8 เช่น Refactoring, Parameter hints, Semantic highlighting, Draggable breakpoints เป็นต้น
  - เพิ่มความเร็ว Gradle Build
  - เพิ่ม Google Play System ใน Android O Emulator พร้อมรองรับการอัปเดต Google Play Image
  - รองรับ OpenGL ES 3.0 บน Android Emulator
  - เพิ่ม Android Profiler สำหรับใช้ในการตรวจสอบการใช้งาน CPU Profiler, Memory Profiler และ Network Profiler ของแอพพลิเคชัน

References : Android Studio. “Android Studio”. เข้าถึงได้จาก:android-developers.googleblog.com
โดย naiaye
14/07/2017 3:35 pm
บอร์ด: Free PHP Code Download script
หัวข้อ: ฟรีโค้ดติดเว็บ สลากกินแบ่งรัฐบาล api
ตอบกลับ: 0
แสดง: 121

ฟรีโค้ดติดเว็บ สลากกินแบ่งรัฐบาล api

โค้ดบริการตรวจหวย อัพเดทผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

Plugin wordpress สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://wordpress.org/plugins/thai-lottery-widget/

แสดงผลสลากพร้อมช่องกรอกหมายเลข

Code: เลือกทั้งหมด

<iframe src="https://www.lottery.co.th/share" width="100%" height="650" frameborder="0"></iframe>


เฉพาะผลสลากรางวัลหลัก

Code: เลือกทั้งหมด

<iframe src="https://www.lottery.co.th/show" width="100%" height="340" frameborder="0"></iframe>


ช่องกรอกหมายเลขสลาก

Code: เลือกทั้งหมด

<iframe src="https://www.lottery.co.th/numbers" width="100%" height="410" frameborder="0"></iframe>


ย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด

Code: เลือกทั้งหมด

<iframe src="https://www.lottery.co.th/10lotto" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>


php อ่านค่าจาก rss feed

Code: เลือกทั้งหมด

<?php
 $i = 0;
 $url = "https://www.lottery.co.th/lotto/feed";
 $rss = simplexml_load_file($url); // XML parser
 print '<h2><img style="vertical-align: middle;" src="'.$rss->channel->image->url.'" /> '.$rss->channel->title.'</h2>';
 foreach($rss->channel->item as $item) {
 if ($i < 10) { // parse only 10 items
 print '<h3><a href="'.$item->link.'" title="'.$item->title.'">'.$item->title.'</a></h3><br />'.$item->description.'';
 }
 $i++;
 }
 ?>


โค้ดหวยนี้แจกฟรี สามารถนำไปติดเว็บได้ และปรับแต่งขนาดได้ตามต้องการ โค้ดแต่งเว็บไซต์ code html สําเร็จรูป

สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการในรูปแบบของ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล Json สำหรับทำแอพหรืออื่นๆ สามารถอ่านและติดต่อได้ที่หน้า
https://www.lottery.co.th/code
โดย Before Dong
01/07/2017 6:46 pm
บอร์ด: Graphic design
หัวข้อ: วิธีทำกล่องแพคเกต หรือ Box Shot
ตอบกลับ: 3
แสดง: 1244

Re: วิธีทำกล่องแพคเกต หรือ Box Shot

viewtopic.php?f=75&t=40833 นี้ก็เป็นอีกวิธีทำกล่องเหมือนกันครับ
โดย Before Dong
14/07/2017 11:42 am
บอร์ด: Graphic design
หัวข้อ: วิธีเปิดใช้งานเส้น Grid ใน Photoshop
ตอบกลับ: 0
แสดง: 45

วิธีเปิดใช้งานเส้น Grid ใน Photoshop

หลายๆคนเวลาจะวาดรูปหรือเขียนหนังสือก็จะมองหาจุดกึ่งกลางหรือเส้นบรรทัดเพื่อที่จะได้เขียนหรือวาดรูปลงไปได้อย่างเป็นระเบียบ ในวันนี้ Photoshop ก็มีฟังก์ชันที่ช่วยในการบอกระยะโดยบอกเป็นเส้นช่วยให้สามารถวางตำแหน่งภาพต่างๆหรือหาจุดกึ่งกลางได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ฟังก์ชันนั้นคือ Grid

มาดูวิธีเปิดใช้งานฟังก์ชัน Grid กันเลยครับ

1.ไปที่แถบเมนูบาร์ View >>> Show เลือก Grid หรือ กดคีย์ลัด Ctrl+ ' (กดปุ่ม Control กับ Single Quotes ในแป้นคีย์บอร์ด)
1.png


2.จะขึ้นเป็นเส้นตารางทำให้สามารถแบ่งหรือกำหนดระยะได้อย่างง่ายดังภาพ
2.png
โดย bellzeed
12/07/2017 5:30 pm
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: Run Raspbery Pi แล้วขึ้นแบบนี้ ช่วยแนะนำหน่อยครับไม่รู้ว่า error อะไรบ้าง
ตอบกลับ: 2
แสดง: 72

Re: Run Raspbery Pi แล้วขึ้นแบบนี้ ช่วยแนะนำหน่อยครับไม่รู้ว่า error อะไรบ้าง

เช็คแล้วครับ host ตัวนี้ไม่ได้เปิดอยู่ครับ
เดี๋ยวผมจะลองสร้างฐานข้อมูลเองครับ
ขอบคุณครับ