ที่ตั้งการ upload

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ที่ตั้งการ upload

Re: ที่ตั้งการ upload

by ekaja » 16/05/2012 8:30 am

หา path ที่ต้องเอาไปเก็บ ถ้าไม่รู้จริงก็รัน
phpinfo(); ใน folder ที่ต้องการเก็บไฟล์ แล้วดู path เอามาใช้ มันจะได้แน่นอน

Re: ที่ตั้งการ upload

by mindphp » 24/04/2012 6:07 pm

Code: Select all

copy($_FILES['fileupload']['tmp_name'],$tempfile,"file"); 
แก้เป็น

Code: Select all

copy($_FILES['fileupload']['tmp_name'],"ตำแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์"); 

Re: ที่ตั้งการ upload

by pleam7894 » 24/04/2012 5:44 pm

Code: Select all

<?

sleep(3);
$file = $_FILES['fileupload']['name'];
$typefile = $_FILES['fileupload']['type']; 
$sizefile = $_FILES['fileupload']['size'];
$tempfile = "".$file;


copy($_FILES['fileupload']['tmp_name'],$tempfile,"file"); 
 
?>
<script language="JavaScript">
<!--
window.parent.uploadok('<?=$tempfile?>');
//-->
</script>
ผมเปลี่ยนเป็นอย่างนี้อ่ะครับ แล้วปรากฎว่าไม่ได้

Re: ที่ตั้งการ upload

by mindphp » 24/04/2012 5:33 pm

ไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับ
หรือไม่เข้าใจ ตรงไหน

Code: Select all

 "/place/to/put/uploaded/file" 
คือ ต่ำแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ที่อัพโหลดไปไว้

Re: ที่ตั้งการ upload

by Pleumiie » 24/04/2012 5:08 pm

Code: Select all

<?

sleep(3);
$file = $_FILES['fileupload']['name'];
$typefile = $_FILES['fileupload']['type']; 
$sizefile = $_FILES['fileupload']['size'];
$tempfile = "".$file;

copy($_FILES['fileupload']['tmp_name'],$tempfile);
 
?>
<script language="JavaScript">
<!--
window.parent.uploadok('<?=$tempfile?>');
//-->
</script>
อ่านลิ้งที่คุณ mindphp นำมาให้ แล้วลองทำปรากฎว่ายังไม่ได้อ่ะครับ รบกวนช่วยแก้ให้ผมที

Re: ที่ตั้งการ upload

by mindphp » 24/04/2012 4:42 pm

ที่ตั้งการ upload

by Pleumiie » 24/04/2012 4:08 pm

คือผมจะทำที่อัพโหลดอย่างง่ายอ่ะครับ แล้วถ้าอัพโหลดอย่างนี้มันจะไปอยู่ในไดเร็กทอลี่ ของไฟล์ html ถ้าผมจะระบุตำแหน่งในการอัพโหลดแล้วไปที่นั่น ผมต้องแก้ไขอย่างไรคับ

code Html

Code: Select all

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<title>Upload File</title>

<script language="javascript">
function clickupload()
{

if ( document.getElementById('fileupload').value.length == 0 )
{
alert( 'ระบุ File ที่จะ Upload ' ) ;
return false ;
}

document.getElementById('upmsg').innerHTML = 'กำลัง Upload อยู่ รอซักครู่...' ;
document.getElementById('btnUpload').value = "ส่งไปแล้วไม่ต้องคลิกซ้ำ";
document.getElementById('btnUpload').disabled = true ;

return true ;
}

function uploadok(pathfile)
{
document.getElementById('fileupload').value ="";
document.getElementById('upmsg').innerHTML = 'Upload เสร็จแล้ว</a><br>ระบุ File ใหม่ต่อไปได้เลย' ;
document.getElementById('btnUpload').value = "Upload เลย";
document.getElementById('btnUpload').disabled = false;
document.getElementById('frmUpload').reset() ;
return true ;
}


</script>

</head>
<body>
<span class="แจ้ง">
<iframe id="uploadtarget" name="uploadtarget" src="" style="width:0px;height:0px;border:0"></iframe>
</span>
<form id="frmUpload" action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data" onsubmit="return clickupload();" target="uploadtarget">
  <span class="แจ้ง" id="upmsg">ระบุ File ที่จะ Upload </span><span class="แจ้ง"><br>
  <input id="fileupload" name="fileupload" type="file">&nbsp;
  <input id="btnUpload" type="submit" value="Upload ">
  </span>
</form>
</body>
</html>
code PhP

Code: Select all

<?

sleep(3);
$file = $_FILES['fileupload']['name'];
$typefile = $_FILES['fileupload']['type']; 
$sizefile = $_FILES['fileupload']['size'];
$tempfile = "".$file;

copy($_FILES['fileupload']['tmp_name'],$tempfile);
 
?>
<script language="JavaScript">
<!--
window.parent.uploadok('<?=$tempfile?>');
//-->
</script>

Top