การนำค่าที่อยู่ใน view.html.php ไปใช้ในไฟล์ default.php ใน joomla

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การนำค่าที่อยู่ใน view.html.php ไปใช้ในไฟล์ default.php ใน joomla

การนำค่าที่อยู่ใน view.html.php ไปใช้ในไฟล์ default.php ใน joomla

by Parichat » 26/02/2018 3:40 pm

การนำค่าที่อยู่ใน view.html.php ไปใช้ในไฟล์ default.php ใน joomla

ก่อนที่จะเรียกใช้ฐานข้อมูลได้ก็ให้สร้างตารางมาก่อน ตัวอย่างตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลเป็นตารางที่เก็บสถานที่ตารางมีชื่อว่า "place"
z7.png
z7.png (17.54 KiB) Viewed 1388 times
วิธีการนำค่าที่อยู่ใน view.html.php ไปใช้ในไฟล์ default.php มีวีธีการทำดังนี้
 • 1.สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า $this->place แล้วให้เท่ากับตัวแปร $this แล้วชี้ไปหาชื่อฟังก์ชันที่ได้สร้างไว้ในไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์โมเดล ดังโค้ด

  Code: Select all

  $this->place = $this->get('Place');
  2.สามารถเอาตัวแปร $this->place ไปใช้ในไฟล์ default.php ได้ดังโค้ด

  Code: Select all

  $this->place['1']['place_name']
  จากโค้ดเป็นการเรียกดูชื่อที่อยู่ใน id 1 จากฐานข้อมูล
  ผลลัพธ์
  z5.png
  z5.png (1.2 KiB) Viewed 1393 times
  กรณีที่ต้องการ echo ให้แสดงต่อๆกันแบบข้อความจะต้องใช้จุด (.) เพื่อต่อตัวแปรเพราะตัวแปร $this->place เป็นตัวแปรที่เป็นอ็อปเจ็กจึงต้องใช้จุดในการเชื่อมข้อความ ดังตัวอย่าง

  Code: Select all

  echo 'สถานที่ คือ '.$this->place['1']['place_name'];
  ผลลัพธ์
  z6.png
  z6.png (1.84 KiB) Viewed 1393 times

Top