ช่วยที่ครับ แก้หลายครั้งแล้วใช่ไม่ได้ซักที ช่วยที่ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยที่ครับ แก้หลายครั้งแล้วใช่ไม่ได้ซักที ช่วยที่ครับ

Re: ช่วยที่ครับ แก้หลายครั้งแล้วใช่ไม่ได้ซักที ช่วยที่ครับ

by mindphp » 02/10/2010 5:00 pm

8O
มันเป็นยังไงครับ แก้อะไรหลายครั้ง
แล้วใช้ไม่ได้หมายความว่าไงครับ เกิดปัญหาอะไรขึ้นครับ

ช่วยที่ครับ แก้หลายครั้งแล้วใช่ไม่ได้ซักที ช่วยที่ครับ

by haruzame » 02/10/2010 4:07 pm

แนบโค้ดมาให้ดูครับ

Code: Select all

<?
$to = $_REQUEST['boy@panorama-codo.com'];
$from = $_REQUEST['Email'];
$name = $_REQUEST['Name'];
$headers = "From: $from";
$subject = "Panorama-condo Web site enquiry";

$fields = array();
$fields{"Name"} = "Name";
$fields{"Email"} = "Email";
$fields{"City"} = "City";
$fields{"Phone"} = "Phone";
$fields{"Country"} = "Country";
$fields{"Comments"} = "Comments";

$body = "We have received the following information:\n\n"; 
foreach($fields as $a => $b){ $body .= sprintf("%20s: %s\n",$b,$_REQUEST[$a]); }

$headers2 = "From: boy@panorama-condo.com";
$subject2 = "Thank you for contacting us";
$autoreply = "Thank you for contacting us.";

if($from == '') {print "You have not entered an email, please go back and try again";}
else {
if($name == '') {print "You have not entered a name, please go back and try again";}
else {
$send = mail($to, $subject, $body, $headers);
$send2 = mail($from, $subject2, $autoreply, $headers2);
if($send)
{header( "Location: http://www.panorama-condo.com.html" );}
else
{print "We encountered an error sending your mail, please notify boy@panorama-condo.com"; }
}
}
?>

Top