ข้อมูลที่ทำการ loop ไม่เข้าไปเก็บใน array ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ข้อมูลที่ทำการ loop ไม่เข้าไปเก็บใน array ครับ

Re: ข้อมูลที่ทำการ loop ไม่เข้าไปเก็บใน array ครับ

by bankjittapol » 19/11/2019 4:23 pm

mindphp wrote: 18/11/2019 8:30 pm ตัวอย่าง Loop สร้าง ตัวแปล array
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8 ... array.html
ได้แล้วครับ โดยเปลี่ยนเป็น

Code: Select all

class JFormFieldselpro extends JFormFieldList
{
 protected $type = 'selpro';
 protected function getOptions()
 {
  $lang_tag = \Joomla\CMS\Factory::getLanguage()->getTag();
  $url = 'https://data.tmd.go.th/api/WeatherForecast7Days/V1/?type=json';
  $data_url = file_get_contents($url);
  $all = json_decode($data_url, true);
  $all_provinces = $all['Provinces'];
   $provinces = array();
    for ($row=0; $row <= count($all_provinces)-1; $row++) {
     $ProvinceName = ($lang_tag=='en-GB') ? $all_provinces[$row]['ProvinceNameEng'] : $all_provinces[$row]['ProvinceNameTh'];
     array_push($provinces,$ProvinceName);
    }
  return array_merge(parent::getOptions(), $provinces);
 }
}

Re: ข้อมูลที่ทำการ loop ไม่เข้าไปเก็บใน array ครับ

by mindphp » 18/11/2019 8:30 pm

ตัวอย่าง Loop สร้าง ตัวแปล array
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8 ... array.html

ข้อมูลที่ทำการ loop ไม่เข้าไปเก็บใน array ครับ

by bankjittapol » 18/11/2019 8:16 pm

ข้อมูลที่ทำการ loop ไม่เข้าไปเก็บใน array ครับ
คือทำการ loop เอา ชื่อจังหวัดออกมา เพื่อไปเก็บใน array แล้ว จะ return ค่าไปที่ field list ใน xml ครับ

Code: Select all

class JFormFieldselpro extends JFormFieldList
{
 protected $type = 'selpro';
 protected function getOptions()
 {
  $lang_tag = \Joomla\CMS\Factory::getLanguage()->getTag();
  $url = 'https://data.tmd.go.th/api/WeatherForecast7Days/V1/?type=json';
  $data_url = file_get_contents($url);
  $all = json_decode($data_url, true);
  $all_provinces = $all['Provinces'];

  foreach ($all_provinces as $key => $provinces) {
   $ProvinceName = ($lang_tag=='en-GB') ? $provinces['ProvinceNameEng'] : $provinces['ProvinceNameTh'];

   echo $ProvinceName;

   $provinces = array(
    array('value'=> $ProvinceName, 'text' => $ProvinceName )
   );
  }  return array_merge(parent::getOptions(), $provinces);
 }
}

Top