โพสต์ที่ถูก Like ล่าสุด

โดย nuattawoot
21/07/2017 12:10 pm
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: อยากจะนับรอบ ของ loop for in ทำยังไงได้บ้างค่ะ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 18

Re: อยากจะนับรอบ ของ loop for in ทำยังไงได้บ้างค่ะ

Code: เลือกทั้งหมด

fruits = ['banana', 'apple',  'mango']
print 'Current fruit :', len(fruits)

ผลที่ได้ Current fruit : 3
---------------------------------------------------------------

Code: เลือกทั้งหมด

fruits = ['banana', 'apple',  'mango']
for i,e in enumerate(fruits,start=1):
    print('%d:%s'%(i,e))


ผลที่ได้
1:banana
2:apple
3:mango
โดย pleng
18/07/2017 2:29 pm
บอร์ด: Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
หัวข้อ: การรับเงินมัดจำจากลูกค้า ในโปรแกรมบัญชี Express
ตอบกลับ: 0
แสดง: 29

การรับเงินมัดจำจากลูกค้า ในโปรแกรมบัญชี Express

การรับเงินมัดจำจากลูกค้า ในโปรแกรมบัญชี Express

ในการขายสินค้าหากมีการรับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า แล้วทางกิจการต้องการให้ลูกค้าวางเงินมัดจำ กิจการต้องทำจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินมัดจำจากลูกค้า
ซึ่งในโปรแกรมบัญชี Express (อิคซฺเพรส) ก็มีเมนูเกี่ยวกับการรับเงินมัดจำจากลูกค้า เรามาดูกันเลยนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการรับเงินมัดจำจากลูกค้า ในโปรแกรมบัญชี Express
1.เข้าไปที่เมนูขาย>>1.รับเงินมัดจำ
Deposit1.png

2.การกรอกรายละเอียด
หมายเลขที่ 1 กดเพิ่มข้อมูล
หมายเลขที่ 2 เลขที่เอกสาร
หมายเลขที่ 3 วันที่ทำการ
หมายเลขที่ 4 เลือกลูกค้า
หมายเลขที่ 5 เลือกพนักงานขายที่รับผิดชอบ
หมายเลขที่ 6 เลือกประเภทราคา มี 3 ประเภท 0.ไม่มีVAT 1.รวมVAT 2.แยกVAT
หมายลเขที่ 7 เพิ่มคำอธิบาย
หมายเลขที่ 8 เลือกวิธีการรับเงิน มี 2 วิธีคือ รับเป็นเงินสด และรับเป็นอื่นๆ
หมายเลขที่ 9 กดบันทึก
Deposit2.png

3.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีได้ที่ เมนูบัญชี>>1.ลงประจำวัน>>1.รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี>>สมุดรายวันรับ
Deposit3.png
โดย Before Dong
20/07/2017 2:44 pm
บอร์ด: ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS CRM
หัวข้อ: ติดตั้ง Component MJUpgrade ใน joomla1.5 แล้วขึ้น Error ตอนอัพโหลด
ตอบกลับ: 1
แสดง: 14

Re: ติดตั้ง Component MJUpgrade ใน joomla1.5 แล้วขึ้น Error ตอนอัพโหลด

Before Dong เขียน:ผมจะติดตั้ง component MJUpgrade ตอนอัพโหลดไฟล์แล้วกด Install ขึ้น Error ดังภาพแก้ไขยังไงหรอครับ
รูปภาพ


แก้ไขได้แล้วโดยการไปเปิด permission
โดย dawthana
23/01/2017 2:47 pm
บอร์ด: Python Knowledge
หัวข้อ: ทำความรู้จักกับภาษา python (47) : Regular Expression (รีกูวล่า)
ตอบกลับ: 1
แสดง: 79

ทำความรู้จักกับภาษา python (47) : Regular Expression (รีกูวล่า)

Regular Expression (รีกูวล่า)
Regular Expression.png

ในภาษาpython (ไพทอน)มี Regular Expression ไว้สำหรับช่วยใหเราค้นหาตาม pattern (แพทเทิล) ที่กำหนดโดยจะต้องทำการโหลดโมดูล re (รี) เพื่อใช้งานความสามารถของ Regular Expression ได้
ฟังก์ชันที่ใช้ในการทำ Regular Expression
ฟังก์ชันในการค้นหาคำที่ต้องการด้วย
- re.match(pattern, string, flags=0)
- re.search(pattern, string, flags=0)
- re.sub(pattern, string, flags=0)
ประกอบด้วย Parameter ในการค้นหาข้อความที่ต้องการ
Pattern รูปแบบที่กำหนดเพื่อหาความเหมือนในข้อความ และต้องขึ้นต้นด้วย r’expression เสมอ
String ข้อความที่ต้องการค้นหา
Flags รูปแบบในการค้นหา

