วิธีการแก้ไขปัญหา SSL certificate problem: certificate has expired ในการใช้งาน API ใน php

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการแก้ไขปัญหา SSL certificate problem: certificate has expired ในการใช้งาน API ใน php

Re: วิธีการแก้ไขปัญหา SSL certificate problem: certificate has expired ในการใช้งาน API ใน php

by Ittichai_chupol » 25/10/2019 11:43 am

ตอนนี้ปรับแก้ไขได้แล้ว ครับ ขอบคุณครับ

Code: Select all

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://apigw1.bot.or.th/bot/public/Stat-ExchangeRate/v2/DAILY_AVG_EXG_RATE"
  . "/?start_period=2019-09-25&end_period=2019-09-25&currency=USD",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "x-ibm-client-id: cc37af94-61bd-426e-a1b0-fa0eb31ca0e4"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}

Re: วิธีการแก้ไขปัญหา SSL certificate problem: certificate has expired ในการใช้งาน API ใน php

by mindphp » 25/10/2019 11:43 am

โดเมนที่ อัพไป มี ssl หรือเปล่า

Re: วิธีการแก้ไขปัญหา SSL certificate problem: certificate has expired ในการใช้งาน API ใน php

by tsukasaz » 25/10/2019 11:37 am

ลองเพิ่ม CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false ไปครับ

วิธีการแก้ไขปัญหา SSL certificate problem: certificate has expired ในการใช้งาน API ใน php

by Ittichai_chupol » 25/10/2019 11:33 am

ผมต้องการใช้งานข้อมูล จาก API ของธนาคารเเห่งประเทศไทยสำหรับการตรวจสอบค่าการเเลกเปลี่ยนเงิน
โดยผมได้สมัครและนำ API มาทดสอบใช้งาน แต่พบปัญหาคือ

ปัญหาที่พบเจอ

Code: Select all

cURL Error #:SSL certificate problem: certificate has expiredcode API ที่ใช้งาน

Code: Select all

<?php


$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://apigw1.bot.or.th/bot/public/Stat-ExchangeRate/v2/DAILY_AVG_EXG_RATE"
  . "/?start_period=2019-09-25&end_period=2019-09-25&currency=USD",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "x-ibm-client-id: cc37af94-61bd-426e-a1b0-fa0eb31ca0e4"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}


exit()
?>  
จึงอยากทราบว่าควรปรับแก้ไขอย่างไรครับ

Top