การใช้งาน Text/Typography ใน Bootstrap 4

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งาน Text/Typography ใน Bootstrap 4

การใช้งาน Text/Typography ใน Bootstrap 4

by Parichat » 12/01/2018 11:21 am

Bootstrap 4 ใช้ font-size เริ่มต้นขนาด 16px และ line-height คือ 1.5 ใช้ font-family คือ "Helvetica Neue", "Helvetica", "Arial", "sans-serif" นอกจากนี้องค์ประกอบทั้งหมดของ <p> มี margin-top: 0 และ margin-bottom: 1rem (ค่าเริ่มต้น 16px ) มาดูการใช้งานของแท็กต่างๆดั่งนี้
 • 1.<h1> - <h6> ใน Bootstrap 4 รูปแบบส่วนหัวของ HTML (<h1> - <h6>) มีน้ำหนักตัวอักษร (font-weight) ที่โดดเด่นมากขึ้นและมีการเพิ่มขนาดตัวอักษร (font-size) ขึ้น

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
   <title>ทดสอบการใช้งานเเท็ก h1-h6</title>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  
  <div class="container">
   <h1>ขนาดตัวอักษรของ h1 (2.5rem = 40px)</h1>
   <h2>ขนาดตัวอักษรของ h2 (2rem = 32px)</h2>
   <h3>ขนาดตัวอักษรของ h3 (1.75rem = 28px)</h3>
   <h4>ขนาดตัวอักษรของ h4 (1.5rem = 24px)</h4>
   <h5>ขนาดตัวอักษรของ h5 (1.25rem = 20px)</h5>
   <h6>ขนาดตัวอักษรของ h6 (1rem = 16px)</h6>
  </div>
  
  </body>
  </html>
  ผลลัพธ์
  b1.JPG
  b1.JPG (38.72 KiB) Viewed 2100 times
  2.Display Headings จะมี font-size ที่ใหญ่และ font-weight ที่เบา Display Headings มี Class มาให้เลือก 4 Class ด้วยกัน คือ .display-1, .display-2, .display-3, .display-4
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
   <title>ทดสอบการใช้งาน Display Headings</title>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  
  <div class="container">
   <h1>ทดสอบการใช้งาน Display Headings</h1>
   <hr>
   <h1 class="display-1">รูปแบบของ Display 1</h1>
   <h1 class="display-2">รูปแบบของ Display 2</h1>
   <h1 class="display-3">รูปแบบของ Display 3</h1>
   <h1 class="display-4">รูปแบบของ Display 4</h1>
  </div>
  
  </body>
  </html>
  ผลลัพธ์
  b2.JPG
  อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap4/bo ... graphy.asp

Top