Option Flags รูปแบบในการค้นหา
re.I (อาร์อี.ไอ) คือไม่สนใจว่าจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่
re.L (อาร์อี.แอล) คือการแปลความหมายนี้มีผลอต่อกลุ่มตัวอักษร (w\ และ \W) เช่นเดียวกับกลุ่ม (\b และ \B)
re.M (อาร์อี.เอ็ม) คือกำหนด $ ตรงตามจบบรรทัด และกำหนด ^ ขึ้นต้นด้วยบรรทัด
re.S (อาร์อี.เอส) คือใช้เครื่องหมาย . ตรงตามตัวอักษรใดๆ รวมถึงขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย
re.U (อาร์อี.ยู) คือตรงตามข้อความ Unicode หรือ สามารถค้นหาแบบ Unicode ได้ด้วย
re.X (อาร์อี.เอ็กซ์) คือไม่สนใจช่องว่าง

Regular expression Patterns
^ ใช้กำหนดจุดเริ่มต้น คือต้องเริ่มต้นจาก เช่น ^python
$ ใช้กำหนดจุดสิ้นสุด คือต้องลงท้าย เช่น python$
. ตรงตัวอักษรใดๆ ยกเว้นการขึ้นบรรทัดใหม่
[…] ใช้กำหนดขอบเขตของตัวอักษรที่ต้องมี เช่น [ABC]
[^…] ใช้กำหนดขอบเขตของตัวอักษรที่ห้ามมี เช่น [^ABC] คือห้ามมี ABC
*ใช้แทนจำนวนที่มีค่าเท่าไหร่ก็ได้ และถ้าไม่มีก็ได้
? ใช้แทนจำนวนที่มีค่าไม่เกิน 1 ตัว และถ้าไม่มีก็ได้
{n} ใช้แทนจำนวนที่มี n ตัว
{n,} ใช้แทนจำนวนที่มีอย่างน้อย n ตัว
{n,m} ใช้แทนจำนวนที่มีอย่างน้อย n ตัว แต่ไม่เกิน m ตัว
alb ใช้กำหนดว่าต้องมีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง เช่น alb
(re) ใช้กำหนดกลุ่มข้อความที่ต้องการค้นหา
\d ใช้แทน [0-9]
\D ใช้แทน [^0-9] คือ ห้ามมี 0-9
\s ใช้แทน [\t\n\r\f\v]
\S ใช้แทน [^\t\n\r\f\v] คือห้ามมี [\t\n\r\f\v]
\w ใช้แทน [a-z A-Z 0-9]
\W ใช้แทน [^a-z A-Z 0-9] คือห้ามมี [a-z A-Z 0-9]

ตัวอย่างการใช้ Regular expression
[Pp]ython หมายถึง ค่าที่ต้องการจะเป็นคำว่า Python หรือ python ก็ได้
rub[ye] หมายถึง คำที่ต้องการจะเป็นคำว่า ruby (รูบี้) หรือ rube (รูบี้) ก็ได้
[aeiou] หมายถึงคำที่ต้องการจะต้องมี a e i o u ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้
[0-9] หมายถึง คำที่ต้องการจะต้องมีตัวเลข
[a-z] หมายถึง คำที่ต้องการจะต้องเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น
[A-Z] หมายถึง คำที่ต้องการจะต้องเป็นตัวอักษรใหญ่เท่านั้น
[a-z A-Z 0-9] หมายถึง คำที่ต้องการจะต้องเป็น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก หรือตัวเลข
[^aeiou] หมายถึง คำที่ต้องการจะต้องไม่มี a e i o u ตัวใดตัวหนึ่ง
[^0-9] หมายถึง คำที่ต้องการจะต้องไม่มีตัวเลข
^Python หมายถึง ข้อความจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า Python
Python$ หมายถึง ข้อความจะต้องจบด้วยคำว่า Python

ศึกษาข้อมูลมาจาก https://www.youtube.com/watch?v=zF3V2ZH5kwA&list=PLLi1ciqQAf8TVFbJpl7XY23lzdKrpxsMM&index=47
โดย lookbon
03/08/2012 9:10 pm
บอร์ด: พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
หัวข้อ: GIMP (โปรแกรม ตกแต่งรูปภาพขั้นโปร แต่แจกฟรี !)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1121

GIMP (โปรแกรม ตกแต่งรูปภาพขั้นโปร แต่แจกฟรี !)

