การรับค่าทาง Keyboard ใน ภาษา python

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การรับค่าทาง Keyboard ใน ภาษา python

การรับค่าทาง Keyboard ใน ภาษา python

by NickAriya12 » 19/10/2016 6:25 pm

ในภาษา Python สามารถที่จะรับค่าผ่าน Keyboard โดยผ่านฟังก์ชั่น Built-in โดยการรับค่าทาง Keyboard นั้นประกอบด้วย 2 ฟังก์ชั่น คือ raw_input() เเละ input() โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

ฟังก์ชั่น raw_input() เป็นการรับค่าชนิดข้อมูล string ใช้ได้ใน Python Version 2.7 เเต่ใช้ไม่ได้ใน Python Version 3.3

Code: Select all

var_str = raw_input("Enter your data: ")
print ("That is data:",var_str)
ผลลัพธ์ของฟังก์ชั่น raw_input()

Code: Select all

Enter your data: Python
That is data: Python

Top