การใช้ case when ซ้อน case when ต้องเชื่อมยังไงคะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ case when ซ้อน case when ต้องเชื่อมยังไงคะ

การใช้ case when ซ้อน case when ต้องเชื่อมยังไงคะ

by pirom » 04/10/2011 10:03 am

หาค่าออกมาได้แล้ว
case
when round(product_uom.factor) > 1 then stock_move.product_qty
when round(product_uom.factor) < 1 then stock_move.product_qty / product_uom.factor
else stock_move.product_qty * (select round( max(factor) ) from product_uom uom2
where uom2.category_id = product_uom.category_id)
end as max_factor

ต้องการให้แสดงเป็นแต่ละเดือนด้วย
case date_part('month',stock_picking.date_done)
when 1 then product_qty
else 0
end as january

จะเอา 2 อันนี้มารวมกันยังไงคะ เพื่อให้คำตอบออกมาเป็นแต่ละเดือน

Top