GIMP (โปรแกรม ตกแต่งรูปภาพขั้นโปร แต่แจกฟรี !) : อีกหนึ่งโปรแกรมสำหรับงานตกแต่งรีทัช (Retouch) ไฟล์รูปภาพแบบโปรแกรมยอดนิยม Photoshop ตัวนี้นอกจากจะทำงานได้ไม่แพ้เจ้าพ่อตัวนั้นแล้ว ยังมีจุดเด่นที่ฟรี ใช้งานได้อย่างสบายใจแถมยังมีลูกเล่นหลากหลาย (Plug-in) เพิ่มสีสันให้ตัวโปรแกรมอีกต่างหาก ละครับผม …

รูปภาพ


Download Installer : Click here
โดย md040
11/11/2016 3:04 pm
บอร์ด: Graphic design
หัวข้อ: ใส่ภาพลายนำ้ด้วยโปรแกรม GIMP กิมป์ เวอร์ชั่น 2.8
ตอบกลับ: 0
แสดง: 112

ใส่ภาพลายนำ้ด้วยโปรแกรม GIMP กิมป์ เวอร์ชั่น 2.8

ในการเขียนบทความนั้น ถ้าต้องการให้บทความสมบูรณ์มากขึ้น ก็อาจมีการใส่ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพประกอบที่นำภาพมาจากเว็บไซต์ ก็ต้องมีการใส่อ้างอิงถึงเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของภาพ
แต่ถ้าเป็นรูปภาพที่เราสร้างขึ้นมาเองนั้น จำเป็นต้องใส่ลายนำ้ เพื่อป้องกันการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ ในบทความนี้จะเป็นการใส่ลายนำ้ที่เป็นไฟล์รูปภาพด้วยโปรแกรม GIMP (กิมป์)

GImpIcon.png

GIMP เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ซ สำหรับปรับแต่งภาพ ที่สามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการใส่ลายนำ้
1.นำรูปภาพที่ต้องการเข้าเมนู File >> Open... >> เลือกภาพที่ต้องการ >> Open.
Menu_285_3.resized.png

จะได้ภาพที่ต้องการขึ้นมาบนหน้าจอการทำงาน
Workspace 1_286_2.png

2. นำเข้าภาพที่ต้องการทำเป็นภาพลายนำ้ด้วยเมนู Open >> Open as Layers... >> เลือกภาพที่ต้องการ >> Open.
11.png

จะเห็นว่าภาพลายนำ้จะขึ้นมาซ้อนกับรูปก่อนหน้านี้ สามารถย้ายตำแหน่งได้ด้วยการ กด Ship ค้างไว้และคลิกเม้าส์ลากเพื่อย้ายตำแหน่งของภาพลายนำ้ได้ และสามารถกำหนดขนาดของภาพลายน้ำได้ด้วยการ คลิกขวา >> Layers >> Scale Layers >> ปรับขนาดตามต้องการ
Selection_292_2.png

3. การบันทึกภาพ ให้เป็นไฟล์ทั่วไป (.png, .jpg เป็นต้น) ที่สามารถนำไปใช้งานได้เลยทำได้โดยไปที่เมนู File >> Export as.. >> เลือกนามสกุลของไฟล์รูปภาพที่ต้องการที่ All export image >> Export
Export Image_296_2.png

หลังจากนั้นสามารถนำภาพไปใช้ได้เลย
สามารถศึกษาการปรับแต่งรูปด้ววิธีต่างๆได้จากในบอร์ดเลยค่ะ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : วิธีปรับขนาดรูปภาพ แบบง่ายและรวดเร็วบน Ubuntu ด้วยโปรแกรม nautiluss
โดย MuMaMArk
17/07/2017 5:31 pm
บอร์ด: Joomla Development
หัวข้อ: เพิ่ม Plugin ใน HikaShop
ตอบกลับ: 9
แสดง: 197

Re: เพิ่ม Plugin ใน HikaShop

ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเยอะเลยครับ ขอบคุณความรู้ดีๆที่มาแบ่งปันกัน ชอบมาก
โดย Ik Kat
17/07/2017 3:52 pm
บอร์ด: ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS CRM
หัวข้อ: สอบถามวิธีแก้ error ไฟล์ภาษาใน phpBB3.1.10 ค่ะ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 42

สอบถามวิธีแก้ error ไฟล์ภาษาใน phpBB3.1.10 ค่ะ

phpbb01.png


Code: เลือกทั้งหมด

Language file ./language/th/mods/info_acp_dic.php couldn't be opened.

