การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง)

การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง)

by sasitorn » 10/03/2015 3:15 pm

การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
เพื่อบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ด้านการโอนสินค้าออกจากคลัง จะมีผลทำให้คลังที่โอนออก จำนวนสินค้าลดลงเป็นการโอนย้ายสินค้าระหว่างกันภายในกิจการ

1. เลือก ระบบคงคลัง เลือก โอนย้ายระหว่างคลัง
โอน01.png
โอน01.png (86.94 KiB) Viewed 641 times
2. เมื่อปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกรายละเอียดการโอนสินค้า คลิก เพิ่ม เลือกวันที่ เลือกว่าต้องการโอนสินค้าจากคลังไหน และต้องการโอนเข้าคลังไหน
โอน02.png
โอน02.png (41.94 KiB) Viewed 641 times
3. เมื่อเลือกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้เลือกรายการที่ต้องการโอน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิก บันทึก และออก
โอน03.png
โอน03.png (33.26 KiB) Viewed 641 times

Top