การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by Nipon Saisuea » 31/08/2019 5:30 pm

บัณฑิต นาคนัคถ์ wrote:ต้องการสเตดเม้นผ่านทางอีเมลลล์
ย้อนหลัง6เดื่อน

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by Nipon Saisuea » 31/08/2019 5:29 pm

ย้อนหลัง6เดื่อน

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by machataemana » 08/07/2019 9:02 am

ขอบคุณมากครับ กำลังหาความรู้เรื่องนี้อยู่เลย

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by mindphp » 08/07/2019 1:10 am

สำหรับ ของธนาคารอื่นๆ ดูที่ Similar Topics ด้านล่าง

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ

by บัณฑิต นาคนัคถ์ » 08/06/2019 3:29 pm

ต้องการสเตดเม้นผ่านทางอีเมลลล์

การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by Chidchanok » 25/02/2019 4:28 pm

การขอ statement บัญชีนิติบุคคลของธนาคารกรุงเทพ มีรายละเอียด ดังนี้ การขอสเตทเม้นกรุงเทพ
การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ  - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ กรุงเทพ.jpg
กรุงเทพ.jpg (28.31 KiB) Viewed 18273 times
การขอ statement บัญชีนิติบุคคลของธนาคาร ผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล สามารถติดต่อขอได้ที่สาขาเจ้าของบัญชี เท่านั้น
เอกสารที่ใช้ในการขอ statement
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 30 วัน)
2. ประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
3. สมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดเช็คของบัญชีที่ต้องการขอ Statement

อัตราค่าใช้จ่าย
ขอย้อนหลังมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอ จะมีค่าธรรมเนียม 200 บาท/บัญชี
ซึ่งจะได้รับใบเสร็จรับเงิน และสำเนาคำขอฯ หลังจากนั้นประมาณ 2-5 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเรื่อง

หากมีบริการ online Biz-ibanking หรือ corporate icash สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังได้ไม่เกิน 180 วันนับจากวันปัจจุบัน

Top