BACKTRACE

FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()

FILE: [ROOT]/phpbb/user.php
LINE: 672
CALL: trigger_error()

FILE: [ROOT]/phpbb/user.php
LINE: 679
CALL: phpbb\user->set_lang()

FILE: [ROOT]/phpbb/user.php
LINE: 585
CALL: phpbb\user->set_lang()

FILE: [ROOT]/mod_dictionary.php
LINE: 18
CALL: phpbb\user->add_lang()


ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาค่ะ

Code: เลือกทั้งหมด

http://www.mindphp.com/download/all-download/documents/329-phpbb-3-1-10.html


ขอบคุณค่ะ
โดย nuattawoot
17/07/2017 2:50 pm
บอร์ด: Mobile Programming - Android, iOS, Window Phone
หัวข้อ: แนะนำความสามารถใหม่ของ Android Studio 3.0
ตอบกลับ: 0
แสดง: 36

แนะนำความสามารถใหม่ของ Android Studio 3.0

แนะนำความสามารถใหม่ของ Android Studio 3.0
Android Studio 3.0 มีการปรับปรุงใน 3 ส่วนสำคัญได้แก่ เพิ่มชุด Performance Profiling Tools ช่วยให้ตรวจสอบปัญหาได้เร็วขึ้น, รองรับภาษา Kotlin อย่างเป็นทางการ และปรับปรุง Gradle build ในแอพพลิเคชันขนาดใหญ่ให้มีความเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเพิ่มฟีเจอร์ที่น่าสนใจ อีกมากมาย

  - รองรับภาษา Kotlin ภาษาใหม่ พร้อมกับเครื่องมือในการ Convert Java File เป็น Kotlin File
  - รองรับการพัฒนา Instant App ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดแอพพลิเคชันได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้ง
  - มี Icon Wizard ช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่ง Icon ที่จะแสดงในแบบต่างๆของ Android O ได้
  - มี XML Fonts รองรับการปรับแต่ง Fonts ในแอพพลิเคชันเมื่อใช้งานกับ Android O พร้อมรองรับ Downloadble Fonts
  - รองรับ Android Things สำหรับอุปกรณ์ IoT
  - อัปเดต IntelliJ Platform 2017.1 เพิ่มฟีเจอร์ของภาษา Java 8 เช่น Refactoring, Parameter hints, Semantic highlighting, Draggable breakpoints เป็นต้น
  - เพิ่มความเร็ว Gradle Build
  - เพิ่ม Google Play System ใน Android O Emulator พร้อมรองรับการอัปเดต Google Play Image
  - รองรับ OpenGL ES 3.0 บน Android Emulator
  - เพิ่ม Android Profiler สำหรับใช้ในการตรวจสอบการใช้งาน CPU Profiler, Memory Profiler และ Network Profiler ของแอพพลิเคชัน

References : Android Studio. “Android Studio”. เข้าถึงได้จาก:android-developers.googleblog.com
โดย naiaye
14/07/2017 3:35 pm
บอร์ด: Free PHP Code Download script
หัวข้อ: ฟรีโค้ดติดเว็บ สลากกินแบ่งรัฐบาล api
ตอบกลับ: 0
แสดง: 93

ฟรีโค้ดติดเว็บ สลากกินแบ่งรัฐบาล api

โค้ดบริการตรวจหวย อัพเดทผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

Plugin wordpress สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://wordpress.org/plugins/thai-lottery-widget/

แสดงผลสลากพร้อมช่องกรอกหมายเลข

Code: เลือกทั้งหมด

<iframe src="https://www.lottery.co.th/share" width="100%" height="650" frameborder="0"></iframe>


เฉพาะผลสลากรางวัลหลัก

Code: เลือกทั้งหมด

<iframe src="https://www.lottery.co.th/show" width="100%" height="340" frameborder="0"></iframe>


ช่องกรอกหมายเลขสลาก

Code: เลือกทั้งหมด

<iframe src="https://www.lottery.co.th/numbers" width="100%" height="410" frameborder="0"></iframe>


ย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด

Code: เลือกทั้งหมด

<iframe src="https://www.lottery.co.th/10lotto" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>


php อ่านค่าจาก rss feed

Code: เลือกทั้งหมด

<?php
 $i = 0;
 $url = "https://www.lottery.co.th/lotto/feed";
 $rss = simplexml_load_file($url); // XML parser
 print '<h2><img style="vertical-align: middle;" src="'.$rss->channel->image->url.'" /> '.$rss->channel->title.'</h2>';
 foreach($rss->channel->item as $item) {
 if ($i < 10) { // parse only 10 items
 print '<h3><a href="'.$item->link.'" title="'.$item->title.'">'.$item->title.'</a></h3><br />'.$item->description.'';
 }
 $i++;
 }
 ?>


โค้ดหวยนี้แจกฟรี สามารถนำไปติดเว็บได้ และปรับแต่งขนาดได้ตามต้องการ โค้ดแต่งเว็บไซต์ code html สําเร็จรูป

สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการในรูปแบบของ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล Json สำหรับทำแอพหรืออื่นๆ สามารถอ่านและติดต่อได้ที่หน้า
https://www.lottery.co.th/code
โดย Before Dong
01/07/2017 6:46 pm
บอร์ด: Graphic design
หัวข้อ: วิธีทำกล่องแพคเกต หรือ Box Shot
ตอบกลับ: 3
แสดง: 1232

Re: วิธีทำกล่องแพคเกต หรือ Box Shot

viewtopic.php?f=75&t=40833 นี้ก็เป็นอีกวิธีทำกล่องเหมือนกันครับ
โดย Before Dong
14/07/2017 11:42 am
บอร์ด: Graphic design
หัวข้อ: วิธีเปิดใช้งานเส้น Grid ใน Photoshop
ตอบกลับ: 0
แสดง: 32

วิธีเปิดใช้งานเส้น Grid ใน Photoshop

หลายๆคนเวลาจะวาดรูปหรือเขียนหนังสือก็จะมองหาจุดกึ่งกลางหรือเส้นบรรทัดเพื่อที่จะได้เขียนหรือวาดรูปลงไปได้อย่างเป็นระเบียบ ในวันนี้ Photoshop ก็มีฟังก์ชันที่ช่วยในการบอกระยะโดยบอกเป็นเส้นช่วยให้สามารถวางตำแหน่งภาพต่างๆหรือหาจุดกึ่งกลางได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ฟังก์ชันนั้นคือ Grid

มาดูวิธีเปิดใช้งานฟังก์ชัน Grid กันเลยครับ

1.ไปที่แถบเมนูบาร์ View >>> Show เลือก Grid หรือ กดคีย์ลัด Ctrl+ ' (กดปุ่ม Control กับ Single Quotes ในแป้นคีย์บอร์ด)
1.png


2.จะขึ้นเป็นเส้นตารางทำให้สามารถแบ่งหรือกำหนดระยะได้อย่างง่ายดังภาพ
2.png
โดย bellzeed
12/07/2017 5:30 pm
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: Run Raspbery Pi แล้วขึ้นแบบนี้ ช่วยแนะนำหน่อยครับไม่รู้ว่า error อะไรบ้าง
ตอบกลับ: 2
แสดง: 62

Re: Run Raspbery Pi แล้วขึ้นแบบนี้ ช่วยแนะนำหน่อยครับไม่รู้ว่า error อะไรบ้าง

เช็คแล้วครับ host ตัวนี้ไม่ได้เปิดอยู่ครับ
เดี๋ยวผมจะลองสร้างฐานข้อมูลเองครับ
ขอบคุณครับ
โดย M029
12/07/2017 6:28 pm
บอร์ด: ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
หัวข้อ: Code ของผังบัญชี ความหมายของแต่ละหลักคืออะไร
ตอบกลับ: 1
แสดง: 94

Re: Code ของผังบัญชี ความหมายของแต่ละหลักคืออะไร

Code ของ ผังบัญชี คือรหัสบัญชี บริษัทสามารถกำหนด ได้ว่าจะให้มี กี่หลัก ซึ่งบริษัทส่วนมาก จะมีเลขขึ้นต้น คือ 1,2,3,4,5
โดยความหมายของเลขขึ้นต้น คร่าว ๆเป็นดังนี้
เลข 1 คือ แทนหมวดของสินทรัพย์
เลข 2 คือ แทนหมวดของหนี้สิน
เลข 3 คือ แทนหมวดส่วนของเจ้าของ
เลข 4 คือ แทนหมวดของรายได้
เลข 5 คือ แทนหมวดของค่าใช้จ่าย

ส่วนตัวเลขต่อท้าย บริษัท สามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสม
โดย meeieis
12/07/2017 5:47 pm
บอร์ด: Microsoft Office Knowledge & line & Etc
หัวข้อ: Business Intelligence (BI) คืออะไร
ตอบกลับ: 0
แสดง: 75

Business Intelligence (BI) คืออะไร

Business Intelligence (BI) คืออะไร
ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับระบบธุรกิจที่มีการแข่งขันกันค่อนสูง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการที่องค์กรจะอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสามารถนำไปวางแผน หรือแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจได้ทันที ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรการจะได้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านั้นจำเป็นต้องมีการหาวิธีการ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่ใช่เพียงข้อมูลภายในองค์กรเท่านั้น อาจเป็นข้อมูลขององค์กรคู่แข่งหรือเป็นข้อมูลขององค์กรอื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับเรา การเลือกข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าจากกองข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ จึงจำเป็นต้องมีระบบที่สามารถช่วยเตรียมข้อมูลที่และมีคุณค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กรได้

dashboard.jpg

Business Intelligence - BI (บิสิเนส อินเทลลิเจนซ์ - บีไอ) คือ Software (ซอฟต์แวร์) ที่นำข้อมูลไปจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และทำนายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธด้านต่างๆ

