วิธี Gen CSR ด้วย Command

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธี Gen CSR ด้วย Command

Re: วิธี Gen CSR ด้วย Command

by mindphp » 02/12/2018 7:59 pm

หาไฟล์ csr ที่ gen ไว้ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

ls -l
เกิดไฟล์ csr ที่ gen ไว้ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

cat mydomain.csr
ส่งข้อมูล จาก ขั้นตอนที่แล้วให้ผู้ให้บริการจดทะเบียน

และรับโค้ดจากผู้จดทะเบียน มากำหนดใน server
ก็จะได้เว็บที่เข้าด้วย https
อย่าลืมบังคับให้ เวลาเข้าใช้ https แทน http ด้วยนะ

วิธี Gen CSR ด้วย Command

by mindphp » 02/12/2018 7:39 pm

Certificate Signing Request (CSR)
Login เข้าระบบ ในฐานนะ root

Code: Select all

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout mydomain.key -out mydomain.csr
กรอกข้อมูลที่ละข้อความนี้
Country Name (2 letter code) [AU]:***
State or Province Name (full name) [Some-State]:***
Locality Name (eg, city) []:***
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:***
Organizational Unit Name (eg, section) []:***
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:***
Email Address []:***

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:***

Top