การทำ Software Testing

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] เปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: การทำ Software Testing

การทำ Software Testing

โพสต์ โดย pnut » 15/08/2016 4:28 pm

การทำ Software Testing หรือการทดสอบซอฟต์แวร์นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC-Software Development Life-cycle) เพราะการทำ Software Testing เป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการติดตั้งและส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า หากกระบวนการทำ Software Testing นั้นไม่มีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงผลลัพธ์ในด้านคุณภาพที่จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้ซอฟต์แวร์ ที่จะเจอข้อบกพร่องหรือบั๊ก(Bug)ของซอฟต์แวร์ในระหว่างการใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกระบวนการการส่งมอบที่จะต้องล่าช้าออกไป
ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้การทำ Software Testing นั้นเราควรจะมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นกันก่อนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.ระดับของการทำ Software Testing (ไล่ระดับจากจุดที่เล็กที่สุดไปจนถึงจุดที่ใหญ่สุด)
1.1 Unit Testing
1.2 Integration Testing
1.3 System Testing
1.4 Acceptance Testing
software_testing_levels1.jpg
software_testing_levels1.jpg (36.66 KiB) เปิดดู 1798 ครั้ง

1.1 Unit Testing
เป็นระดับของการทำ Software Testing ในระดับหน่วยย่อยของซอฟต์แวร์ โดยจะทำการทดสอบโมดูล(Module) หรือฟังก์ชั่น(Function),เมธอด(Method),คลาส(Class) ฯลฯ ว่าแต่ละส่วนว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้การทดสอบในระดับ Unit Testing นั้นไม่จำเป็นต้องไปเชื่อมโยงกับโมดูลอื่นๆ เพราะสามารถเอาไปทำในส่วนของ Integration Testing ซึ่งเป็นระดับต่อจาก Unit Testing
1.2 Integration Testing
เป็นระดับของการทำ Software Testing ที่เอาแต่ละหน่วยของซอฟต์แวร์ที่มีส่วนสัมพันธ์กันมาทดสอบเพื่อตรวจสอบการทำงานร่วมกันว่ามีจุดบกพร่องในการทำงานร่วมระหว่างกันหรือไม่
1.3 System Testing
เป็นการทดสอบในสภาพแวดล้อมของระบบ(System Environment)ที่ใช้งานจริง โดยบางครั้งจะต้องมีการทดสอบซอฟต์แวร์ร่วมกับฮาร์ดแวร์รวมถึงระบบภายนอกด้วย เช่น Web Service ที่นำมาใช้ร่วมกับระบบที่เราทำอยู่ จุดประสงค์ของการทำ System Testing นี้ทำเพื่อทดสอบเพื่อตรวจสอบกับความต้องการของระบบ(System Requirement) ว่าสัมพันธ์กันหรือไม่
1.4 Acceptance Testing
เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า จากนั้นลูกค้าจะทำการตรวจรับว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตนั้นตรงความต้องการของลูกค้าหรือไม่
2.รูปแบบของการทำ Software Testing
2.1 Black-box Testing
2.2 White-box Testing

2.1 Black-box Testing
การทำ Black-box Testing จะเป็นการทดสอบโดยเน้นที่ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในระบบ (Input) และผลลัพธ์(Output) โดยไม่ได้สนใจการทำงานภายในของระบบหรือซอร์สโค๊ด(Source Code)ของซอฟต์แวร์
2.2 White-box Testing
การทำ White-box Testing จะเป็นการทดสอบผลลัพธ์โดยการทดสอบนั้นจะมีการเข้าถึงตัวซอร์สโค๊ด(Source Code)
อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการทดสอบทั้ง Black-box และ White-box นั้นจะต้องทำไปด้วยกัน โดย Black-box Testing ทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบกับความต้องการของระบบ (System Requirement) ว่าถูกต้องหรือไม่ ในขณะที่ White-box Testing ทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการทำงานของแต่ละโมดูล(Module)หรือฟังก์ชั่น(Function)ต่างๆว่าทำงานตามที่กำหนดไว้ใน Test Case ว่าถูกต้องหรือไม่

ข้างบน