Review Components MD Gallery สำหรับ Joomla 3.4 ช่วยในการสร้างแกลอรี่บนหน้าเว็บ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: Review Components MD Gallery สำหรับ Joomla 3.4 ช่วยในการสร้างแกลอรี่บนหน้าเว็บ

Review Components MD Gallery สำหรับ Joomla 3.4 ช่วยในการสร้างแกลอรี่บนหน้าเว็บ

by M032 » 18/02/2016 2:28 pm

Joomla MindPHP Extension MD Gallery Review
mgallerybox800.png
mgallerybox800.png (195.23 KiB) Viewed 5025 times
Components MD Gallery เป็น Components เพื่อเพิ่มความสามารถไว้สำหรับทำให้เว็บไซต์มีแกลอรี่รูปภาพ เพื่อให้ใช้งานในการอัพโหลดรูปภาพเข้ามายังเว็บไซต์แล้วทำให้มีการใช้งานในส่วนของการจัดการกับส่วนต่างๆของแกลอรี่ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ภาพกิจกรรมต่างๆ ภาพกิจกรรมอบรม ภาพกิจกรรมท่องเที่ยวระจำปี เป็นต้น เป็นส่วนเสริมสำหรับเว็บไซต์ที่มีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก มีความสามารถในการใช้งานสูง ครอบคลุมทุกส่วนในการทำงานเกี่ยวกับแกลอรี่

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
แนะนำ MD Gallery Components สำหรับ Joomla 3.4 ช่วยในการสร้างแกลอรี่บนหน้าเว็บ

Top