เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] เปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โพสต์ โดย taemmynatchapon » 11/06/2018 6:46 pm

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ทุกกิจการ

บุคคลที่จะเป็นผู้สอบบัญีรับอนุญาตได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี มีความรู้ในเรื่องบัญชีอย่างถูกต้อง
2.อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
3.เก็บชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 3,000 ชั่วโมงภายใน 3 ปี
4.ต้องผ่านการทดสอบ จำนวน 6 รายวิชา
-การบัญชี1
-การบัญชี2
-การสอบบัญชี1
-การสอบบัญชี2
-กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
-คอมพิวเตอร์กับกาสอบบัญชี

ข้างบน