[ปัญหา] ใช้ภาษา python เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL แล้วไม่สามารถอัพข้อมูลขึ้นตารางได้บางส่วน

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: [ปัญหา] ใช้ภาษา python เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL แล้วไม่สามารถอัพข้อมูลขึ้นตารางได้บางส่วน

Re: [ปัญหา] ใช้ภาษา python เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL แล้วไม่สามารถอัพข้อมูลขึ้นตารางได้บางส่วน

by nuattawoot » 11/07/2018 11:50 am

ขอดูโค๊ดที่เขียนทั้งหมดครับ เข้าใจว่าทำตามแต่ต้องการโค๊ดด้วย คนอื่นที่มาหาจะได้หาเจอ

ลิ้งอะไรครับเข้าไม่ได้ ที่อยู่ vdo

Re: [ปัญหา] ใช้ภาษา python เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL แล้วไม่สามารถอัพข้อมูลขึ้นตารางได้บางส่วน

by prakon » 11/07/2018 11:29 am

nuattawoot wrote:ขอดูโค๊ดที่เขียนครับไม่ใช้เอาโค๊ดตัวอย่างมาให้ดู
ทำมาจากหน้าไหน รับข้อมูลมาจากหน้าไหน

อันที่เห็น คือโค้ดที่เขียนจริงๆ ครับ ดูตัวอย่างมาจากvdo ส่วน username password และ database ผมเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยครับ
Screenshot_1.png
Screenshot_1.png (3.27 KiB) Viewed 1070 times

Re: [ปัญหา] ใช้ภาษา python เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL แล้วไม่สามารถอัพข้อมูลขึ้นตารางได้บางส่วน

by nuattawoot » 11/07/2018 11:12 am

ขอดูโค๊ดที่เขียนครับไม่ใช้เอาโค๊ดตัวอย่างมาให้ดู
ทำมาจากหน้าไหน รับข้อมูลมาจากหน้าไหน

[ปัญหา] ใช้ภาษา python เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL แล้วไม่สามารถอัพข้อมูลขึ้นตารางได้บางส่วน

by prakon » 10/07/2018 7:00 pm

ใช้ภาษา python เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL แล้วไม่สามารถอัพข้อมูลขึ้นตารางได้บางส่วน

ตอนนี้ผมได้ทำการใช้ ภาษาไพธอน เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL แต่ว่ามีปัญหานิดนึงครับคือ ชุดข้อมุลที่อัพขึ้นตารางในฐานข้อมูลไม่สามารถอัพขึ้นได้บางส่วนครับ ผมใช้ pycharm editor ในการเขียนโปรแกรม และ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลใช้ pgAdmin 4

อันนี้เป็นโค้ดที่เขียนนะครับ ไมีมี error ใดๆเกิดขึ้น

Code: Select all

import psycopg2 as p
con = None
try:
#connect database
  con = p.connect(database='******', user='**********', password='*********')
  cur = con.cursor()
  loop = 1
  while loop==1 :
    name = input("ใส่ชื่อคุณ:")
    lastname = input("ใส่ชื่อคุณ:")
    color = input("ใส่สีของคุณ:")
    if name=="esc" or lastname == "esc" or color == "esc":
      loop = 0
      continue
    sql =  "INSERT INTO test_python (name_first, name_last, favorite_color)\
        VALUES('%s','%s','%s')" %(name,lastname,color)
    sql.encode('utf-8')
    try:
      con.commit()
      cur.execute(sql)
      print("%s %s %s" % (name, lastname, color))
      print("เพิ่มข้อมูลรียบร ้อยแล้ว")
    except con.rollback:
      print ('เพิ่มข้อมูลไม่ได้')

except p.DatabaseError:
  print ('ต่อฐานข้อมูลไม่ได้')

if con:
  con.close()

ผลการรันโค้ดนะครับจะเห็นได้ว่าใส่ข้อมูลไป 3 ชุด คือ 111 222 333
resul2t_600x211.jpg
resul2t_600x211.jpg (22.69 KiB) Viewed 1082 times

แต่เวลาอัพขึ้นข้อมูลเหลือแค่ 2 ชุด คือ 111 222
up to database2_239x600.jpg
up to database2_239x600.jpg (29.71 KiB) Viewed 1082 times
ต้องการทราบว่า จะทำอย่างไรให้ ข้อมูลทุกชุดที่อัพขึ้นมา อยู่ในตาราง

Top