วิธีการตัดค่า url แล้วปรับแทนที่ url เดิม ใน phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการตัดค่า url แล้วปรับแทนที่ url เดิม ใน phpbb

วิธีการตัดค่า url แล้วปรับแทนที่ url เดิม ใน phpbb

by Ittichai_chupol » 03/05/2019 4:54 pm

- สำหรับที่ที่กำลังที่จะศึกษาวิธีการ ตัดค่าคำบางคำเพื่อที่จะไม่ให้แสดงใน url ออก และ เพื่อเปรับผมการแสดง url ให้เหลือเพียงแค่ส่วนที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งมีวิีธีการหลายอย่าง แต่ในที่นี้ จะเสนอวิธีการนี้ โดยใช่ javascript มาช่วยในการทำงาน ดังนี้

Code: Select all


  console.log(window.location.href); // ตรวจสอบค่าของ url
  var url_sub = window.location.href;  //สร้างตัวแปรรับค่า
  var url_sub_id = url_sub.split('#s');  //สร้างตัวแปรรับ่าที่ ตัด ออกมาจาก url
  onsole.log(url_sub_id[1]); //แสดงค่า โดยจะแบ่ง ออกไป 2 ส่วน คือ 0 = ส่วนก่อนหน้าที่ตัดออก 1 ส่วนหลังจากที่ตัดออก 
 var sup_url = url_sub.split('&s='); //สร้างตัวแปรรับ่าที่ ตัด ออกมาจาก url
 window.history.pushState(null, null, sup_url[0]); //แทนค่า url เดิม


Top