องค์ประกอบของ Business Intelligence
Data Warehouse (ดาต้าแวร์เฮ้าส์) คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร โดยมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการนำข้อมูลมาใช้งาน

Data Mart (ดาต้ามาร์ท) คือ คลังข้อมูลขนาดเล็กมีการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น เก็บข้อมูลส่วนของการเงิน ส่วนของสินค้าคงคลัง ส่วนของการขาย เป็นต้น ซึ่งทำให้การจัดการข้อมูลการนำเอาข้อมูลไปสร้างความสัมพันธ์และวิเคราะห์ต่อง่ายขึ้น

Data Mining (ดาต้าไมนิง) การทำเหมืองข้อมูล คือ การนำคลังข้อมูลหลักมาประมวลผลใหม่ แสดงเฉพาะสิ่งที่สนใจโดยกระบวนการในการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลจะมีสูตรทางธุรกิจ Business Formula (บิสิเนส ฟอร์มูล่า) และเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น เป็นแผนภูมิในการตัดสินใจ Decision Trees (ดิซิชัน ที) เป็นต้น

Operations Research & Numerical Methods (โอเปอเรชัน รีเสิร์ช แอนด์ นูเมอริคอล เมธอด) การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

On-Line Analytical Processing - OLAP (ออน-ไลน์ อนาไลติคอล โปรเซสซิ่ง - โอแอลเอพี) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ แบบประมวลผลทันทีที่ป้อนข้อมูลเข้าไป คือ การสืบค้นข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเลือกผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของตารางหรือกราฟ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองหลากหลายมิติ Multi-Dimensional (มัลติ-ไดเมนชัน) โดยที่ผู้ใช้สามารถที่จะดูข้อมูลแบบเจาะลึก Drill Down (ดริลดาวน์) ได้ตามต้องการ

Search & Report (เสิร์ช แอนด์ รีพอร์ต) ระบบสืบค้นและออกรายงานต่างๆ

จุดเด่นของ Business Intelligence
ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกเมาส์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงรายงานได้โดยไม่ต้องมีการคีย์ข้อมูลใหม่ ซึ่งผู้ใช้สามารถถามตอบคำถามทางธุรกิจได้หลายมุมมองเพียงในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งช่วยการตัดสินใจ แม่นยำ และรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่หลากหลายภายในองค์กรมาทำการวิเคราะห์ เช่น Excel (เอกซ์เซล), FoxPro (ฟอกซ์โปร), Dbase (ดีเบส), Access (แอคเซส), ORACLE (ออราเคิล), SQL Server (เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์), Informix (อินฟอร์มิกซ์), Progress (โปรเกรส), DB2 (ดีบีทู) เป็นต้น โดยไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม

ปัญหาที่พบในการใช้งาน Business Intelligence
- ไม่สามารถเชื่อมข้อมูลจากทุกส่วนได้ภายในระบบเดียวกัน เช่น ต้อง Export (เอ็กพอร์ต) ข้อมูลออกจากฐานข้อมูลก่อน จึงจะมาสร้าง dashboard (แดชบอร์ด), พยากรณ์ข้อมูล forecasting (ฟอร์แคสติ้ง) ได้
- องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานในส่วน Analytics (อนาไลติก) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างคุ้มค่า เช่น บางระบบไม่สามารถพยากรณ์ผลลัพธ์ได้ หรือ บางระบบพยากรณ์ผลลัพธ์เชิงปริมาณแบบเส้นตรงเท่านั้น หรือ บางระบบไม่สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ หรือ ทำแบบจำลองเพื่อตัดสินใจได้ Simulation for Decision (ซีมูเลชัน ฟอร์ ดิซิชัน)
- BI บางค่าย ไม่มีฟังก์ชัน data mining มาให้พร้อม จึงต้องแยกระบบวิเคราะห์อีกต่างหาก
- องค์กรขนาดใหญ่บางแห่ง อาจใช้เวลาในการติดตั้งระบบ Implementation (อิมพลีเมนเทชั่น) นานและต้องใช้เวลากว่าที่ผู้ใช้จะสามารถใช้งานระบบได้คล่อง
- การอัพเกรดระบบจากระบบเดิมอาจทำได้ยาก เช่น data warehouse เดิม ไม่รองรับ business intelligence ใหม่
- พนักงาน IT (ไอที) ขององค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในเชิง Business, Management (เมเนจเมนท์)
- ค่าใช้จ่ายสูง ทำให้องค์กร ธุรกิจเล็กๆ หรือหน่วยงานที่มีงบไม่มาก ขาดโอกาสในการจัดซื้อ หรือได้ BI ที่มีฟังก์ชันหลากหลาย

