ติดปัญหาเรื่องการ insert ข้อมูลไม่เข้า mysql ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ติดปัญหาเรื่องการ insert ข้อมูลไม่เข้า mysql ครับ

Re: ติดปัญหาเรื่องการ insert ข้อมูลไม่เข้า mysql ครับ

by mindphp » 30/01/2015 2:37 am

ข้อมูลที่กรอก มา ตรงกับ data type ที่สร้างตาราง หรือเปล่าครับ
ลองเช็ค ดู
ใช้ lib ตัวไหน ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ติดปัญหาเรื่องการ insert ข้อมูลไม่เข้า mysql ครับ

by โอคิว » 29/01/2015 2:50 pm

<?php
$db['host'] = 'localhost';
$db['user'] = 'root';
$db['pass'] = '';
$db['name'] = 'urequest';
try
{
$con = new PDO("mysql:host=".$db['host']."; dbname=".$db['name']."", $db['user'], $db['pass'],
array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND=>"SET NAMES utf8"));
echo "connect complete";
}
catch (PDOException $e)
{
echo $e->getMessage();
}

error_reporting( error_reporting() & ~E_NOTICE );
if($_POST[`isAdd`]==`true`){


$con->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = "INSERT INTO `requestt`(`id`,`sname`,`des`,`pass`,`instra`,`email`)
VALUES(:f1_param,:f2_param,:f3_param,:f4_param,:f5_param,:f6_param)";
$stmt = $con->prepare($sql);
try
{
$stmt->execute(array(
`:f1_param`=>$_POST[`id`],
`:f2_param`=>$_POST[`sname`],
`:f3_param`=>$_POST[`des`],
`:f4_param`=>$_POST[`pass`],
`:f5_param`=>$_POST[`instra`],
`:f6_param`=>$_POST[`email`]


));
echo "insert complete";
}
catch (PDOException $e)
{
echo "cannot insert";
}
}

รันกับ browser มันขึ้น connect complete cannot insert

ลองใส่ข้อมูลเข้าไป ก็ไม่ยอมเพิ่มข้อมูลให้ครับ

Top