การใช้งาน flask session ใช้งานอย่างไร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งาน flask session ใช้งานอย่างไร

การใช้งาน flask session ใช้งานอย่างไร

by jirawoot » 11/07/2019 5:40 pm

การใช้งาน flask session ใช้งานอย่างไร
session คือ ตัวแปรที่เป็นสิ่งที่ฝั่งไคลเอนต์ สร้างขึ้นมาเมื่อเปิดใช้งานเว็บบราวเซอร์และติดต่อมายังเว็บเซิฟเวอร์ผ่านทางยูอาร์แอลของเว็บไซต์ เมื่อไคลเอนต์ทำการปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เซสชั่นก็จะถูกทำลายหรือปิดลง ส่วน flask นั้นเป็นตัวจัดการเว็บไซต์ของภาษาPython และมีฟังก์ชั่นหนึ่งที่เอาไว้ใช้กำหนด session ก็คือ ฟังก์ชั่น session ซึ่งจะเอาไว้ใช้กำหนด session ตอนที่ login ได้ครับ ซึ่งจะมีรูปแบบในการเรียกใช้งานดังต่อไปนี็

Code: Select all

from flask import session
จากโค้ดเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน session ของ flask
ตัวอย่างนะครับ
โค้ด html login

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<form action="{{url_for('login')}}" method="POST">
<div class="form-group">
<input type="text" name="username" placeholder="username" class="form-control" id="username" required>
 </div>
<div class="form-group">
<input type="password" name="password"  placeholder="password" class="form-control" id="password" required>
</div>
<input type="submit" value="Login" class="btn btn-success">
</form>
</body>
</html>
โค้ด python

Code: Select all

from flask import Flask, request,url_for, redirect, render_template ,session
import os
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def index():
  if not session.get('logged_in'):
    return redirect(url_for('logout'))
  else:
    return render_template('home.html')
@app.route('/login')
def loginform():
  return render_template('new.html')
@app.route('/login', methods=['POST'])
def login():
  username ='test'
  password = 'test'
  user_login = request.form.get('username')
  pass_login = request.form.get('password')
  if user_login == username and pass_login == password:
    session['logged_in'] = True
    return redirect(url_for('index'))
  else:
    return redirect(url_for('logout'))
@app.route("/logout")
def logout():
  session['logged_in'] = False
  return redirect(url_for('login'))
if __name__ == '__main__':
  app.secret_key = os.urandom(12)
  app.run(debug=True)
จากรูปภาพ ทำการ login
Selection_009.png
Selection_009.png (4.87 KiB) Viewed 731 times
จากรูปภาพ login เสร็จเรียบร้อย ก็จะเข้ามาหน้า home ครับ
Selection_010.png
Selection_010.png (6.15 KiB) Viewed 731 times
ซึ่งในส่วนนี้โปรแกรมจะกำหนด session['logged_in'] ให้เท่ากับ True แล้วถ้า logout ก็จะกำหนด session ให้เป็น false ครับ


อ้างอิง
https://www.pythonspot.com/login-authentication-with-flask/
https://www.tutorialspoint.com/flask/flask_sessions.htm
https://pythonhosted.org/Flask-Session/

Top