การใช้งาน Margins ช่วยจัดรูปภาพหรือข้อความที่มี <div> คลอบอยู่

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งาน Margins ช่วยจัดรูปภาพหรือข้อความที่มี <div> คลอบอยู่

การใช้งาน Margins ช่วยจัดรูปภาพหรือข้อความที่มี <div> คลอบอยู่

by Parichat » 28/06/2018 5:33 pm

การใช้งาน Margins ช่วยจัดรูปภาพหรือข้อความที่มี <div> คลอบอยู่

ในกรณีที่เราต้องการที่จะจัดรูปหรือข้อความที่อยู่มีแท็ก <div> คลอบอยู่นั้นเราไม่สามารถที่จะใช้คำว่า center ให้มันอยู่กึ่งกลางได้แต่ใน css ช่วยให้เราสามารถที่จะจัดรูปหรือข้อความที่มีแท็ก <div> คลอบอยู่ได้โดยใช้คำสั่ง margins ในการจัดได้

ตัวอย่างต้องการที่จะจัดรูปภาพให้อยู่ห่างจากขอบจอ 100px และด้านบนรูปห่างจากขอบ 100px เช่นเดียวกัน
รูปภาพตัวอย่างที่ต้องการจัด
p3.jpg
p3.jpg (37.2 KiB) Viewed 659 times
โค้ด

Code: Select all

<html>
    <head>
        <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
    </head>
    <body>
        <div class="container-fluid">
            <div class="row">
                    <div class="col-lg-12">
                        <img src="img/animalia-3208412_960_720.jpg" alt="" width="500" />
                    </div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
ขั้นตอนการจัดรูปภาพ
 • 1.เข้าไปในไฟล์ css แล้วสร้าง class มา 1 คลาส ดังโค้ด

  Code: Select all

  .margintest{
  	......คำสั่ง css......
  }
  
  2.จากนั้นเพิ่มคำสั่งไปใน Class นั้น

  Code: Select all

  .margintest{
  	margin-left: 100px;
  	margin-top: 100px;
  }
  
  คำอธิบายโค้ด
  • margin-left คือการจัดให้ข้อมูลที่อยู่ในแท็ก <div> ที่อยู่ซ้ายมือห่างจากจอ 100px
   margin-top คือการจัดให้ด้านบนห่างจากจอ 100px
  3.จากนั้นนำชื่อ class ไปใส่ใน class ของแท็ก <div> ดังโค้ด

  Code: Select all

  <html>
      <head>
          <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
      </head>
      <body>
          <div class="container-fluid">
              <div class="row margintest">
                      <div class="col-lg-12">
                          <img src="img/animalia-3208412_960_720.jpg" alt="" width="500" />
                      </div>
              </div>
          </div>
      </body>
  </html>
  4.ผลลัพธ์ที่ได้ดังรูป
  p4.jpeg
  p4.jpeg (14.33 KiB) Viewed 659 times
นอกจากนี้ก็ยังมีอีกไม่ว่าจะจัดฝั่งขวาให้ห่างจากจอก็ทำได้โดยใช้คำสั่ง margin-right และยังสามารถกำหนดให้ห่างจากขอบจอด้านล่างก็ได้โดยใช้คำสั่ง margin-bottom คำสั่งนี้เหมาะในการใช้จัดข้อมูลที่มีแท็ก <div>คล่อมอยู่

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : css

Top