วิธีใช้ คำสั่ง if ในการเช็คเงื่อนใข python

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีใช้ คำสั่ง if ในการเช็คเงื่อนใข python

Re: วิธีใช้ คำสั่ง if ในการเช็คเงื่อนใข python

by mindphp » 18/01/2019 11:48 am

อันนนี้แชร์ความรู้ หรือ เป็นคำถามครับ

วิธีใช้ คำสั่ง if ในการเช็คเงื่อนใข python

by ธวัชชัย แสนหาญ » 20/12/2018 5:20 pm

คำสั่ง if
คำสั่ง if เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานและง่ายที่สุด เราใช้คำสั่ง if เพื่อสร้างเงื่อนไข
ให้โปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการเมื่อเงื่อนไขนั้นตรงกับที่เรากำหนด เช่น การตรวจสอบค่าในตัวแปรกับตัวดำเนิน
การประเภทต่างๆ นี่เป็นรูปแบบของการใช้งานคำสั่ง if ในภาษา Python
รูปแบบ คำสั่ง

Code: Select all

   if expression:
      # statements
      
เป็นรูปแบบของการใช้งานคำสั่ง if และ expression เป็นเงื่อนไขที่สร้างจากตัวดำเนินการประเภทต่างๆ
ที่เป็น boolean expression โดยโปรแกรมจะทำงานในบล็อคคำสั่ง if ถ้าหากเงื่อนไขเป็น True ไม่เช่นนั้นโปรแกรม
จะข้ามการทำงานไป ในบล็อคของคำสั่ง if จะประกอบไปด้วยคำสั่งการทำงานของโปรแกรม คำสั่งทั้งหมดในบล็อค
ต้องมีระยะเว้นช่องว่างที่เท่ากัน

Code: Select all

    element3 = self.driver.find_element_by_name("allcats")
    element4 = self.driver.find_element_by_id("allcats0")
    self.driver.execute_script("arguments[%s].click();" % Show_for_categories, element3, element4)

    if Show_for_categories == "1":
      self.driver.find_element_by_css_selector("#category_id > option:nth-child(%s)" % category).click()
      
ในตัวอย่าง นี้ expression คือ Show_for_categories == "1":
เมื่อใดที่ ค่า ของ Show_for_categories เท่ากับ 1 ก็จะเข้าไปทำในส่วนของ statements
โดย statements ในโค้ดก็คือ self.driver.find_element_by_css_selector("#category_id > option:nth-child(%s)" % category).click()
เมื่อเข้าเงื่อนไข if ก็จะให้ทำการคลิกที่ หมวดหมู่ที่เราเลือกหรือรับค่ามา

รูป1คือ Show_for_categories เท่ากับ 0
22.JPG
22.JPG (31.96 KiB) Viewed 659 times
รูป2คือ Show_for_categories เท่ากับ 1
1. คือ ผลของคำสั่ง expression คือ Show_for_categories เท่ากับ 1
2. คือ ผลของคำสั่ง statements ใน if ในที่นี้ ยังไม่ได้ รับค่า พารามิเตอร์
11.JPG
11.JPG (14.34 KiB) Viewed 659 times

Top