วิธีใช้งาน Like a video Youtube API (Python)

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] ปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: วิธีใช้งาน Like a video Youtube API (Python)

วิธีใช้งาน Like a video Youtube API (Python)

โพสต์ โดย nuattawoot » 08/05/2018 6:35 pm

ตัวอย่างนี้เรียกใช้วิธีการ videos.rate ของ API เพื่อตั้งค่าการให้คะแนนในเชิงบวกสำหรับวิดีโอ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

#!/usr/bin/python

import httplib2
import os
import sys

from apiclient.discovery import build
from apiclient.errors import HttpError
from oauth2client.client import flow_from_clientsecrets
from oauth2client.file import Storage
from oauth2client.tools import argparser, run_flow


# The CLIENT_SECRETS_FILE variable specifies the name of a file that contains
# the OAuth 2.0 information for this application, including its client_id and
# client_secret. You can acquire an OAuth 2.0 client ID and client secret from
# the {{ Google Cloud Console }} at
# {{ https://cloud.google.com/console }}.
# Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project.
# For more information about using OAuth2 to access the YouTube Data API, see:
#   https://developers.google.com/youtube/v3/guides/authentication
# For more information about the client_secrets.json file format, see:
#   https://developers.google.com/api-client-library/python/guide/aaa_client_secrets
CLIENT_SECRETS_FILE = "client_secrets.json"

# This variable defines a message to display if the CLIENT_SECRETS_FILE is
# missing.
MISSING_CLIENT_SECRETS_MESSAGE = """
WARNING: Please configure OAuth 2.0

To make this sample run you will need to populate the client_secrets.json file
found at:

   %s

with information from the {{ Cloud Console }}
{{ https://cloud.google.com/console }}

For more information about the client_secrets.json file format, please visit:
https://developers.google.com/api-client-library/python/guide/aaa_client_secrets
""" % os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__),
                                   CLIENT_SECRETS_FILE))

# This OAuth 2.0 access scope allows for full read/write access to the
# authenticated user's account.
YOUTUBE_READ_WRITE_SCOPE = "https://www.googleapis.com/auth/youtube"
YOUTUBE_API_SERVICE_NAME = "youtube"
YOUTUBE_API_VERSION = "v3"

def get_authenticated_service(args):
  flow = flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRETS_FILE,
    scope=YOUTUBE_READ_WRITE_SCOPE,
    message=MISSING_CLIENT_SECRETS_MESSAGE)

  storage = Storage("%s-oauth2.json" % sys.argv[0])
  credentials = storage.get()

  if credentials is None or credentials.invalid:
    credentials = run_flow(flow, storage, args)

  return build(YOUTUBE_API_SERVICE_NAME, YOUTUBE_API_VERSION,
    http=credentials.authorize(httplib2.Http()))

# Add the video rating. This code sets the rating to "like," but you could
# also support an additional option that supports values of "like" and
# "dislike."
def like_video(youtube, video_id):
  youtube.videos().rate(
    id=video_id,
    rating="like"
  ).execute()

if __name__ == "__main__":
  argparser.add_argument("--videoid", default="6d-8WZeQQwI",
    help="ID of video to like.")
  args = argparser.parse_args()

  youtube = get_authenticated_service(args)
  try:
    like_video(youtube, args.videoid)
  except HttpError as e:
    print ("An HTTP error %d occurred:\n%s" % (e.resp.status, e.content))
  else:
    print ("%s has been liked." % args.videoid)

โค๊ดส่วนนี้ คือ ให้เรานำ watch?v= ของ Vedio youtube ที่ต้องการกดถูกใจ มาใส่ที่ default=
ตัวอย่าง URL http://www.youtube.com/watch?v=6d-8WZeQQwI

โค้ด: เลือกทั้งหมด

  argparser.add_argument("--videoid", default="6d-8WZeQQwI",
    help="ID of video to like.")
  args = argparser.parse_args()

ผลตัวอย่าง
ก่อนทดสอบ
line1.png
line1.png (13.46 KiB) เปิดดู 205 ครั้ง

หลังการกดรันโปรแกรม
line3.png
line3.png (7.73 KiB) เปิดดู 205 ครั้ง

ผลที่ได้จากการทดสอบ
line2.png
line2.png (3.81 KiB) เปิดดู 205 ครั้ง

ข้างบน