การทำงานของ OSI Model (โอเอสไอ โมเดล) ของแต่ละชั้น

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การทำงานของ OSI Model (โอเอสไอ โมเดล) ของแต่ละชั้น

Re: การทำงานของ OSI Model (โอเอสไอ โมเดล) ของแต่ละชั้น

by Zweed89 » 18/04/2018 5:29 pm

เป็นข้อมูลทีมีประโชนย์มากเลยนะจริงๆ

การทำงานของ OSI Model (โอเอสไอ โมเดล) ของแต่ละชั้น

by Patcharanan.0399 » 17/04/2018 10:26 am

1. Physical Layers (ฟิสซิเคิล เลเยอร์) ทำหน้าที่ในการประสานการทำงาน โดยการส่งบิต คือ การเคลื่อนย้ายข้อมูลระดับบิต จากโหนดหนึ่งไปยังโหนดถัดไป

2. Data Link Layers (ดาต้า ลิงค์ เลเยอร์) ทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้บริการส่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากชั้นสื่อสาร Physical และกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่ส่งผ่านภายในเครือข่ายให้อยู่ในรูปแบบของ Frame (เฟรม) พร้อมทั้งควบคุมข้อผิดพลาดที่เกิดสูญหายระหว่างทาง

3. Network Layers (เน็ตเวิร์ค เลเยอร์) ทำหน้าที่จัดการรูปแบบข้อมูลที่เรียกว่า Packet ควบคุมการส่งผ่านข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยจะต้องทำการ Routing เครือข่ายอินเตอร์เน็ตก่อน เพื่อจะทำการเลือกเส้นทางการส่ง Packet จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Router ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้กำหนดเส้นทางการส่งข้อมูลบนเครือข่าย

4. Transport Layers (ทรานสปอร์ท เลเยอร์) ทำหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องต้นทางและเครื่องปลายทางให้ถูกต้อง โดยชั้นสื่อสาร Transport จะมีการใส่ Header ที่เรียกว่า Port Address เพื่อให้ชั้นการสื่อสารเน็ตเวิร์คสามารถส่ง Packet ต่างๆไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

5. Session Layers (เซสชัน เลเยอร์) ทำหน้าที่สร้างการติดต่อระหว่างเครื่องต้นทางและปลายทาง ตลอดจนดูแลการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องทั้งสองให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจะควบคุมทั้งการสื่อสารและการซิงโครไนซ์

6. Presentation Layers (พรีเซนเทชัน เลเยอร์) ทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่ส่งมาให้อยู่ในรูปแบบที่โปรแกรมของเครื่องผู้รับเข้าใจ รวมทั้งการจัดรูปแบบและนำเสนอข้อมูล โดยการกำหนดรูปแบบภาษา ชนิด และวิธีการเข้าถึงข้อมูลของเครื่องผู้ส่งให้เครื่องผู้รับเข้าใจถูกต้อง

7. Application Layers (แอพพลิเคชัน เลเยอร์) ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างโปรแกรมประยุกต์ของเครือข่ายกับผู้ใช้ โดยคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้เข้าระบบ

:) ทั้ง 7 ชั้นยังแบบการทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ชั้นสื่อสารที่สนับสนุนด้านเครือข่าย (Network Support Layers) ประกอบด้วยชั้นสื่อสารชั้นที่ 1, 2 และ 3 ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อทางกายภาพ และการขนส่งข้อมูลมีความแน่นอนและเชื่อถือได้

กลุ่มที่ 2 ชั้นสื่อสารเคลื่อนย้ายข้อมูล (Transport Layers) คือชั้นสื่อสารที่ 4 ทำหน้าที่ในการลิงค์เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มที่ 1 และ 3

กลุ่มที่ 3 ชั้นสื่อสารที่สนับสนุนงานผู้ใช้ (User Support Layers) ประกอบด้วยชั้นสื่อสารที่ 5, 6 และ 7 ทำหน้าที่อนุญาตให้ระบบซอฟต์แวร์ที่มีความแตกต่างกัน สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา

Top