ฟังก์ชัน Array ที่ใช้ใน PHP

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ฟังก์ชัน Array ที่ใช้ใน PHP

ฟังก์ชัน Array ที่ใช้ใน PHP

by tai14 » 21/08/2018 1:20 pm

ฟังก์ชัน Array ที่ใช้ใน PHP ได้แก่
1.count()
2.in_array()
3.array_unique()
4.array_unshift()
5.array_push()
6.array_shift()
7.array_pop()

1.ฟังก์ชัน count ใช้ในการนับจำนวนอาเรย์
ตัวอย่าง

Code: Select all

    $arr = array('M','I','N','D','P','H','P');
    echo count ($arr)
ผลลัพธ์
Screenshot_190.jpg

2.ฟังก์ชัน in_array() ใช้ในการตรวจสอบค่าว่ามีอยู่ในอาเรย์หรือไม่ มีจำนวนกี่ค่า

Code: Select all

$arr = array('M','I','N','D','P','H','P');
    echo in_array('D',$arr)
ผลลัพธ์
Screenshot_189.jpg
3.ฟังก์ชัน array_unique() ใช้แสดงค่าที่ไม่ซ้ำกันที่มีอยู่ในอาเรย์ ถ้ามีค่าซ้ำจะแสดงเพียงค่าเดียว
ตัวอย่าง

Code: Select all

$arr = array('M','I','N','D','P','H','P');
    print_r(array_unique($arr));
ผลลัพธ์
Screenshot_191.jpg
4.ฟังก์ชัน array_unshift() ใช้สำหรับเพิ่มค่าเข้าไปในตำแหน่งแรกของอาเรย์
ตัวอย่าง

Code: Select all

$arr = array('M','I','N','D','P','H','P');
    array_unshift($arr,'HELLO');
    print_r($arr);
ผลลัพธ์
Screenshot_192.jpg
5.ฟังก์ชัน array_push() ใช้สำหรับเพิ่มค่าเข้าไปในตำแหน่งสุดท้ายของอาเรย์
ตัวอย่าง

Code: Select all

 $arr = array('M','I','N','D','P','H','P');
    array_push($arr,'HELLO');
    print_r($arr);
ผลลัพธ์
Screenshot_193.jpg

6.ฟังก์ชัน array_shift() ใช้สำหรับนำค่าตำแหน่งแรกของอาเรย์ออก

ตัวอย่าง

Code: Select all

 $arr = array('M','I','N','D','P','H','P');
    array_shift($arr);
    print_r($arr);
ผลลัพธ์
Screenshot_194.jpg
7.ฟังก์ชัน array_pop() ใช้สำหรับนำค่าตำแหน่งสุดท้ายของอาเรย์ออก
ตัวอย่าง

Code: Select all

$arr = array('M','I','N','D','P','H','P');
    array_pop($arr);
    print_r($arr);
ผลลัพธ์
Screenshot_195.jpg

Top