แก้ปัญหา Access forbidden! xampp phpmyadmin

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: แก้ปัญหา Access forbidden! xampp phpmyadmin

แก้ปัญหา Access forbidden! xampp phpmyadmin

by mindphp » 02/05/2012 6:34 pm

แก้ปัญหา Access forbidden! ใน xampp phpmyadmin
ปัญหา มาจาก Config ของ apache lock ไม่ให้ ip อื่น นอกจาก localhost หรือ 127.0.0.1 เข้าใช้งาน
ทางแก้คือ เข้าไปแก้ไข ไฟล์

Code: Select all

D:\xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf
หาบรรทัด

Code: Select all

# Close XAMPP sites here
<LocationMatch "^/(?i:(?:xampp|licenses|phpmyadmin|webalizer|server-status|server-info))">
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from ::1 127.0.0.0/8 
  ErrorDocument 403 /error/HTTP_XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</LocationMatch>
แก้ไขเป็น

Code: Select all

# Close XAMPP sites here
<LocationMatch "^/(?i:(?:xampp|licenses|phpmyadmin|webalizer|server-status|server-info))">
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from ::1 127.0.0.0/8 \
        fc00::/7 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 \
        fe80::/10 169.254.0.0/16
  ErrorDocument 403 /error/HTTP_XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</LocationMatch>
เสร็จแล้ว restart apache เครื่องภายใน IP ต่าง ที่ใส่ไป ก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว

Top