การตั้งวงเงินสดย่อย

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การตั้งวงเงินสดย่อย

การตั้งวงเงินสดย่อย

by Lamduan » 26/07/2018 4:27 pm

การตั้งวงเงินสดย่อย

กิจการต้องกำหนดวงเงินสดย่อยให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของกิจการ และวางระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่เกินจำนวนที่กิจการกำหนดไว้ จากนั้นแผนกการเงินจะจ่ายเช็คให้แก่ผู้รักษาเงินสดย่อยตามจำนวนวงเงินสดย่อย และผู้รักษาเงินสดย่อยนำเช็คไปเบิกจากธนาคารและเก็บรักษาเงินสดไว้

เมื่อกิจการกำหนดวงเงินสดย่อย วิธีการเหมือนกับการจ่ายเงินของกิจการ โดยกิจการสั่งจ่ายเป็นเช็คและผู้ดูแล เงินสดย่อยจะนำเช็คนั้น ไปเบิกเงินที่ธนาคารเพื่อไว้จ่ายเมื่อมีผู้มาขอเบิกเงินสดย่อย

การจ่ายเงินสดย่อย ผู้ดูแลเงินสดย่อย จะบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดย่อย เพื่อช่วยในการทำงานสะดวก รวดเร็วขึ้นและยังช่วยบันทึกความทรงจำ (Memo) ในการเบิกเงินสดเมื่อมีผู้มาขอเบิกเงิน

วิธีการบันทึกบัญชี “การตั้งวงเงินสดย่อย”
  DR. เงินสดย่อย
   CR.เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เช็คจ่าย

   ตัวอย่าง สมมติว่าบริษัทมีการกำหนดวงเงินไว้จำนวนเงิน 5,000 บาท
   [img]
   การตั้งวงเงินสดย่อย.png
   การตั้งวงเงินสดย่อย.png (13.78 KiB) Viewed 734 times
   [/img]

   Top