การสร้าง function บน phpMyAdmin

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การสร้าง function บน phpMyAdmin

การสร้าง function บน phpMyAdmin

by Ik Kat » 30/06/2017 3:36 pm

Function ที่ใช้ใน MySQL มีหลากหลายมากมายให้เลือกใช้ เช่น Aggregate Functions (ฟังก์ชันการรวม) , Scalar functions (ฟังก์ชันการคำนวณ) , String functions (ฟังก์ชันตัวอักษร) , Date and time functions (ฟังก์ชันวันที่เเละเวลา) ดูได้ที่นี่ ซึ่งรูปแบบของการเขียนฟังก์ชั่นโดนปกติแล้ว คือ การทำงานหนึ่ง งานใดที่เสร็จแล้ว พร้อมการส่งค่ากลับไปตามชนิดของตัวแปรที่กำหนดไว้

Syntax :

Code: Select all

CREATE FUNCTION function_name(Parameter1 DataType(size), Parameter2 DataType(size))
	RETURNS DataType(size)
BEGIN
	RETURN Variable;
END
ขั้นตอนการสร้าง function บน phpMyAdmin
  • 1. เลือก Routines
Image
  • 2. เลือก Add Routines หรือ Edit (หากมีฟังก์ชั่นอยู่แล้ว)
  • 3. เลือก Type เป็น Function และกำหนดค่า Function ตามที่เราต้องการ
Image

จาก function ตัวอย่างเป็นการรับค่า 2 ค่าแล้วนำมาลบกัน พร้อมกับส่งค่าที่ได้กลับไป

Code: Select all

BEGIN
	DECLARE sAmt DECIMAL(18,2);
	  
	SET sAmt = pNum1 - pNum2;
		
	RETURN sAmt;
END

Top