การ Export รายงานเช็ค ในโปรแกรมบัญชี Express

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] เปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: การ Export รายงานเช็ค ในโปรแกรมบัญชี Express

การ Export รายงานเช็ค ในโปรแกรมบัญชี Express

โพสต์ โดย pleng » 24/07/2017 3:52 pm

การ Export รายงานเช็ค ในโปรแกรมบัญชี Express

ในการควบคุมเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษเพราะรายการเทียบเท่าเป็นเงินสดเป็นรายการที่มีสภาพคล่องสูง ดังนั้นกิจการจึงต้องมีการตรวจสอบรายการเช็คหรือรายการเงินฝากธนาคารอยู่สม่ำเสมอ และในบทความนี้นะพูดถึงการ Export (เอคซฺพอร์ทฺ') รายงานเช็ค ในโปรแกรมบัญชี Express (อิคซฺเพรส) ออกมาเพื่อตรวจสอบกับ Statement (สเทท'เมินทฺ) จากธนาคาร

ขั้นตอนการ Export รายงานเช็ค ในโปรแกรมบัญชี Express
1.เข้าไปที่เมนูรายงาน>>1.พิมพ์รายงาน
Export Cheque3.png
Export Cheque3.png (21.07 KiB) เปิดดู 461 ครั้ง

2.การแสดงรายงานเกี่ยวกับเช็ค
หมายเลขที่ 1 >> 3.รายงานเกี่ยวกับเช็ค
หมายเลขที่ 2 >> เลือกรูปแบบการพิมพ์รายงาน
หมายเลขที่ 3 >> ใส่รายละเอียดที่ต้องการจะทราบข้อมูล
หมายเลขที่ 4 >> กดพิมพ์
Export Cheque2.png
Export Cheque2.png (21.77 KiB) เปิดดู 461 ครั้ง

3.ถ้าหากเลือกแสดงผลเป็นแฟ้มข้อมูลสามารถทำตามขั้นตอนได้ต่อไปนี้
กดเลือกการแสดงผล
o จอภาพ >>แสดงผลทางจอภาพ
o เครื่องพิมพ์ >>ปริ้นเอกสาร
o แฟ้มข้อมูล >>แฟ้มข้อมูลที่แก้ไขได้ .txt
Export Cheque1.png
Export Cheque1.png (12.9 KiB) เปิดดู 461 ครั้ง

เลือกชนิดของแฟ้มข้อมูล
o แฟ้มข้อมูลชนิดข้อความ (Text File) (เทคซฺทฺ ไฟลฺ)
o แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน (SDF File) (เอสดีเอฟ ไฟลฺ)
Export Cheque4.png
Export Cheque4.png (21.54 KiB) เปิดดู 461 ครั้ง

4.การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล
หมายเลขที่ 1 >> เลือกที่เก็บไฟล์
หมายเลขที่ 2 >> ตั้งชื่อไฟล์
หมายเลขที่ 3 >> กดบันทึก
Export Cheque5.png
Export Cheque5.png (34.25 KiB) เปิดดู 461 ครั้ง

ข้างบน