ฮาร์ดแวร์สำหรับเครือข่าย (Network hardware)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ฮาร์ดแวร์สำหรับเครือข่าย (Network hardware)

ฮาร์ดแวร์สำหรับเครือข่าย (Network hardware)

by bom_002 » 10/03/2017 2:41 pm

ฮาร์ดแวร์สำหรับเครือข่าย Network hardware (เน็ตเวิร์ก ฮาร์ดแวร์) คือ อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจำนวนอุปกรณ์จะมีความซับซ้อนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร หรือประเภทของระบบเครือข่าย ดังต่อนี้

1. ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ Local Area Networks(ลอคอล แอเรีย เน็ตเวิร์ก)
Lan(แลน) เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันทั้งหมดโดยอาศัยสื่อกลาง มีการเชื่อมโยงภายในพื้นที่ระยะใกล้ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบแลน มี 3 รูปแบบ คือ
1.1 Bus(บัส) มีการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 10-100 MB/s จะเชื่อมต่อกันบนสายสัญญาณเส้นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
hw.png
hw.png (21.69 KiB) Viewed 436 times
1.2 Star(สตาร์) เป็นระบบที่มีเป็นการต่อแบบรวมศูนย์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต่อสายเข้าไปที่อุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch จะทำหน้าที่เปรียบศูนย์กลางที่ทำหน้าที่กระจายข้อมูล ข้อดี หากคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งพัง ระบบสามารถทำงานได้ปกติ
ข้อเสีย หาก Switch หรือ Hub พัง ระบบไม่สามารถทำงานต่อได้
hw2.png
hw2.png (8.16 KiB) Viewed 436 times
1.3 Ring(ริง) เป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีเครื่อง Server หรือ Switch ในการปล่อย Token เพื่อตรวจสอบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใดต้องการส่งข้อมูลหรือไม่ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ A1 ส่งงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ A2 ต้องรอให้เครื่อง A1 ส่งข้อมูลเสร็จก่อนถึงจะสามารถทำงานได้ ลักษณะการทำงานเหมือนรูปวงแหวน

ข้อดีของระบบ LAN
เนื่องจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในวง LAN เดียวกันสามารถใช้ทรัพยากรที่มีในวง LAN ร่วมกันได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ หรือสแกนเนอร์ เป็นต้น
ข้อเสียของระบบ LAN
ถ้าสายขาดจะไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลหรือเชื่อมต่อข้อมูลได้
การโอนถ่ายโอนข้อมูลระยะไกลมาก ๆ จะช้ามาก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่..
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8% ... dware.html

Top