ทำความรู้จักกับภาษา python (27) : Opening and Closing Files (โอเพ่น แอนด์ โคซิ่ง ไฟล์) การเขียนไฟล์และการเปิดปิดไฟล์

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับภาษา python (27) : Opening and Closing Files (โอเพ่น แอนด์ โคซิ่ง ไฟล์) การเขียนไฟล์และการเปิดปิดไฟล์

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (27) : Opening and Closing Files (โอเพ่น แอนด์ โคซิ่ง ไฟล์) การเขียนไฟล์และการเปิดปิดไฟล์

by jirawoot » 21/06/2019 3:18 pm

Code: Select all

i=1
f=open("test.txt",'w')
while True:
  print('%d โปรแกรม/esc'%i)
  data_1 = input("%d ข้อมูลตัวแรก :"%i)
  data_2 = input('%d ข้อมูลตัวถัดไป :'%i)
  if data_1=="esc" or data_2=='esc':
    break
  f.write('%.2d, %s, %s \n'%(i, data_1,data_2))
  i +=1

f.close()
ผลลัพธ์
Selection_011.png
Selection_011.png (7.96 KiB) Viewed 92 times
Selection_013.png
Selection_013.png (4.65 KiB) Viewed 92 times

Code: Select all

f = open('test.txt', 'r')
r = f.read()
print(r)
f.close()
ผลลัพธ์
Selection_014.png
Selection_014.png (7.74 KiB) Viewed 92 times

Code: Select all

f = open('test.txt')
while True:
  data_file = f.readline()
  if not data_file:
    break
  print(data_file)
f.close()
print('Done!')
ผลลัพธ์
Selection_015.png
Selection_015.png (8.38 KiB) Viewed 92 times

Code: Select all

f = open('test.txt')
for data_file in f:
  print(data_file)
f.close()
print('Done!')
Selection_017.png
Selection_017.png (9.51 KiB) Viewed 92 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (27) : Opening and Closing Files (โอเพ่น แอนด์ โคซิ่ง ไฟล์) การเขียนไฟล์และการเปิดปิดไฟล์

by anuwat somsakul » 11/08/2018 2:07 pm

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับไฟล์ Python write file การเขียนไฟล์ เปิดไฟล์ รองรับภาษาไทย

Code: Select all

i = 1
f = open('write.txt','w')
while True:
  print("%d สำหรับต้องการออกจากโปรแกรม/esc" %i)
  data_1 = input("%d ป้อนข้อมูลตัวแรก :" %i)
  data_2 = input("%d ป้อนข้อมูลตัวที่สอง :" %i)
  if data_1 == "esc" or data_1 == "esc" :
    break
  f.write("%2d,%s,%s\n"%(i, data_1,data_2))
  i += 1
f.close()

ผลลัพธ์

Selection_006.png
Selection_006.png (24.83 KiB) Viewed 803 times
Selection_005.png
Selection_005.png (33.69 KiB) Viewed 803 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (27) : Opening and Closing Files (โอเพ่น แอนด์ โคซิ่ง ไฟล์) การเขียนไฟล์และการเปิดปิดไฟล์

by rangsan » 04/05/2018 11:03 am

Opening and Closing Files (โอเพ่น แอนด์ โคซิ่ง ไฟล์) การเขียนไฟล์และการเปิดปิดไฟล์

Code: Select all

i = 1
f = open("write_file.txt","w")
while True:
  print ("%d If your want to close program please write esc : " %i)
  data_1 = raw_input("%d Input First Data : " %i)
  data_2 = raw_input("%d Input Second Data : " %i)
  if data_1 == 'esc' or data_2 == 'esc':
    break
  f.write("%.2d,%s,%s \n"%(i,data_1,data_2))
  i+=1
f.close()
ผลการรันโค้ด
Write_file.png
Write_file.png (33.9 KiB) Viewed 902 times
ผลของไฟล์ที่เขียน
Write_file1.png
Write_file1.png (5.54 KiB) Viewed 902 times
ศึกษาจาก : youtube.com

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (27) : Opening and Closing Files (โอเพ่น แอนด์ โคซิ่ง ไฟล์) การเขียนไฟล์และการเปิดปิดไฟล์

by Patcharanan.0399 » 21/04/2018 2:58 pm

Code: Select all

i = 1
f = open ('write_file', 'w')
while True:
  print ("%d exit/esc" %i)
  data_1 = raw_input ("%d input1 : " %i)
  data_2 = raw_input ("%d input2 : " %i)
  if data_1 == "esc" or data_2 == "esc" :
    break
  f.write ("%.2d, %s, %s \n" %(i, data_1, data_2))
  i += 1
  
f.close
print '\nThank you'
ผลการรัน
File.JPG
File.JPG (17.51 KiB) Viewed 931 times
ข้อมูลที่รับจากคีย์บอร์ด แสดงในไฟล์ที่สร้างขึ้น
ข้อมูลที่รับจากคีย์บอร์ด แสดงในไฟล์ที่สร้างขึ้น
File1.JPG (16.49 KiB) Viewed 931 times

ศึกษาจาก https://youtu.be/Yix3nenrev0

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (27) : Opening and Closing Files (โอเพ่น แอนด์ โคซิ่ง ไฟล์) การเขียนไฟล์และการเปิดปิดไฟล์

by Jom07 » 25/01/2018 3:18 pm

Code: Select all

x = 1
y = open('test', 'w')
while True:
  print("%d ลำดับการอกจากโปรแกรม" %x)
  data_1 = input("%d ข้อมูลตัวแรก:" %x)
  data_2 = input("%d ข้อมูลตัวสอง:" %x)
  if data_1 == "esc" or data_2 == "esc":
    break
  y.write("%.2d, %s, %s \n" %(x, data_1, data_2))
  x += 1
y.close()
ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก :https://www.youtube.com/watch?v=Yix3nen ... lzdKrpxsMM

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (27) : Opening and Closing Files (โอเพ่น แอนด์ โคซิ่ง ไฟล์) การเขียนไฟล์และการเปิดปิดไฟล์

by Four » 25/01/2018 12:23 am

Code: Select all

n = 1
f = open('test', 'w')
while True:
  print("%d ลำดับการอกจากโปรแกรม" %n)
  data_1 = input("%d ข้อมูลตัวแรก:" %n)
  data_2 = input("%d ข้อมูลตัวสอง:" %n)
  if data_1 == "esc" or data_2 == "esc":
    break
  f.write("%.2d, %s, %s \n" %(n, data_1, data_2))
  n += 1
f.close()
ผลรัน

Image

Image

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (27) : Opening and Closing Files (โอเพ่น แอนด์ โคซิ่ง ไฟล์) การเขียนไฟล์และการเปิดปิดไฟล์

by Dive Demo » 04/02/2017 3:52 pm

เข้าใจรูปแบบของการเขียน/เปิดไฟล์แล้วครับ

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (27) : Opening and Closing Files (โอเพ่น แอนด์ โคซิ่ง ไฟล์) การเขียนไฟล์และการเปิดปิดไฟล์

by dawthana » 31/01/2017 7:09 pm

สามารถทำการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-pyt ... mysql.html

Top