สอนสร้าง Plugin WordPress (9) : ตัวอย่างการใช้งาน add_menu_page() เพื่อสร้าง Menu ของ Plugin ใน Admin

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอนสร้าง Plugin WordPress (9) : ตัวอย่างการใช้งาน add_menu_page() เพื่อสร้าง Menu ของ Plugin ใน Admin

Re: สอนสร้าง Plugin WordPress (9) : ตัวอย่างการใช้งาน add_menu_page() เพื่อสร้าง Menu ของ Plugin ใน Admin

by mindphp » 25/10/2016 9:52 pm

รวมกระทู้ บทความสอนสร้าง Plugin WordPress
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 25&t=36079

สอนสร้าง Plugin WordPress (9) : ตัวอย่างการใช้งาน add_menu_page() เพื่อสร้าง Menu ของ Plugin ใน Admin

by thatsawan » 25/10/2016 12:02 pm

ในการสร้าง Plugin ของ WordPress เราสามารถเพิ่ม Menu ทางเข้าในส่วนของ Admin เพื่อจะเป็น หน้า Config ต่างๆ ได้

Code: Select all

add_menu_page( string $page_title, string $menu_title, string $capability, string $menu_slug, callable $function = '', string $icon_url = '', int $position = null ) 
$page_title
  • คือการระบุชื่อของหน้า page
$menu_title
  • คือการระบุชื่อเมนูนั้นๆ
$capability
  • บทบาทและความสามาร เป็นการระบุว่า User กลุ่มใหนบ้างที่จะเข้าใช้งาน Menu นี้ได้
$menu_slug
  • เป็นระบุ Url ของ Menu ซึ่งต้องไม่ซ้ำกับ เมนู อื่นๆ เช่น

    Code: Select all

    http://localhost/wordpress/wp-admin/admin.php?page=custompage   
$icon_url
  • เป็ยการระบุ url หรือ folder สำหรับภาพที่จะนำมาเป็น Icons Menu ถ้าไม่ระบุระบบจะดึงภาพมาให้อัตโนมัติ
$position
  • เป็นการระบุตำแหน่งของ Menu สามารถดูลำดับตำแหน่งที่มีอยู่ได้
Menu Structure #Menu Structure
Default: bottom of menu structure #Default: bottom of menu structure

2 – Dashboard
4 – Separator
5 – Posts
10 – Media
15 – Links
20 – Pages
25 – Comments
59 – Separator
60 – Appearance
65 – Plugins
70 – Users
75 – Tools
80 – Settings
99 – Separator

Top ↑
For the Network Admin menu, the values are different: #For the Network Admin menu, the values are different:

2 – Dashboard
4 – Separator
5 – Sites
10 – Users
15 – Themes
20 – Plugins
25 – Settings
30 – Updates
99 – Separator
ตัวอย่างการใช้งาน

Code: Select all

/**
 * Register a custom menu page.
 */
function wpdocs_register_my_custom_menu_page(){
    add_menu_page( 
        __( 'Custom Menu Title', 'textdomain' ),
        'custom menu',
        'manage_options',
        'custompage',
        'my_custom_menu_page',
        '',//plugins_url( 'plugin-WordPress/images/icon.png' ),
        1
    ); 
}
add_action( 'admin_menu', 'wpdocs_register_my_custom_menu_page' );
 
/**
 * Display a custom menu page
 */
function my_custom_menu_page(){
    esc_html_e( 'Admin Page Test', 'textdomain' );  
}
ผลที่ได้
Image


Capability vs. Role Table >> ศึกษาเพิ่มเติมสำหรับสิทธิ์การเข้าถึง Menu ต่างๆ ได้ที่นี่
https://codex.wordpress.org/Roles_and_Capabilities
Image


ศึกษาเพิ่มเติมที่
https://developer.wordpress.org/referen ... menu_page/

Top