วิธีนำไฟล์ เสียง มาใส่ใน Video ด้วย movie,ffmpeg

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] ปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: วิธีนำไฟล์ เสียง มาใส่ใน Video ด้วย movie,ffmpeg

วิธีนำไฟล์ เสียง มาใส่ใน Video ด้วย movie,ffmpeg

โพสต์ โดย nuattawoot » 04/05/2018 10:20 am

วิธินำไฟล์เสียง มาใส่ใน Video ของเรา ด้วย moviepy เสียงมา 100% ไม่ลดคุณภาพเสียงลง
สามารถนำไปติดต่อเสียงใส่เสียงทับในวิดีโอ ไม่ใช้การแปลงไฟล์ mp3 to mp4
เตรียมไฟล์ที่ใช้งาน 1. ไฟล์ Video 2. ไฟล์เสียง
1. ไฟล์ Video ไฟล์ตัวอย่าง https://drive.google.com/open?id=18Lt1e ... HCrOv2sLSn
2. ไฟล์เสียง ไฟล์ตัวอย่าง https://drive.google.com/open?id=1TFuHy ... 2kHgVHgrKE
คำสั่งที่ใช้รวมเสียงเข้ากับวีดีโอ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

import moviepy.editor as mp

audio = mp.AudioFileClip("media/Music_Youtube_Free.mp3")
video1 = mp.VideoFileClip("media/SampleVideo.mp4")
final = mp.concatenate_videoclips([video1]).set_audio(audio)
final.write_videofile("output_test/output.mp4")

ผลที่ได้

โค้ด: เลือกทั้งหมด

C:\Python36-32\python.exe E:/m045/python_test/test.py
  0%|          | 0/3855 [00:00<?, ?it/s][MoviePy] >>>> Building video output_test/output.mp4
[MoviePy] Writing audio in outputTEMP_MPY_wvf_snd.mp3
 97%|█████████▋| 3738/3855 [00:05<00:00, 666.25it/s] 99%|█████████▉| 3811/3855 [00:05<00:00, 667.33it/s][MoviePy] Done.
100%|██████████| 3855/3855 [00:05<00:00, 668.81it/s]
[MoviePy] Writing video output_test/output.mp4
100%|█████████▉| 4269/4272 [01:24<00:00, 50.38it/s]100%|██████████| 4272/4272 [01:24<00:00, 50.38it/s]
[MoviePy] Done.
[MoviePy] >>>> Video ready: output_test/output.mp4
Process finished with exit code 0

ไฟล์ที่ได้จากการทดสอบ

ข้างบน