เปลี่ยน Field ตัวเลข ในตาราง ของ PGSQL เป็น ตารางที่ เป็น auto increment

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เปลี่ยน Field ตัวเลข ในตาราง ของ PGSQL เป็น ตารางที่ เป็น auto increment

เปลี่ยน Field ตัวเลข ในตาราง ของ PGSQL เป็น ตารางที่ เป็น auto increment

by mindphp » 17/01/2014 4:46 pm

คำสั่ง

Code: Select all

create sequence player_id_seq;
alter table player alter playerid set default nextval('player_id_seq');
Select setval('player_id_seq', 1001); 

Top