การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การเบิกสินค้าไปใช้ภายใน)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การเบิกสินค้าไปใช้ภายใน)

การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การเบิกสินค้าไปใช้ภายใน)

by sasitorn » 10/03/2015 3:18 pm

การเบิกสินค้าไปใช้ภายใน
ระบบบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นระบบที่ใช้เพื่อการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มหรือแบ่งหมวดหมู่ได้ไม่จำกัดประเภทตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบจะทำการบันทึกประวัติการรับเข้า เบิกออก รวมถึงในส่วนของการปรับปรุงยอดของสินค้าแต่ละชนิด ทำให้สามารถทราบถึงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และปริมาณของสินค้าคงเหลือแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา
ส่วนของระบบบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นตัวทำหน้าที่ในการบันทึกรายการรับสินค้าเข้า (Receiving) แล้วส่งต่อข้อมูลให้กับระบบบัญชีเจ้าหนี้เพื่อตั้งหนี้ ทำการบันทึกการเบิกจ่ายสินค้าหรือวัตถุดิบให้กับแผนกต่าง ๆ เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก และสิ้นสุดที่การตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำงวด ทำให้สามารถทราบถึงผลต่างของปริมาณสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงตามจุดต่าง ๆ และปริมาณสินค้าที่มีเหลืออยู่ในระบบ
ที่มา: http://www.newsoft.co.th/index.php?opti ... &Itemid=28

1. เมื่อมีการเบิกวัตถุดิบมาใช้ เลือก ระบบคงคลัง เลือก เบิกสินค้าภายใน เลือก เบิกเพื่อผลิต หรือเบิกใช้ภายใน
tttt01.png
tttt01.png (99.22 KiB) Viewed 663 times
2. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกรายละเอียด คลิก เพิ่ม เลือกวันที่เบิก เลือกแผนกที่เบิก
tttttt02.png
tttttt02.png (90.75 KiB) Viewed 663 times
3. จากนั้นก็ใส่รายละเอียดของสินค้าที่เบิก เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ บันทึก และออก
ttttt03.png
ttttt03.png (78.53 KiB) Viewed 663 times

Top