การบันทึกซื้อสินค้าใน SAP

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การบันทึกซื้อสินค้าใน SAP

การบันทึกซื้อสินค้าใน SAP

by kanchanok » 05/04/2018 3:17 pm

การบันทึกซื้อสินค้าใน SAP
1. Click ระบบงานย่อย Purchasing-A/P >> A/P Invoice จะปรากฏดังนี้
ap invoice.jpg
2.ในช่องของ Vendor ให้เลือกผู้จำหน่ายที่ต้องการ
3. Status จะระบุสถานะเป็น Open เท่านั้น เพราะเป็นการเพิ่มเอกสารใหม่
4. ในช่อง Posting Date จะระบุวันที่บันทึกรายการ
5. ในช่อง Due Date จะระบุวันที่ครบกำหนดชำระเงินให้อัตโนมัติ โดยนับจากที่กำหนดไว้
6. ในช่อง Document Date จะระบุวันที่ตามใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษี
7. ในช่อง Vendor Ref. No.จะระบุเลขที่ใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย
8. ในส่วนของ Item/Service Type ให้ Click Drop Down List จะมีให้เลือก 2 อย่าง คือ Item(สินค้า) และService(บริการ)
9. กดเลือกItem ตามรายการสั่งซื้อ
10. ใส่ราคาของสินค้าลงไป แล้วทำการเช็คยอดเงินทั้งหมด
11. Click Add เป็นอันเสร็จสิ้น

Top