การใช้เงื่อนไข switch case

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้เงื่อนไข switch case

Re: การใช้เงื่อนไข switch case

by makup » 11/10/2020 3:54 pm

******************เพิ่มเติมข้อมูล อธิบายการใช้เงื่อนไข switch case**********************

ในบทความนี้จะเป็นการอธิบายการทำงาน , เกี่ยวกับ คำสั่ง switch case , ว่าขั้นตอนการทำงานลักษณะของคำสั่ง switch case ควรเริ่มต้นจาก Step ไหนอันดับแรกก่อน , บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มศึกษา PHP

วิธีการทำงานคำสั่ง switch case
- คำสั่ง switch case เป็นคำสั่งเอาไว้ใช้ ที่ไม่ระบุจำนวนรอบที่ชัดเจน เหมาะสำหรับ วน Loop ทำงาน ไปเรื่อยๆ , เราจะมาดูตัวอย่างกันว่า Code การทำงานมีขั้นตอนทำงานอย่างไรกันบ้าง

Code: Select all

$score = 400;

switch ($score) {
	case 300 : echo "300";		
		break;									//break เป็นคำสั่งที่ใช้ หยุดการทำงาน เมื่อตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการ 
	case 400 : echo "400";
		break;
	case 500 : echo "500";
		break;
	default:								 	//default คือคำสั่ง ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขอะไรเลย
		echo "ไม่ตรงกับเคสอะไรเลย";
		
}
ข้อสรุป
ไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง While loop , For loop , do while , ก็เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของการเขียนภาษาโปรแกรม PHP , หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม บทเรียน PHP สามารถศึกษาได้จากนี้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล
http://www.bankhai.ac.th/dev_c/switch_case.html
https://sites.google.com/a/bnkschool.ac.th/bth-reiyn-xxnlin-kar-kheiyn-porkaerm-dwy-phasa-si/kha-sang-switch---case

การใช้เงื่อนไข switch case

by จันนุสรณ์ ดีแก่ » 17/11/2018 6:12 pm

คำสั่งการใช้เงื่อนไขแบบ switch case เป็นภาษาแบบทางเลือกหลายทาง โดยที่มีทางเลือกให้ทำแบบหลายทางเลือก แต่ให้ทำแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เริ่มแรกเป็นการกำหนดให้ score มีค่าเท่ากับ 4 และโปรแกรมจะดูว่า จะได้เกรดอะไรเมื่อค่าที่ได้ คือ 4

Code: Select all

<?php //เงื่อนไขแบบ switch case

$score = 4; //การกำหนด ตัวแปร score = 4
switch ($score){ //ต่อจากนั้นใช้เงื่อนไข switch case ในการกำหนดเงื่อนไข
    case 5 : $grade ="A"; //ถ้าอยู่ใน case 5 จะได้เกรด A
      break;
    case 4 : $grade ="B"; // ถ้าอยู่ใน case 4 จะได้เกรด B
      break;
    case 3 : $grade ="c";//ถ้าอยู่ใน case 4 จะได้เกรด C
      break;
    case 2 : $grade = "D";//ถ้าอยู่ใน case 4 จะได้เกรด D
       break;
    case 1 : $grade = "E";//ถ้าอยู่ใน case 4 จะได้เกรด E
      break;
      defauit :$grade = "I";//ถ้าอยู่ใน case 4 จะได้เกรด I
        break;
        }
 echo "Grade = ".$grade; //การประกาศตัวแปร Grade ให้มีค่าเท่ากับ grade แต่ในที่นี้เรากำหนดตัวแปรให้ score = 4 ผลลัพธ์ที่ได้มาจะเเสดงว่า Grade = B   
Screenshot (59).png
เมื่อลองรันโปรแกรมจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
Screenshot (60).png

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=9QHVVdpcOeM&t=608s

Top