การบูรณาการข้อมูล Integration of Data (อินทีเกรชัน ออฟ ดาต้า) ระหว่างข้อมูลประวัติกับข้อมูลปัจจุบัน ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบ Business Intelligence ขั้นสูง เนื่องจากมีธุรกิจจำนวนมากนำผลลัพธ์จากระบบนี้มาใช้ ทำให้พัฒนาเครื่องมือการบริหาร วิเคราะห์ปัจจัย หรือทำนายแนวโน้ม เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดทิศทางธุรกิจและการตลาด

References : Business Intelligence. "Business Intelligence".[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:imd.co.th. [12 ก.ค. 2017].
ภาพประกอบ : commons.wikimedia.org/
โดย md040
24/11/2016 3:47 pm
บอร์ด: SQL - Database
หัวข้อ: ระบบฐานข้อมูล Database Systems (เดต้าเบส ซิสเต็ม) คืออะไร
ตอบกลับ: 0
แสดง: 262

ระบบฐานข้อมูล Database Systems (เดต้าเบส ซิสเต็ม) คืออะไร

จากปัญหาต่างๆ เช่น ข้อมูลซำ้ซ้อน ข้อมูลกระจัดกระจาย เป็นต้น ของการเก็บข้อมูลในอดีตที่มีความยุ่งยากในการจัดระเบียบ การนำข้อมูลมาใช้งาน และการค้นหา จึงมีการคิดวิธีการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ขึ้นมานั่นคือ
640px-Relational_database_terms.svg.png

ระบบฐานข้อมูล Database Systems (เดต้าเบส ซิสเต็ม) เป็นระบบที่รวบรวมกลุ่มของข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไว้ด้วยกันและสามารถเรียกใช้ความสัมพันธ์นั้นๆ ได้ อย่างมีระบบ ระบบฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด หรือ Bit (บิต) คือ 0 และ 1 (สัญญาณดิจิตอล) เมื่อนำบิตหลายๆ บิต มารวมกันจะได้เป็น Byte (ไบต์) หรือหน่วยของข้อมูลแบบบิตจำนวน 8 บิต และเท่ากับ 1 อักขระ Field (ฟิลด์) หรือหน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการเอาหลายๆ ไบต์มารวมกัน เช่น รหัสพนักงาน, รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า เป็นต้น การนำฟิลด์หลายๆ ฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกันจะเรียกว่า Record (เรคคอร์ด) เช่น ข้อมูลของลูกค้าที่ประกอบไปด้วย รหัส, ชื่อลูกค้า, บริษัท, เบอร์ติดต่อ เป็นต้น เมื่อนำหลายๆ เรคคอร์ดหลายๆ เรคคอร์ดมาประกอบรวมกันจะได้ File (ไฟล์) เช่น ข้อมูลของลูกค้าที่ประกอบด้วย รหัส, ชื่อลูกค้า, บริษัท, เบอร์ติดต่อ หลายๆ คน จะรวมกันเป็นไฟล์ 1 ไฟล์ และเมื่อนำไฟล์หลายๆ ไฟล์ เช่น ไฟล์ข้อมูลลูกค้า ไฟล์ข้อมูลบริษัทของลูกค้า เป็นต้น มาประกอบกัน จะได้เป็น Database (เดต้าเบส) หรือ ฐานข้อมูล ที่มีการจัดเรียงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีระบบ ระเบียบ

ลำดับขั้นของการเก็บข้อมูล
Database (เดต้าเบส) >> Files (ไฟล์) >> Record (เรคคอร์ด) >> Fields (ฟิลด์) >> Byte (ไบต์) >> Bits (บิต)

ที่มาภาพ: commons.wikimedia.org/wiki/File:Relational_database_terms.svg
โดย tsukasaz
12/07/2017 2:28 pm
บอร์ด: Joomla Development
หัวข้อ: อัพเดท Joomla 3.7.3 แล้ว Fatal error: Function name must be a string in libraries/cms/router/router.php on line 639
ตอบกลับ: 0
แสดง: 41

อัพเดท Joomla 3.7.3 แล้ว Fatal error: Function name must be a string in libraries/cms/router/router.php on line 639

ก่อนอัพเดทใช้
- Joomla เวอร์ชั่น 3.6.5
- PHP เวอร์ชั่น 5.3.24
- เป็น 2 ภาษา (Multilanguage)

หลังจากกดอัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 3.7.3 เรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บเป็นหน้าขาว ส่วนผู้ดูแลยังใช้งานได้อยู่ แต่มี Warning หา com_fields ไม่เจอ

