ทำความรู้ ภ.ง.ด 94 เพื่อให้เข้าใจการยื่นภาษีครึ่งปี

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้ ภ.ง.ด 94 เพื่อให้เข้าใจการยื่นภาษีครึ่งปี

ทำความรู้ ภ.ง.ด 94 เพื่อให้เข้าใจการยื่นภาษีครึ่งปี

by nutchasn » 31/01/2020 3:10 pm

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือ ภ.ง.ด. 94 เป็นแบบแสดงรายการเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แล้ว ถึงปลายปีจะมีคำนวณแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป หรือ ภ.ง.ด.90 อีกครั้ง โดยจะต้องนำเอายอดภาษีที่ได้ชำระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหักออก
บุคคลที่จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 คือ บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) – (8) ได้แก่
1. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (5) คือ เงินได้จากการให้เช่า เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น
2. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (6) คือ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม เป็นต้น
3. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (7) คือ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุน การจัดหาสัมภาระนอกจากเครื่องมือ
4. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (8) คือ เงินได้ที่นอกเหนือจากเงินได้ในมาตรา 40 (1) – (7) เช่น การเกษตร การขนส่ง เป็นต้น

ตัวอย่าง แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือ ภ.ง.ด.94 แบบเต็ม
ส่วน 2 94.jpg
ส่วน 2 94.jpg (141.27 KiB) Viewed 324 times
94.jpg
94.jpg (105.37 KiB) Viewed 324 times
ส่วนระยะเวลาในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 : ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี

Reference Links :
http://kasmethai.blogspot.com/2019/08/94.html
http://patrweb.com/2014/09/16/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84/
https://www.finspace.co/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

Top