ตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร

ตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร

by EyePornnipa » 29/08/2019 5:33 pm

หากใครรู้จัก E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการซื้อขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น ซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ จะมีสื่อกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยมี " ตลาดออนไลน์(Online Marketing) " ในการเชื่อมโยง

ตลาดออนไลน์(Online Marketing) คือ กลไกการพัฒนาของการตลาด ถือเป็นการตลาดทางสื่อออนไลน์ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการโฆษณาตัวสินค้า จนมีผู้สนใจซื้อสินค้าในที่สุด โดยการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น facebook Instagram twitter เป็นต้น โดยตลาดออนไลน์ สามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้

>> Search Engine Marketing คือ การสร้างอันดับการค้นหาเว็บไซต์หรือสินค้า เพื่อให้ติดอันดับของการค้นหา เมื่อมีการค้นหาสินค้าหรือเว็บไซต์จะขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆของการค้นหา ทำให้ผู้คนสามารถเห็นสินค้าของเราได้มากขึ้น

>> Social Marketing คือ การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น facebook Instagram twitter เป็นต้น ซึ่งถือเป็นตลาดออนไลน์ที่นิยมมาก และต้นทุนต่ำมาก เนื่องจากปัจจุบันคนทุกกลุ่ม ทุกวัย เข้าถึงสื่อออนไลน์

>> Email Marketing คือ การตลาดผ่านทางอีเมล เป็นการส่งแคตตาล็อกสินค้า การให้ส่วนลดต่างๆ เป็นต้น รวมถึงโปรโมชั่นของสินค้า ซึ่งเป็นการส่งหากลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น ลูกค้าที่เป็นสมาชิก ก็จะได้รับการโฆษณาสินค้าผ่านทางอีเมล เป็นต้น

้อ้างอิง https://www.nipa.co.th/blog-detail/การตลาดออนไลน์-online-marketing-คืออะไร-

Top