ปัญหาการทำ dropdown list ดึงข้อมูลมาจาก database

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปัญหาการทำ dropdown list ดึงข้อมูลมาจาก database

Re: ปัญหาการทำ dropdown list ดึงข้อมูลมาจาก database

by thatsawan » 06/12/2016 4:01 pm

แล้วลองเพิ่มข้อมูลปรากฎว่าเกิด dropdown ว่างขี้นมา 1 ช่อง
เพิ่มที่ไหน เเล้วในฐานข้อมูล ดูหรือยัง

Re: ปัญหาการทำ dropdown list ดึงข้อมูลมาจาก database

by pnut » 06/12/2016 4:01 pm

แล้วมีวิธีการแก้ไขยังไงครับ

Re: ปัญหาการทำ dropdown list ดึงข้อมูลมาจาก database

by pnut » 06/12/2016 4:00 pm

คือว่าผมดึงข้อมูลมาจากชื่อประเภทของพืชมาแสดงเป็น dropdown แล้วลองเพิ่มข้อมูลรายละเอียดโรคพืชลงปรากฎว่าเกิด dropdown ว่างขี้นมา 1 ช่อง
Image

Re: ปัญหาการทำ dropdown list ดึงข้อมูลมาจาก database

by thatsawan » 06/12/2016 3:56 pm

งง ถามเรื่องอะไร

ปัญหาการทำ dropdown list ดึงข้อมูลมาจาก database

by pnut » 06/12/2016 12:02 pm

โค้ดของ Case 'form'

Code: Select all

          $sql_ary = array(
            'SELECT' => '*',
            'FROM' => array(
              'phpbb_m_typeofplant' => 't'
            ),
          );
          $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary); //เรียนกฐานข้อมูลโหมดรายละเอียดโรคพืช
          $result = $db->sql_query($sql); //การแบ่งจำนวนหน้าของตาราง
          while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {
            $id = $row['id'];
            $template->assign_block_vars('row', array( //ส่งไปหน้า template รายละเอียดโรคพืช โชว์หน้าตาราง
              'FLORAE_ID' => $id,
              'NAME_FLORAE' => $row['name_florae'],
             
            ));
          }
            $template->assign_vars(array(
             'U_ACTION' => $this->u_action . '&action=insert',
             'SHOW_LIST' => FALSE,
             'SHOW_FORM' => TRUE,
             'MODE' => 'insert',
           ));
โค้ดฝั่ง Form ที่ทำ dropdown list

Code: Select all

<select name="name_plant">
          <option value=""><-- Please Select Item --></option>
          <!-- BEGIN row -->
          <option value="{row.'NAME_FLORAE}">{row.'NAME_FLORAE}</option>
          <!-- END row -->
        </select>
ปัญหาคือว่า
1.เมื่อทำดึงข้อมูลจากตารางประเภทของมาทำ dropdown list เรียบร้อยแล้วก็จะพบว่าการดึงข้อมูลจากตารางขึ้นปกติตามดังรูป
33.jpg
33.jpg (26.15 KiB) Viewed 1661 times
ข้อมูลตารางประเภทโรคพืชมีดังนี้
44.jpg
44.jpg (22.26 KiB) Viewed 1661 times
2.ทำการบันทึกข้อมูลตามฟอร์มทั้งหมดแล้วทำการบันทึก
3.แล้วทำการคลิกเพิ่มข้อมูลอีกครั้ง แล้วทำการคลิกเลือกประเภทของพืชปรากฏว่า มีช่องเกิดขึ้นมา 1 ช่อง ดังนี้
55.jpg
55.jpg (19.83 KiB) Viewed 1661 times
4.ผมก็ได้ทำการกลับไปหน้าของแสดงข้อมูลการบันทึกข้อมููลทั้งหมด
66.jpg
5.ได้ทำการลบข้อมูลออก แล้วทำการเพิ่มข้อมูลใหม่คลิก 1 ครั้ง ปรากฏว่าช่องว่างที่ตรงข้อมูลประเภทของพืชหายไป
77.jpg
88.jpg
88.jpg (15.25 KiB) Viewed 1661 times
อยากสอบถามมีวิธีแก้ไขยังไงครับ

Top