คำสั่ง ดู พื้นที่ใน Folder Linux

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: คำสั่ง ดู พื้นที่ใน Folder Linux

Re: คำสั่ง ดู พื้นที่ใน Folder Linux

by mindphp » 22/10/2017 2:15 am

หาพื้นที่แต่ละ folder และ ได้ผลรวม

Code: Select all

du -csh /root/ /var/ /home/
ตัวอย่างผล
2.4M /root/
400.1M /var/
152K /home/
402.6M total

Re: คำสั่ง ดู พื้นที่ใน Folder Linux

by mindphp » 18/10/2017 5:49 am

อธิบายค่า
-c, --total
-h, แสดงในรุปแบบที่อ่านง่าย เช่น 10K 24M 2G
-s, แสดงเป็นยอดรวม
-------------------------------------------------------------
-h, จัดเรียงข้อแบบง่ายๆ
-r, เรียงจากมากไปน้อย

คำสั่ง ดู พื้นที่ใน Folder Linux

by mindphp » 17/10/2017 9:42 pm

หาพื้นที่ที่ใช้ไปของ folder /var

Code: Select all

du -sch /var/* | sort -rh
หาพื้นที่ ของไฟล์ .png

Code: Select all

du -hc /var/*.png

Top