อยากทราบวิธีการส่งค่า จาก javascript ไปยัง module ucp ของ phpbb

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการส่งค่า จาก javascript ไปยัง module ucp ของ phpbb

อยากทราบวิธีการส่งค่า จาก javascript ไปยัง module ucp ของ phpbb

by Ittichai_chupol » 09/04/2019 3:18 pm

ผมได้สร้าง ส่วนสำหรับการจัดการรายการโปรดขึ้นมา โดยจะทำงานอยู่ในของ ส่วนการจัดการผู้ใช้งาน UCP

-- โดยส่วนที่ผมสร้างขึ้นมานี้ จะมีส่วนที่เป็ยนการคเพิ่มหัวข้อ โดยจะเป็นลักษณะ pop up เพื่อให้เลือก หัวข้อ ที่ต้องการ
09-04.png
09-04.png (52.65 KiB) Viewed 324 times

-- โดยส่วนที่เป็นการแสดงข้อมูลนั้น ผมได้สร้างการค้นหาแบบ livesearch โดยใช้ javascript ที่ทำงานร่มกับไฟล์ php ที่ชื่อว่า favorite.php
-- แล้วในส่วนของ favorite.php ก็ได้มีการเขีียน form ขึ้นมาที่จะส่งค่า หัวข้อที่เลือกไว้ ไปเก็บค่า ที่ไฟล์ m_favorite_stock_system_module.php
-- m_favorite_stock_system_module.php เป๋็นไฟล์ที่อยู่ใน Extension ที่สร้างขึ้นมา

*** สิ่งที่ผมอยากทราบ คือ ผมจะส่ง ค่าจาก form ที่อยู่ในไฟล์ favorite.php ไปที่ไฟล์ m_favorite_stock_system_module.php ได้อย่างไร
04-08_1.png
04-08_1.png (26.98 KiB) Viewed 324 times
โคดที่ใช้สร้าง form ของ favorite.php

Code: Select all


$output .= '
 <div class="table-responsive">
 <form action="{ACTION_FAVORITE}"> //ส่วนที่สร้าง form
  <table class="table table bordered">
  
 ';
while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {
  $output .= '
  <tr>
  <td>' . $row["topic_title"] . '</td>
  <td class="mark"><input type="checkbox" name="addfo[]" value="' . $row["topic_id"] . '"> </td>
  </tr>
 ';
}
$output .= '<input type="submit" value="Submit"> </form>';
echo $output;

ผลลัพธ์ ที่ ผมทดลองทำ
04-08_2.png

No route found for "GET /%7BACTION_FAVORITE%7D" (from "http://localhost/phpb2/ucp.php?i=-mindp ... ock_system")

Top