ขั้นตอนการตรวจสอบหาสาเหตุ
- ล้างแคช
- เปิด debug mode
- เปิด error reporting เป็น development

เจอข้อความ Fatal error: Function name must be a string in libraries/cms/router/router.php on line 639
ต้องแก้ไขจาก

Code: เลือกทั้งหมด

$rule($this$uri); 

เป็น

Code: เลือกทั้งหมด

call_user_func_array($rule, array(&$this, &$uri)); 


วิธีแก้ไขจาก https://docs.joomla.org/J3.x:Fatal_Erro ... ge_enabled
โดย pleng
07/07/2017 10:58 am
บอร์ด: Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
หัวข้อ: การบันทึกยอดยกมา ในโปรแกรมบัญชี Express
ตอบกลับ: 0
แสดง: 48

การบันทึกยอดยกมา ในโปรแกรมบัญชี Express

การบันทึกยอดยกมา ในโปรแกรมบัญชี Express

ในการบันทึกบัญชี ยอดยกมาเป็นยอดคงเหลือจากการดำเนินงาน ซึ่งยอดยกมาคือยอดคงเหลือในงบทดลองของปีก่อน
และในบทความนี้จะพูดถึงการบันทึกยอดยกมา ในโปรแกรมบัญชี Express (อิคซฺเพรส) เรามาดูกันเลยนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการบันทึกยอดยกมา ในโปรแกรมบัญชี Express
1.เข้าไปที่เมนูบัญชี>>3.ยอดยกมา/ยอดปีที่แล้ว>>บันทึกยอดยกมา
Brought Forward1.png

2.คลิกขวา>>เพิ่มข้อมูล
Brought Forward2.png

3.ลงรายการยอดยกมา
ยอดคงเหลือด้านเดบิต กรอกตัวเลขตามปกติ
ยอดคงเหลือด้านเครดิต ใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าตัวเลข
Brought Forward3.png

4.ตรวจสอบยอดยกมาในงบทดลอง
โดยเข้าไปที่เมนูรายงาน>>1.พิมพ์รายงาน
Brought Forward4.png

5.ตรวจสอบยอดยกมาในงบทดลอง
หมายเลขที่ 1 คือ 5.รายงานบัญชี
หมายเลขที่ 2 คือ 6.งบทดลอง>>1.งบทดลองแบบเต็ม
หมายเลขที่ 3 คือ เลือกวันที่
หมายเลขที่ 4 คือ กดรูปเครื่องปริ้น เพื่อแสดงผล
Brought Forward5.png

6.การแสดงผล>>กดเลือกจอภาพ>>กดตกลง
Brought Forward6.png

7.ตรวจสอบยอดยกมาในงบทดลอง
Brought Forward7.png
โดย pleng
07/07/2017 2:22 pm
บอร์ด: Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
หัวข้อ: การเบิกวัตถุดิบ ในโปรแกรมบัญชี Express
ตอบกลับ: 0
แสดง: 47

การเบิกวัตถุดิบ ในโปรแกรมบัญชี Express

การเบิกวัตถุดิบ ในโปรแกรมบัญชี Express

ในธุรกิจผลิตสินค้า วัตถุดิบเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบมี 2 ประเภท คือวัตถุดิบทางตรง และวัตถุดิบทางอ้อม ซึ่งจะถูกนำไปคำนวณ
ในงบต้นทุนการผลิต เพื่อหาต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูป และในบทความนี้จะมาพูดถึงการเบิกวัตถุดิบ ในโปรแกรมบัญชี Express (อิคซฺเพรส) สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้

ขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบ ในโปรแกรมบัญชี Express
1.เข้าไปที่เมนูสินค้า>>1.รายการประจำวันสินค้า>>1.จ่ายสินค้าภายใน>>จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต
Material1.png

2.การกรอกรายละเอียด
หมายเลขที่ 1 คือ เพิ่มข้อมูล
หมายเลขที่ 2 คือ เลขที่เอกสาร
หมายเลขที่ 3 คือ วันที่เอกสาร
หมายเลขที่ 4 คือ คำอธิบายรายการ
หมายเลขที่ 5 คือ รายการวัตถุดิบที่ต้องการเบิก
หมายเลขที่ 6 คือ การบันทึก
Material2.png

3.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
Material3.png
โดย mindphp
06/07/2017 5:55 pm
บอร์ด: ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
หัวข้อ: Raspberry Pi model B ใช้งาน Web Browser ไม่ได้
ตอบกลับ: 2
แสดง: 78

Re: Raspberry Pi model B ใช้งาน Web Browser ไม่ได้

เช็ค network ออกข้างนอก ไม่น่าจะเป็น ปัญหา ของ browser
น่าจะเป็นปัญหา ของ network