ข้อแตกแต่งระหว่าง JSON กับ XML

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ข้อแตกแต่งระหว่าง JSON กับ XML

ข้อแตกแต่งระหว่าง JSON กับ XML

by Four » 08/01/2018 6:18 pm

โครงสร้างรูปแบบของ JSON นั้น จะไม่มีแท็กปิด

โครงสร้าง JSON

Code: Select all

{"products":[
     {"name":"Four", "price":"100"},
 {"name":"Jom", "price":"200"},
 {"name":"Coke", "price":"300"}
]}
 
แต่ในโครงสร้างของ XML นั้นจะต้องมีแท็กปิดเสมอ

โครงสร้าง XML

Code: Select all

<products>
<products>
    <name>Four</name> <price></price>
</products>
<products>
<name>Four</name> <price></price>
</products>
<products>
<name>Four</name> <price></price>
</products>
</products>
เนื่องจากไม่มีแท็กเปิดปิดใน JSON ทำให้รูปแบบโครงสร้างมขนาดสั้นกว่า XML และการใช้สัญลักษณ์ของ JSON จะใช้งานง่าย เช่น [] {} การอ่านข้อมูลและการเขียนข้อมูลโครงสร้างรูปแบบของ JSON จะทำได้รวดเร็วกว่า โครงสร้างแบบ XML การเรียกใช้แบบ Arrays ในโครงสร้างรูปแบบของ JSON นั้นทำได้สะดวกรวดเร็ว JSON จะใช้ตัวแปลงโดยมาตรฐานภาษา Java Script ที่มีอยู่ในตัวภาษา ส่วนโครงสร้างรูปแบบของ XML จะใช้ตัวแปลงชื่อว่า XML Parser

อ้างอิง : http://www.boxsingle.com/?page=Blog.Sho ... &blogID=13

Top