อยากทราบวิธีการนำไฟล์รูปภาพที่อยู่ภาพในโฟลเดอร์มาใช้ใน class.upload.php

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการนำไฟล์รูปภาพที่อยู่ภาพในโฟลเดอร์มาใช้ใน class.upload.php

Re: อยากทราบวิธีการนำไฟล์รูปภาพที่อยู่ภาพในโฟลเดอร์มาใช้ใน class.upload.php

by thatsawan » 04/05/2019 5:33 pm

$foo = new \upload($filename);
เช็คค่าก่อน

อยากทราบวิธีการนำไฟล์รูปภาพที่อยู่ภาพในโฟลเดอร์มาใช้ใน class.upload.php

by Ittichai_chupol » 04/05/2019 4:51 pm

ผมอยากจะนำไฟล์รูปภาพที่มีอยู่ภาพในโฟลเดอร์ที่กำหนด มาใช้ในฟังชั่นของ class.upload.php ซึ่งได้ทดสอบดูกับพบว่าไม่มีการส่งค่าไปยังฟังชั่น จะต้องทำอย่างไรครับ

คือ เดิมที่ผมทำงานเรียก แบบ

Code: Select all


$filename = 'Untitled_Diagram.jpg'; //ไฟล์ที่ใช้งาน
$foo = new \upload($filename); // ส่วนนี้ไว้ใช้ส่งไฟล์รูปภาพไๆปสั่งฟังชั่น


if ($foo->uploaded) { //ตรวจสอบมีการส่งค่าไปฟังชั่นหรือไม
 $foo->image_watermark = $filename;
  $foo->image_text = 'test'; //ใส่ตัวอักษร
  $foo->image_watermark_position = 'R';
  $foo->image_text_color = '#000000';
  $foo->image_text_opacity = 80;
  $foo->image_text_background_opacity = 70;
  $foo->image_resize = true;
  $foo->image_ratio_pixels = 960000;
  $foo->image_text_padding = 20;
  $foo->file_new_name_body = 'piece';
  $foo->process('/opt/lampp/htdocs/test/'); //โล์เดอร์ที่จัดเก็บ
  if ($foo->processed) {
    echo "เสร็จสิน";
  } else {
    echo 'error : ' . $foo->error;
  }
}


Top